Acasa

Primaria

Informatii

Compartimente

Anunturi

Dezvoltare

Cultura

Contact

© 2024 Primaria Poarta Alba

Poza primaria Poarta Alba

Pentru Administratia Publica ca reprezentant al comunitatii locale, aceasta perioada are o semnificatie deosebita deoarece strategia de dezvoltare economico - sociala a comunei va trebui sa demonstreze capacitatea de a atrage surse si resurse pentru a putea satisface cerintele de calitate si competivitate.

In acest context, mi-am propus formarea unei echipe capabile sa urmareasca punctual finalizarea acestor etape, dovedind in acest fel ca suntem capabili de a atrage si alte surse de finantare care vor asigura continuitatea unei dezvoltari rapide si eficiente.

Poza primaria Poarta Alba

Dobrogea, tinutul unic dintre Dunare si Mare, a fermecat intotdeauna calatorul, l-a imbiat cu peisaje dintre cele mai spectaculoase, cu pitorescul asezarilor in care de veacuri oameni dintre cei mai diferiti ca etnie au invatat isi construiasca existenta, impletindu-si obiceiurile si respectandu-si credintele.

Comuna Poarta Alba se afla la 23 km de Municipiul Constanta si, respectiv 15 km de Municipiul Medgidia, in partea estica a judetului.

In componenta sa intra satele Poarta Alba, resedinta de comuna si Nazarcea (Galesu), aflat la o distanta de 3 km. Situarea comunei pe linia ferata Constanta - Bucuresti ii creaza bune mijloace de comunicatie cu alte comune din zona si chiar cu intreg judetul.

Drumurile publice insumeaza 39,5 km, din care asfaltate 15,5 km, pietruite 15 km, drumuri de pamant 9 km. Suprafata terenurilor arabile este de 3344ha, pasuni 225ha si 926ha de vie

Instructiuni privind imbunatatirea accesibilitatii paginii

Marirea sau micsorarea vizibilitatii paginii

Marirea sau micsorarea vizibilitatii paginii

Recunoasterea vocii

Recunoasterea vocii

*in Windows 10, functia se activeaza cu click pe Start -> Settings -> Time & Language -> Speech -> Microphone -> Get Started

Marirea unei anumite zone

Marirea unei anumite zone

*in Windows 10, functia se activeaza cu click pe Start -> Settings -> Ease of Access -> Magnifier -> Turn ON Magnifier

Tastatura pe ecran

Tastatura pe ecran

*in Windows 10, functia se activeaza cu click pe Start -> Settings -> Ease of Access -> Keyboard -> Use the on screen keyboard

Narator si notificari vizuale

Narator si notificari vizuale

*in Windows 10, functia se activeaza cu click pe Start -> Settings -> Ease of Access -> Narrator -> Use Narrator

In data de 4 mai 2016 au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele doua acte normative care compun pachetul legislativ privind protectia datelor la nivelul Uniunii Europene:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor personale in cadrul activitatilor specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizeaza principiile stabilite inca de acum doua decenii de Directiva 95/46/CE care si-a incetat aplicabilitatea.

Link spre NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP):

NOTA DE INFORMARE RGPD

Momentan nu exista inregistrari

Anunt important pentru obtinerea adeverintelor necesare depunerii cererilor unice de plata apia campania 2020:

In contextul declansarii epidemiei de coronavirus pe teritoriul romaniei si a masurilor intreprinse la nivel national, in vederea reducerii expunerii la acest virus:

In vederea obtinerii adeverintelor necesare depunerii cererilor unice de plata pentru campania 2020, primaria comunei Poarta Alba desfasoara activitati care nu implica prezenta fermierilor. in acest sens va rugam sa transmiteti pe mail-ul primariei (primariapa@yahoo.com)

Copii ale actelor de detinere pentru terenul utilizat, dupa caz: contracte de vanzare cumparare, contracte de arenda, contracte de inchiriere, contracte de concesiune, contracte de comodat, etc, copie bi, ci (in cazul societatilor agricole: tabel cu contractele de arendare valabile), insotite de declaratia atasata mai jos

Fermierii care nu au posibilitatea descarcarii, completarii si transmiterii declaratiei necesare inscrierii in registrul agricol prin intermediul mailului, vor fi intervievati telefonic(in urma solicitarii)asupra datelor privind detinerea terenului si a culturii infiintate, urmand ca pe declaratie, functionarul care se ocupa cu eliberarea adeverintelor, sa inscrie la semnatura proprietarului, faptul ca pentru datele inscrise fermierul si-a dat acordul, fiind obtinute telefonic.( in cazul in care NU SUNT MODIFICARI fata de anul precedent).

In cazul in care SUNT MODIFICARI fata de anul precedent in privinta modului de detinere al terenului,( pentru care pana in prezent din anumite motive, utilizatorul nu a depus acte justificative la serviciul de taxe si impozite sau registrul agricol din cadrul primariei) utilizatorii de teren vor comunica modificarile aparute prin intermediul e mailului sau pentru cei care nu detin o adresa de mail, prin intermediul postei romane. urmare a primirii documentelor, primaria comunei poarta alba, va intocmi, va scana si va transmite prin mijloace electronice, adeverintele privind dreptul de utilizare, la centrele apia si dupa caz utilizatorilor ce detin un mail si solicita transmiterea acesteia in acest mod, urmand ca originalul adeverintelor sa fie inmanat, dupa ridicarea masurilor intreprinse la nivel national in vederea reducerii expunerii la virusul sars-cov 2(coronavirus). de asemeni va instiinta utilizatorul de teren asupra transmiterii adeverintei la apia

De asemeni va aducem la cunostinta faptul ca centrele apia primesc cererile unice de plata pentru anul 2020 prin mijloace electronice, fara prezenta fizica a fermierilor, prin accesarea aplicatiei ipa -online. fermierii care nu pot accesa aplicatia ipa-online, se vor adresa functionarilor din cadrul apia, responsabili cu primirea cererilor, in vederea consilierii.

 • Adaugat: 29-01-2021 - PROGRAMARE APIA 2020

 • Adaugat: 29-01-2021 - PROGRAMARE APIA 2020

 • Adaugat: 29-01-2021 - Declaratie Registrul Agricol

 • Momentan nu exista inregistrari

  Nume si Prenume

  Delicoti Vasile

  Adresa

  com Poarta Alba, st. Gradinilor, nr. 2U, jud. Constanta

  Telefon

  0241853228

  E-mail

  registratura@primariapoartaalba.ro

  Calificari

  2008-prezent - Primar, Primaria Poarta Alba

  1999-2008 - Administrator firma

  1991-1999 - Timonier

  Studii

  1997-2000 - Facultatea de Navigatie Maritima si Inginerie, Constanta

  1994-1997 - Colegiul Universitar de Navigatie Fluviala, in cadul Universitatii Maritime Constanta

  1987-1991 - Liceul NAVROM

  Limbi straine

  Franceza

  Engleza

  Audiente Primar

  Luni - Joi: 08:00 - 16:00

  Vineri: 08:00 - 14:00

  Atributii ale primarului - Articolul 155

  (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

  a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;

  b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

  c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale;

  d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;

  e) alte atributii stabilite prin lege.

  (2) in temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

  a) indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;

  b) indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;

  c) indeplineste alte atributii stabilite prin lege.

  (3) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:

  a) prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ - teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ - teritoriale in conditiile legii;

  b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;

  c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

  d) elaboreaza, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ - teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ - teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

  (4) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

  a) exercita functia de ordonator principal de credite;

  b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ - teritoriale si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;

  c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, in conditiile legii;

  d) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ - teritoriale;

  e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

  (5) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

  a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

  b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

  c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);

  d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale;

  e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

  f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

  g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;

  h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

  (6) Primarul desemneaza functionarii publici anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ - teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.

  (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, in conditiile partii a VI - a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dupa caz.

  Atributii ale primarului - Articolul 156

  Atributiile primarului in calitate de reprezentant al statului

  (1) in exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna, in orasul sau in municipiul in care a fost ales.

  (2) in aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ - teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

  Atributii ale viceprimarului - Articolul 152

  Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului

  (1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

  Nume si Prenume

  Cumpanasu Camelia

  Adresa

  com. Saligny, str. Scolii, nr. 49, judetul Constanta

  Telefon

  0730118184

  E-mail

  secretar.general@primariapoartaalba.ro

  Calificari

  - 2011-prezent - Secretar comuna, Primaria Poarta Alba

  - 2008-2011 - Inspector Achizitii Publice si Integrare Europeana jurist, Primaria Poarta Alba

  - 1990-2008 - Referent, Primaria Comunei Mircea Voda

  - 1988-1990 - Tehnician Topo, TLSIT Bucuresti

  Studii

  - 2003-2008 - Universitatea Spiru Haret Constanta, Facultatea De Drept

  - 1973-1977 - Liceul Agroindustial Cernavoda

  Limbi straine

  Franceza

  Germana

  Rusa

  Audiente Secretar General

  Luni - Joi: 08:00 - 16:00

  Vineri: 08:00 - 14:00

  Atributii ale Secretarului - Articolul 243

  (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ - teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

  d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

  e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);

  f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului - verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redactarea hotararilor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;

  h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ - teritoriala in cadrul careia functioneaza;

  i) poate propune primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeteni;

  k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, respectiv presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;

  l) informeaza presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv a consiliului judetean;

  m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

  n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeteni care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

  o) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ - teritoriale;

  p) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

  (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ - teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente.

  (3) Secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ - teritoriale a municipiului comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

  a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;

  b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ - teritoriale;

  c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.

  (4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde:

  a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;

  b) data decesului, in format zi, luna, an;

  c) data nasterii, in format zi, luna, an;

  d) ultimul domiciliu al defunctului;

  e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;

  f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.

  (5) Atributia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.

  (6) Primarul urmareste indeplinirea acestei atributii de catre secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ - teritoriale a municipiului sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila delegat, in conditiile alin. (5).

  (7) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (3) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.

  (8) Secretarii generali ai comunelor si cei ai oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

  a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de asistenta sociala si/sau serviciilor sociale;

  b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.

  Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Reader

  Pentru vizualizarea fisierelor DOC sau XLS aveti nevoie de OpenOffice

  Consiliul Local al Comunei Poarta Alba este format din 14 consilieri care sunt alesi prin vot universal, egal si liber pentru un mandat de 4 ani. Actualul Consiliul Local a fost ales pe data de 11.11.2020 si are urmatoare componenta:

  Primar: Delicoti Vasile - PNL

  Viceprimar: -

  Consilieri

  Bardan Ionel - PPU-SL

  Biju Anca-Florina - PPR

  Goria Iulian - PNL

  Meca Alina - PSD

  Mosteanu Eleonora - PNL

  Omer Cetin - PNL

  Pricop Vasilica - PNL

  Prodan Florin - PPU-SL

  Raileanu Lucia - PNL

  Sandu Lenuta - PNL

  Strugariu Violeta - PSD

  Tudose Valentina Simona - PNL

  Tigmeanu Florentina - PPU-SL

  Vasile Nicu - PNL

  Structura pe Comisii

  Comisia nr. 1 pentru Agricultura, activitati Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Protectia Mediului si Turism:

  1. Strugariu Violeta - PSD

  2. Tudose Valentina-Simona - PNL

  3. Vasile Nicu - PNL

  4. Omer Cetin - PNL

  5. Raileanu Lucia - PNL

  Comisia nr. 2 pentru Activitati Social-Culturale, Culte, Invatamant, Sanatate si Familie, munca si Protectie Sociala, Protectie Copii:

  1. Mosteanu Leonora - PNL

  2. Raileanu Lucia - PNL

  3. Sandu Lenuta - PNL

  4. Meca Alina - PSD

  5. Tigmeanu Florentina - PPU-SL

  Comisia nr. 3 Juridica si de Disciplina si Validare:

  1. Goria Iulian - PNL

  2. Pricop Vasilica - PNL

  3. Sandu Lenuta - PNL

  4. Vasile Nicu - PNL

  5. Biju Anca-Florina - PPR

  6. Bardan Ionel - PPU-SL

  7. Prodan Florin - PPU-SL

  Hotarari ale Consiliului Local in anul 2024:

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.80/2024 privind transformarea unei functii contractuale de executie-vacanta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.79/2024 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Cioboata Andreea-Roxana

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.78/2024 privind modificarea HCL nr. 100 din 31.07.2023

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.77/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 7087 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Postei, nr. 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 101763, in 12 (douasprezece) loturi distincte

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.76/2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual - asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav din cadrul UAT comuna Poarta Alba, in conformitate cu Legea nr. 153/2017 si HG nr. 598/06.06.2024

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.75/2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2024 - luna IUNIE

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.74/2024 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC ALACAP SRL, incheiate la data de 31.12.2023, a raportului de gestiune a administratorului raportat la situatiile aprobate, precum si a raportului auditorului statutar asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023

 • Adaugat: 03-07-2024 - HCL Nr.73/2024 privind stabilirea salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare pentru functionarii publici, personalul contractual din cadrul UAT comuna Poarta Alba, in conformitate cu Legea nr. 153/2017 si OUG nr. 53/2024

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.72/2024 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.71/2024 privind aprobarea Regulamentului de crestere si detinere de animale domestice in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.70/2024 privind aprobarea preluarii de catre UAT Poarta Alba a "Muzeului in Aer Liber" a obiectivului "Monumentul memorial inchinat fostilor detinuti politici, exterminati la Canalul Dunare Marea-Neagra, in perioada 1949-1953, sectiunea Muzeu in aer liber"

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.69/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat si proiectul tehnic actualizat pentru obiectivul de investitie "Infiintare cresa de stat in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.68/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4240 din 03.07.20142 pentru terenul extravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Petrache Marinel

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.67/2024 privind aprobarea Statutului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.66/2024 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul/extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.65/2024 privind darea in folosinta gratuita a suprafetelor de teren din domeniul public al UAT Poarta Alba, in vederea construirii si punerii in functiunea investitiilor din cadrul Proiectului "Etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

 • Adaugat: 01-07-2024 - HCL Nr.64/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.63/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6 din 23.05.2014, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Burlacu Marcel-Constantin

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.62/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 38 din 20.10.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Radu Nicoleta

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.61/2024 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 29/29.02.2024

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.60/2024 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 28/29.02.2024

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.59/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 42 din 01.11.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Grigore Florin-Catalin

 • Adaugat: 14-05-2024 - HCL Nr.58/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 58 din 27.09.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Pauliuc Bogdan

 • Adaugat: 08-04-2024 - HCL Nr.44/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 27.09.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Picioc Cristian-Dan

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.57/2024 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitie "Construire locuinte sociale si de necesitate in comuna Poarta Alba"

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.56/2024 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit de catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a obiectivului "Monumentul memorial inchinat fostilor detinuti politici, exterminati la Canalul Dunarea Marea-Neagra, in perioada 1949-1953, sectiunea Muzeu in aer liber"

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.55/2024 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren extravilan, catre Manastirea "Duminica Tuturor Sfintilor Romani"

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.54/2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent constructiilor, situat in localitatea Poarta Alba, comunei Poarta Alba, judetul Constanta, catre doamna Dudulica Lucretia

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.53/2024 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren domeniul privat, situat in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.52/2024 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru obiectivul de investitie "Statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Poarta Alba"

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.51/2024 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.50/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 11.730 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A 1024/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 102603, in 5 (cinci) loturi distincte

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.49/2024 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a teren intravilan-domeniul privat situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Asofiei Cosmin-Nicolae

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.48/2024 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a teren intravilan-domeniul privat situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei Radasanu Andreea

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.47/2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2024 - luna Martie

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.46/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1 din 08.02.2021, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Omer Secil

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.45/2024 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contibuabilii persoane fizice si juridice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Poarta Alba, pentru perioada Aprilie-Decembrie 2024

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.43/2024 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de catre doamna Alexa Mihaela si domnul Uzun Florin

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.42/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 35 din 18.10.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Nacute Adrian

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.41/2024 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de catre domnul Broasca Costinel-Gabriel si doamna Broasca Ana-Maria

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.40/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 59 din 27.09.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Pauliuc Alina

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.39/2024 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 05-04-2024 - HCL Nr.38/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 8 din 01.06.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamnul Raiciu Cristian-George

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.37/2024 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.36/2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - luna FEBRUARIE

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.35/2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent constructiilor, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnul ZAMIRCA V. IULIAN

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.34/2024 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren, situat in intravilanul localitatii Poarta Alba, in favoarea SC SMAG GROUP SRL

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.33/2024 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile edilitar - gospodaresti, prestate de catre SC ALACAP SRL, pe domeniul public si privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.32/2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALACAP S.R.L. Poarta Alba, pentru anul 2024

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.31/2024 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.30/2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre GYONGYOSI SORIN si GYONGYOSI GEORGIANA

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.29/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 514 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Berzei, nr. 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 105442, in 2 (doua) loturi distincte

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.28/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 1.702 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Ovidiu, nr. 20, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 103919, in 2 (doua) loturi distincte

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.27/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 14 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna IGNAT FLORENTINA

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.26/2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - luna FEBRUARIE

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.25/2024 privind alocarea unei sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.24/2024 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003, a unui teren intravilan, tanarului CALORO ANDREI-IULIAN

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.23/2024 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasilescu Eugen pentru copilul Vasilescu Ema

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.22/2024 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Dumbrava Marian

 • Adaugat: 12-03-2024 - HCL Nr.21/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.20/2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2024

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.19/2024 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unor imobile - teren, apartinand domeniului privat al comunei Parta Alba, in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelorconstructii deja existente

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.18/2024 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Parta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.17/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Alimentare cu apa si infiintare canalizare menajera zona E in comuna Poarta Alba, judetul Constanta", finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentandcategoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.16/2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual in cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.15/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 86.429 mp., situat in localitatea Poarta Alba, P1024/1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 102601, in 7 (sapte) loturi distincte

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.14/2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 1.745 mp., situat in localitatea Poarta Alba, N1001/1/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 103543, in 4 (patru) loturi distincte

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.13/2024 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren domeniul privat, situat in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.12/2024 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in unitatea de invatamant din comuna Poarta Alba, Gradinita cu program normal - Nazarcea sat"

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.11/2024 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice a cladirii publice dispensar uman (P+1E) din comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.10/2024 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 19 din 12.07.2019, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Barbu Ana-Maria

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.9/2024 privind modificarea contractului de concesiune nr. 923/15.04.1992 incheiat intre comuna Poarta Alba si Burlacu Vasile

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.8/2024 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2023

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.7/2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Poarta Alba din anul 2023 pe anul 2024

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.6/2024 privind stabilirea situatiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta si/sau comunitare, precum si a criteriilor si documentelor necesare acordarii acestor ajutoare

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.5/2024 privind aprobarea Acordului Colectiv de Munca si a Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.4/2024 privind nominalizarea de catre Consiliul Local a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2023

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.3/2024 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pe anul 2024

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.2/2024 privind aprobarea Planului de activitati sau lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2024 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune, acordat in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

 • Adaugat: 08-02-2024 - HCL Nr.1/2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare pe anul 2023 din excedentul bugetar al anilor precedenti

 • Arhiva:

 • HCL Nr.1/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna DECEMBRIE

 • HCL Nr.2/2023 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI DE NECESITATE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.3/2023 privind initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si modificare indicatori urbanistici

 • HCL Nr.4/2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2023 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr.5/2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2023

 • HCL Nr.6/2023 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024

 • HCL Nr.7/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 12 din 15.06.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Zaruha Enache-Ionut

 • HCL Nr.8/2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul public al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 10.315 mp., situat in localitatea Poarta Alba, De 840, Tronson 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadrastral 105488, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.9/2023 privind aprobarea modificarii si completarii Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

 • HCL Nr.10/2023 privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei pentru probleme de aparare (CPA) a comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.11/2023 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2022

 • HCL Nr.12/2023 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performatelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2022

 • HCL Nr.14/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul/extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.13/2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetar al anilor precedenti

 • HCL Nr.15/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.19/2023 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2023

 • HCL Nr.18/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Comuna Poarta Alba, judetul Constanta, referitor la colaborarea institutionala in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", Cod MySmis 130963

 • HCL Nr.17/2023 privind aprobarea finalizarii etapei de initiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in U.A.T. Poarta Alba, judetul Constanta, in vederea intocmirii Dosarului Preliminar

 • HCL Nr.16/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2023

 • HCL Nr.20/2023 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar al comunei Poarta Alba din anul 2022 pentru anul 2023

 • HCL Nr.21/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna FEBRUARIE

 • HCL Nr.23/2023 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile edilitar-gospodaresti, prestate de catre SC ALACAP SRL, pe domeniul public si privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.22/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALACAP S.R.L. Poarta ALba, pentru anul 2023

 • HCL Nr.24/2023 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr.33/2023 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa-Canal Constanta, si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanta, si modificarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare

 • HCL Nr.32/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.31/2023 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.30/2023 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 514 mp., situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului ISTRATE CLAUDIU-MIHAI

 • HCL Nr.29/2023 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.28/2023 privind aprobarea finantarii din bugetul local a investitiei "Instalatie de stins incendii cu hidranti interiori" pentru obiectivul "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol Poarta Alba, judetul Constanta" in vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor si a obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu

 • HCL Nr.27/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si deviz general actualizat aferent obiectivului "SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI PIETONALA IN CARTIERELE ZONA "D" SI ZONA "E" DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL Nr.26/2023 privind aprobarea "Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare" si a "demararii procedurii de concesionare" a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.25/2023 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform OUG nr. 64/2022, al obiectivului de investitii "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.34/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.36/2023 privind aprobarea concesionarii directe a spatiilor medicale cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor comune acestora din cadrul Dispensarului Medical Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.35/2023 privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului "Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Poarta ALba judetul Constanta"

 • HCL Nr.37/2023 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.41/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3 din 15.03.2021, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Cristea Loredana-Bianca

 • HCL Nr.40/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 16 din 06.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Oprea Ionut-Daniel

 • HCL Nr.39/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna MARTIE

 • HCL Nr.38/2023 privind modificarea H.C.L. nr. 14 din 31.01.2023

 • HCL Nr.42/2023 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Poarta Alba, pentru perioada APRILIE-DECEMBRIE 2023

 • HCL Nr.43/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.49/2023 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unor terenuri, situate in extravilanul localitatii Poarta Alba, in favoasrea SC ROMCIM SA

 • HCL Nr.48/2023 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in suprafata de 500 mp., situat in extravilanul localitatii Poarta Alba, Calea Bucuresti FN, avand numar cadastral 105637, in favoarea UAT Oras Murfatlar

 • HCL Nr.47/2023 privind aprobarea DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de unitate publica de distributie a gazelor naturale in U.A.T. Comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.46/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.45/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.44/2023 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 138 din 28.11.2022

 • HCL Nr.50/2023 privind aprobarea modificarii si actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009

 • HCL Nr.52/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 35 din 15.03.2023 privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului "Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Poarta Alba judetul Constanta"

 • HCL Nr.51/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7892 din 17.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 698mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnii BELIBOU C. DANIEL si BELIBOU C. GHEORGHE

 • HCL Nr.53/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4 din 16.03.2021, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Pituru Ioana-Bianca

 • HCL Nr.56/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 8 din 06.04.2015, pentru terenul intravilan, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Burgheaua M. Iulian

 • HCL Nr.55/2023 privind aprobarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Extinderea sistemului de canalizare menajera in comuna Poarta Alba, zona "T" si cartier "Via", judetul Constanta", in vederea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", devizul general si indicatorii tehnico-economici

 • HCL Nr.54/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru investitia "Extinderea sistemului de canalizare menajera in comuna Poarta Alba, zona "T" si cartier "Via", judetul Constanta"

 • HCL Nr.57/2023 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.58/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai D.A.L.I. pentru investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Poarta Alba zona D, Nord"

 • HCL Nr.59/2023 privind aprobarea aderarii Comunei Poarta Alba, judetul Constanta, la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociatiei Grupului de Actiune Locala Dobrogea Verde

 • HCL Nr.60/2023 privind aprobarea actualizarii invesntarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.61/2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

 • HCL Nr.62/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.64/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna MAI

 • HCL Nr.63/2023 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local si a mandatului de viceprimar al domnului Delicoti Laurian-Vasile, ca urmare a demisiei

 • HCL Nr.65/2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Tudorache Florina

 • HCL Nr.70/2023 privind aprobarea delegarii dreptului de depunere a Cererii de finantare a proiectului "Dotarea cu microbuze electrice pentru elvi a unitatilor de invatamant preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile de pe raza Judetului Constanta" Componenta C15: Educatie, Investitia 10: "Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi", finantat din bugetul Ministerului Educatiei, prin Programul National de Redresare si Rezilienta de catre UAT Judetul Constanta, Consiliul Judetean Constanta

 • HCL Nr.69/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2 din 09.02.2021, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Gogoi Octavian

 • HCL Nr.68/2023 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Delicoti Laurentiu, ca urmare a demisiei

 • HCL Nr.67/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii de licitatie publice, asupra unui teren extravilan pasune apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta, in scopul amplasarii unei Centrale Electrice Fotovoltaile cu capacitate instalata de 5 MWDC

 • HCL Nr.66/2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mitac Rodica

 • HCL Nr.71/2023 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea si insusire unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul/extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.78/2023 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC ALACAP SRL incheiate la data de 31.12.2022, a raportului de gestiune a administartorului raportat la situatiile aprobate, precum si a raportului auditorului statutar asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022

 • HCL Nr.77/2023 privind aprobarea prelungirii contractelor privind constituirea dreptului de superficie nr. 340/2022 si 341/2022, incheiate in vederea constituirii cu titlu oneros a unor drepturi de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea SC PNE RO SUNRISE 4 SRL

 • HCL Nr.76/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 9 din 01.06.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Raiciu Cosmin-Mihai

 • HCL Nr.75/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2505 din 23.05.2005, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Iarna (Mihailescu) Lenuta

 • HCL Nr.74/2023 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003, a unui teren intravilan, tinerei Pisica Alina

 • HCL Nr.73/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna MAI

 • HCL Nr.72/2023 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.79/2023 privind aprobarea aderarii Comunei Poarta Alba, Judetul Constanta la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociatiei Grup de Actiune Locala "CANAL-DUNARE MAREA NEAGRA 2016", care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala 2023-2027 finantata in cadrul Planului Strategic PS 2023-2027

 • HCL Nr.81/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.80/2023 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre Bucur Eugen si Bucur Iuliana

 • HCL Nr.82/2023 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domanei Roman Gabriela

 • HCL Nr.83/2023 privind aprobarea pretului final al contractului privind investitia "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1, CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.85/2023 privind revocarea HCL nr. 42 din 31.05.2007

 • HCL Nr.84/2023 privind modificarea Statutului asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA-CANAL CONSTANTA" (ADI)

 • HCL Nr.86/2023 privind revocarea HCL nr. 66 din 27.09.2007

 • HCL Nr.91/2023 de modificare si completare a HCL nr. 141 din 11.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL Nr.90/2023 privind dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 3575 mp., situat in localitatea Poarta Alba, (Halta Nisipari), str. Ciocarliei, nr. 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 100728, in 4 (patru) loturi distincte

 • HCL Nr.89/2023 privind reziliarea Contractului de concesiune nr. 5637/03.01.2007 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical - titular Medic Primar - specialitatea mdeicina de familie dr. Enyedi Elena-Adela

 • HCL Nr.88/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.87/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.92/2023 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local domnului Ion George, ca urmare a demisiei

 • HCL Nr.94/2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Butusina Doina-Nela

 • HCL Nr.93/2023 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului extravilan, neproductiv, in suprafata de 2066mp., situat in comuna Poarta Alba, Parcela NP666/2 - domeniul privat comunei Poarta Alba, nr. cadastral 105682, inscris in Cartea Funciara 105682 Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.95/2023 privind aprobarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA POARTA ALBA, ZONA "T" SI CARTIER "VIA", JUDETUL CONSTANTA", in vederea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", devizul general actualizat si indicatorii tehnico-economici actualizati

 • HCL Nr.103/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.102/2023 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003, a unui teren intravilan, tanarului Gaju Valentin-Cristian

 • HCL Nr.101/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 33 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Bruma Constantin-Valentin

 • HCL Nr.100/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.99/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 16 din 11.07.2019, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Gaju Valentin-Cristian

 • HCL Nr.98/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna IULIE

 • HCL Nr.97/2023 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2023

 • HCL Nr.96/2023 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2023

 • HCL Nr.104/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.109/2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor de fructe si legume proaspete, de lapte si produse lactate si de produse de panificatie si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.108/2023 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan, domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnul Leuco Sorin

 • HCL Nr.107/2023 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre doamna Cojocarescu-Bica Ionela

 • HCL Nr.106/2023 privind aprobarea caietului de sarcini si a devizului estimativ pentru "Lucrari de reparatii la conductele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.105/2023 privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe principalele domenii de activitate

 • HCL Nr.110/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 18 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Ciobanu (fosta Marcuta) Elena-Giorgiana

 • HCL Nr.113/2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 21.933mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 2R, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 105287, in 18 (optsprezece) loturi distincte

 • HCL Nr.112/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.111/2023 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului Patura Florin-Junior

 • HCL Nr.114/2023 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1, Poarta Alba, in anul 2023-2024

 • HCL Nr.123/2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 117.511 mp., situat in localitatea Poarta Alba, P1125, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 105053, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.122/2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 722 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 49A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 100819, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.121/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Construire Locuinte Sociale si de Necesitate in Comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr.120/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.119/2023 privind aprobarea rconstituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

 • HCL Nr.118/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 13 din 11.07.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Dragan Alexandru

 • HCL Nr.117/2023 privind aprobarea aderarii comunei Maia, judetul Ialomita, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

 • HCL Nr.116/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 47 din 12.12.2017, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Colic George

 • HCL Nr.115/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna SEPTEMBRIE

 • HCL Nr.124/2023 privind aprobarea casarii unor bunuri aflate in inventarul Liceului Agricol Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.133/2023 privind delegarea gestiunii prin achizitie publica de servicii a activitatilor de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor reziduale/reciclabile din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Poarta Alba, fara punea la dispozitie a infrastructurii

 • HCL Nr.132/2023 privind aprobarea dezmenbrarii terenului intravilan - domeniul public al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 1890 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Primarilor, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 105459, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.131/2023 privind aprobarea dezmenbrarii terenului intravilan - domeniul privat al Comunei Poarta Alba, in suprafata de 34.518 mp, situat in localitatea Poarta Alba, A726/1/1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cu numar cadastral 103931, in 3 (trei) loturi distincte

 • HCL Nr.130/2023 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 43 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Ciobanu Laurentiu

 • HCL Nr.129/2023 privind aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Poarta Alba

 • HCL Nr.128/2023 privind aprobarea rectificarii Hotararii Consiliului Local nr. 36 din 31.03.2021

 • HCL Nr.127/2023 privind aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare

 • HCL Nr.126/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI DE NECESITATE IN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL Nr.125/2023 privind revocarea HCL nr. 121/28.09.2023

 • HCL Nr.146/2023 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 143/28.11.2023

 • HCL Nr.157/2023 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.156/2023 privind aprobarea retelei scoalare de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scoalar 2024-2025

 • HCL Nr.155/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna Decembrie

 • HCL Nr.154/2023 privind aprobarea privind decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu si retur pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.153/2023 privind aprobarea majorarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primaului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitatepublica locala si functiile asimilate acestora, incepand cu 01 ianuarie 2024, conform OUG nr. 115/15.12.2023

 • HCL Nr.152/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.151/2023 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, in vederea actualizarii valorilor din contabilitate

 • HCL Nr.150/2023 de modificare si completare a adresei nr. 1 la HCL nr. 61 din 27.04.2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

 • HCL Nr.149/2023 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren, situat in extravilanul localitatii Poarta Alba, in favoarea SC ROMCIM SA

 • HCL Nr.148/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - luna Decembrie

 • HCL Nr.147/2023 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare si incheierea unui nou contract de prestari servicii de salubrizare privind eliminarea deseurilor reziduale, cu exceptia deseurilor periculoase si a celor cu regim special

 • HCL Nr.1/2022 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023

 • HCL Nr.2/2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2022 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr.3/2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2022

 • HCL Nr.4/2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfaurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2021

 • HCL Nr.5/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.25 din 12.08.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", strada Ion Neculce, nr.12, lot 199, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul SALI SELATIF

 • HCL Nr.6/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.7/2022 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.8/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela 718/2/2, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 60.912 mp. mp., cu numar Cadastral 103707, in 2 ( doua ) loturi distincte

 • HCL Nr.9/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela P717, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 33.000 mp.,cu numar Cadastral 104662, in 3 (trei) loturi distincte

 • HCL Nr.10/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, str. Aleea Nordului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 299 mp.,cu numar Cadastral 102535, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.11/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan, domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 198 mp. situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.12/2022 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru investitia "PISTE DE CICLISTI IN COMUNA POARTA ALBA judetul Constanta"

 • HCL Nr.13/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei UNGUREANU ANAMARIA

 • HCL Nr.14/2022 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "CONSTRUIRE MUZEU IN MEMORIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.15/2022 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar al comunei Poarta Alba din anul 2021 pentru anul 2022

 • HCL Nr.16/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2022

 • HCL Nr.17/2022 privind aprobarea infiintarii unui Serviciu de gestionare a cainilor fara stapan

 • HCL Nr.18/2022 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.8/31.01.2007 si H.C.L. nr.15/28.02.2007

 • HCL Nr.19/2022 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.164/28.12.2021

 • HCL Nr.20/2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.136/21.10.2021

 • HCL Nr.21/2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.137/21.10.2021

 • HCL Nr.22/2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.138/21.10.2021

 • HCL Nr.23/2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.139/21.10.2021

 • HCL Nr.24/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, str. Postei, nr.17+19+21, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 850 mp., cu numar Cadastral 104163, in 2 ( doua ) loturi distincte

 • HCL Nr.25/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, str. Salciilor, nr. 2E, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 1.000 mp., cu numar Cadastral 104014, in 2 ( doua ) loturi distincte

 • HCL Nr.26/2022 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr.27/2022 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2021

 • HCL Nr.28/2022 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor fructe si/sau legume proaspete aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.29/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 - 2020" si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de finantare

 • HCL Nr.30/2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local si un membru supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat - LICEUL AGRICOL POARTA ALBA SI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL Nr.31/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 291 mp. situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.32/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati si deviz general actualizat aferent obiectivului "CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL IN LOCALITATEA POARTA ALBA - NORD"

 • HCL Nr.33/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.34/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna FEBRUARIE

 • HCL Nr.35/2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra unui teren intravilan apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta, in scopul edificarii si operarii unui parc fotovoltaic

 • HCL Nr.36/2022 Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra unui teren extravilan neproductiv apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta, in scopul edificarii si operarii unui parc fotovoltaic

 • HCL Nr.37/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 8 din 13.05.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 776 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.17, lot 246, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tanarul MUNTEANU VALl-IONUT

 • HCL Nr.38/2022 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2021

 • HCL Nr.39/2022 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.40/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei PALEANU GABRIELA

 • HCL Nr.41/2022 privind majorarea capitalului social al SC ALACAP SRL

 • HCL Nr.42/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si deviz general actualizat aferent obiectivului "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.43/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.44/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 2233/19.03.2007 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical

 • HCL Nr.45/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 5637/03.01.2007 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical

 • HCL Nr.46/2022 de modificare a H.C.L nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.47/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6238 din 11.10.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 20 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 338, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de S.C ADRIMANCOS FAMILY S.R.L

 • HCL Nr.48/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GIGEA MILICA

 • HCL Nr.49/2022 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.50/2022 privind aprobarea Situatiei cheltuielilor si veniturilor, respectiv a contului de profit si pierdere, planificat si realizat de catre S.C ALACAP S.R.L Poarta Alba, in cursul anului 2021 (perioada 01.08.2021-31.12.2021)

 • HCL Nr.51/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ALACAP S.R.L Poarta Alba, pentru anul 2022

 • HCL Nr.52/2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane si persoane juridice de pe raza administrativ - teritoriala a comunei Poarta Alba, pentru perioada Aprilie - Decembrie 2022

 • HCL Nr.53/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna MARTIE

 • HCL Nr.54/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.55/2022 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, a unor terenuri extravilane, catre MANASTIREA "DUMINICA TUTUROR SFINTILOR ROMANI"

 • HCL Nr.56/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Nordului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 299 mp., cu numar Cadastral 102535, in 2 ( doua ) loturi distincte

 • HCL Nr.57/2022 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 1000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Carierei, nr.4, lot 9, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei ARDELEAN MIOARA

 • HCL Nr.58/2022 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.59/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si deviz general actualizat aferent obiectivului "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.60/2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

 • HCL Nr.61/2022 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in favoarea S.C. E-DISTRIBUJIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr.62/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.63/2022 privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri apartinand Unitatii Administrativ-Teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata totala de 8529 mp., pe o perioada de 12 luni, in favoarea S.C CONPET S.A PLOIESTI

 • HCL Nr.64/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna APRILIE

 • HCL Nr.65/2022 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2022

 • HCL Nr.66/2022 privind acordul de principiu in vederea achizitionarii unui utilaj multifunctional, de catre SC ALACAP SRL

 • HCL Nr.67/2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.68/2022 privind aprobare studiu de fezabilitate, indicatori tehnico - economici si deviz general pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE PISTE DE CICLISTI IN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL Nr.69/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 43 din 06.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 525 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Teodor Carnaucoff, nr.2, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul PENA LUCIAN

 • HCL Nr.70/2022 privind aprobarea aderarii comunei Nicolae Balcescu, judetul Constanta, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa - Canal Constanta"

 • HCL Nr.71/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 500 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnul BULANCEA GHEORGHE-COSTEL

 • HCL Nr.72/2022 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii/concesionarii/inchirierii/constituirii dreptului de superficie prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.73/2022 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.74/2022 privind aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2021 in suma de 9.959 lei, contabilizat ca rezultat reportat la data de 31.12.2021 de catre S.C. ALACAP S.R.L.

 • HCL Nr.75/2022 pentru aprobarea situatiilor financiare ale S.C ALACAP S.R.L. incheiate la data de 31.12.2021, a raportului de gestiune a administratorului raportat la situatiile aprobate, precum si a raportului auditorului statutar asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021

 • HCL Nr.76/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna MAI

 • HCL Nr.77/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.78/2022 privind aprobarea disponibilitatii terenurilor aferente obiectivului "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Poarta Alba, judetul Constanta", depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine, cod proiect MySMIS2014-142841

 • HCL Nr.79/2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 72/18.05.2022 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii/concesionarii/inchirierii/constituirii dreptului de superficie prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.80/2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.81/2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA (FGCR - IFN SA) pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.82/2022 privind aprobarea atribuirii denumirii unei strazi din localitatea Nazarcea, si a unei alei din localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.83/2022 privind aprobarea denumirii unor strazi din localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.84/2022 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.85/2022 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.86/2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 32 din 01.08.2016

 • HCL Nr.87/2022 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba si terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.88/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.89/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 188 din 24.11.2017

 • HCL Nr.90/2022 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.91/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, str. Postei, nr. 27, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 30.623 mp., cu numar Cadastral 104242

 • HCL Nr.92/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional pentru investitia "Reabilitare si Extindere Scoala Generala nr. 1, corp C1, corp C3, localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.93/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional pentru investitia "Modernizare Trama Stardala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea si cartier zona D"

 • HCL Nr.94/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional pentru investitia "Infiintare Cresa de Stat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.95/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional pentru investitia "Asfaltare Strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.96/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii "Construire Locuinte Pentru Tineri, Destinate Inchirierii, Specialisti din Sanatate si Invatamant" (apa, canalizare, energie termica si electrica, iluminat stradal, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi)

 • HCL Nr.97/2022 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.98/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 9 din 06.07.2021, pentru terenul intravilan in suprafata de 400 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Stoica Costica

 • HCL Nr.99/2022 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.100/2022 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare

 • HCL Nr.101/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei DAMIAN MARIA

 • HCL Nr.102/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.24 din 08.08.2019, pentru terenul intravialan in suprafata de 633 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna TIMOC ADINA

 • HCL Nr.103/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 15 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna ABOURITEI ANA-MARIA

 • HCL Nr.104/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 9 din 30.09.2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul VASILESCU RAZVAN-VALENTIN

 • HCL Nr.105/2022 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniu privat, in suprafata de 572 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului HORODINCA ALEXANDRU-DUMITRU

 • HCL Nr.106/2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local si un membru supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director adjunct din unitatea de invatamant preuniversitar de stat - SCOALA GIMNAZIALA NR.1 POARTA ALBA si pentru ocuparea functiei de director pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat LICEUL AGRICOL POARTA ALBA

 • HCL Nr.107/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.108/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GHEORGHIU AURELIAN-RADU

 • HCL Nr.109/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna AUGUST

 • HCL Nr.110/2022 privind nominalizarea persoanei pe diferite tipuri de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, pentru S.C. ALACAP S.R.L. Poarta Alba

 • HCL Nr.111/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 9 din 27.04.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 314 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul CHIVU AKTAYGEAN

 • HCL Nr.112/2022 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2022

 • HCL Nr.113/2022 privind aprobarea anularii procedurilor de licitatie pentru adjudecatorii care nu au respectat prevederile angajamentului de plata

 • HCL Nr.114/2022 privind partajarea terenurilor intravilane in suprafata totala de 2621 mp., inscrise in CF 104092, CF 104090, CF 105293 si CF 105292, detinute in indiviziune de comuna Poarta Alba cu doamna Mija Mariana

 • HCL Nr.115/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului CIUCA VALENTIN

 • HCL Nr.116/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.117/2022 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alba, in anul scolar 2022-2023

 • HCL Nr.118/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna SEPTEMBRIE

 • HCL Nr.119/2022 privind acordul de principiu in vederea achizitionarii de eurocontainere pentru colectarea selectiva a deseurilor, de catre S.C. ALACAP S.R.L. Poarta Alba

 • HCL Nr.120/2022 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.121/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI PIETONALA IN CARTIERELE ZONA D SI ZONA E DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL Nr.122/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "ALIMETARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE MENAJERA ZONA E IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL Nr.123/2022 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.124/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 23 din 08.08.2019, pentru terenul intravilan, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Babanau Elena-Claudia

 • HCL Nr.125/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniu privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela 738 lot 26, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 2338mp, cu numar Cadastral 101549, in 2 (doua) loturi disticte

 • HCL Nr.126/2022 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxelor speciale

 • HCL Nr.127/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.128/2022 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniu privat, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Moraru Nicolae

 • HCL Nr.129/2022 privind insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.130/2022 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2022

 • HCL Nr.131/2022 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1,2 si 3 la HCL nr. 91/24.08.2021

 • HCL Nr.132/2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ostafie Liliana

 • HCL Nr.133/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr.134/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela P669, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 32057 mp., cu numar Cadastral 102235, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.135/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3 din 06.02.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul Baubec Emrah

 • HCL Nr.136/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 11.05.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna Musianu Georgeta

 • HCL Nr.137/2022 privind acordul de principiu in vederea acordarii de tichete cadou pentru angajatii SC ALACAP SRL

 • HCL Nr.138/2022 privind aprobarea alipirii a 11 (unsprezece) terenuri situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.139/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.140/2022 privind insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.141/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan, domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului Purice Nicolae

 • HCL Nr.142/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan, domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 512 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului Lica Florin

 • HCL Nr.143/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna NOIEMBRIE

 • HCL Nr.144/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.145/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna DECEMBRIE

 • HCL Nr.146/2022 privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Poarta Alba, pentru semestrul I si II al anului scolar 2022-2023

 • HCL Nr.147/2022 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan, domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei Carcota Anisoara

 • HCL Nr.148/2022 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.149/2022 privind aprobarea folosirii unor drumuri de exploatare aflate in proprietatea comunei Poarta Alba, in vederea dezvoltarii Parcului Fotovoltaic, de catre PNE RO SUNRISE 4 SRL

 • HCL Nr.150/2022 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in favoarea PNE RO SUNRISE 4 SRL

 • HCL Nr.151/2022 privind nominalizarea persoanei pe diferite tipuri de operatiuni supuse controlului financiar preventiv si de gestiune, pentru SC ALACAP SRL Poarta Alba

 • HCL Nr.152/2022 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare

 • HCL Nr.153/2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic si detalii de executie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.154/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - luna DECEMBRIE

 • HCL Nr.1/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.2/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.3/2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridice si persoanele fizice de pe raza administrativ - teritoriala a comunei Poarta Alba, pentru anul 2021

 • HCL Nr.4/2021 privind aprobarea modificarii si completarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "Apa-Canal" Constanta

 • HCL Nr.5/2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

 • HCL Nr.6/2021 privind constituirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

 • HCL Nr.7/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr.8/2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2021

 • HCL Nr.9/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan-domeniul privat, in suprafata de 708 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Eroilor nr. 2, lot 66, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei Omer Secil

 • HCL Nr.10/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4123 din 13.08.2008, pentru terenul intravilan in suprafata de 262,10 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Linistei, nr.6A, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna TUGUI BEDRIE

 • HCL Nr.11/2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, ALEEA CANTINEI, NR.2, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.12/2021 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL iN COMUNA POARTA ALBA. ALEEA CANTINEI, NR.2, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.13/2021 privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan - domeniul privat, in suprafata de 12.633 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.20, lot 231, judetul Constanta, cu nr. Cadastral 103079, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.14/2021 privind interzicerea inregistrarii audio/video neautorizata a sedintelor Consiliului Local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.15/2021 privind aprobarea inregistrarii autorizate - audio/video si arhivarea acestora, a sedintelor Consiliului Local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.16/2021 privind inregistrarea comunei Poarta Alba, judetul Constanta in sistemul electronic de plati online "Ghiseul.ro"

 • HCL Nr.17/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan-domeniul privat al comunei, in suprafata de 535 mp., situat in localitatea Poarta Alba, A811/2/2+A806/2/2, lot 109, str. Stefan cel Mare, nr. 2, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Gogoi Octavian

 • HCL Nr.23/2021 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE TROTUAR iN SAT NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.25/2021 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL SITUAT iN SAT POARTA ALBA, STR. INTERNATULUI, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.26/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.32/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii - SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - lnvestitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.33/2021 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului AILINCAI VIOREL

 • HCL Nr.34/2021 privind insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2020

 • HCL Nr.35/2021 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Comuna Poarta Alba in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitari "Zona Metropolitana Constanta"

 • HCL Nr.36/2021 privind aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Poarta Alba, prin concesiune, cu SC "ALACAP" SRL Poarta Alba

 • HCL Nr.37/2021 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2021

 • HCL Nr.38/2021 privind aprobarea actualizirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetu1 Constanta

 • HCL Nr.39/2021 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

 • HCL Nr.40/2021 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de uz si servitute asupra unui teren in favoarea S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

 • HCL Nr.41/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia - "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr. 2, Com. Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.42/2021 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de lnterventie si Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU GRADINITA DIN LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL Nr.43/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.44/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2021

 • HCL Nr.45/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 10 din 04.11.2020, pentru terenul intravilanin suprafata de 500 mp., situatin localitatea Poarta Alba, Zona "E", str. George Enescu, nr. 10, lot 88, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tanarul ANDREI ILIE - GABRIEL

 • HCL Nr.46/2021 privind aprobarea alipirii a 6 (sase) terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.48/2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 98, judetul Constanta, in suprafata de 2621 mp., in trei loturi si partajarea acestuia prin mentinerea suprafetei indivize de 621 mp., proprietate a comunei Poarta Alba in lotul nr. 1 -in suprafata de 1521 mp.

 • HCL Nr.49/2021 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, SPECIALISTI DIN SANATATE SI INVATAMANT" in loc. Poarta Alba, str. Palatului, nr. 5, jud. Constata, pe durata executiei investitiei

 • HCL Nr.50/2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

 • HCL Nr.51/2021 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, strada Poporului, nr.10, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.52/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3653 din 14.06.2011, pentru terenul intravilan in suprafata de 39,468 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 33A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, dettinut de SC ADRIMANCOS FAMILY SRL

 • HCL Nr.53/2021 privind revocarea HCL 73/25.05.2016

 • HCL Nr.54/2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan-domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A718/2/1, judetul Constanta, in suprafata de 261.264 mp., cu numar cadastral 102225, in 6 (sase) loturi distincte

 • HCL Nr.55/2021 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, situat in comuna Poarta Alba, Parcela A34/4, nr. Cadastral 100962

 • HCL Nr.56/2021 privind aprobarea alipirii a 2 (doua) terenuri intravilane, domeniul privat al comunei , situate in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 33A si 33B, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.57/2021 de modificare si completare a H.C.L. nr. 141 din 11.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL Nr.58/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.59/2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A811/2/2+A806/2/2, lot 120, strada Salciilor, nr. 1J, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 37.1 50 mp., cu numar Cadastral 103573, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL Nr.60/2021 privind aprobarea alipirii a 3 (trei) terenuri intravilane, domeniul privat al comunei, situate in localitatea Poarta Alba, strada Postei, nr. 17, 19 si 21 lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.61/2021 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Poarta Alba in semestrul I al anului scolar 2020 - 2021

 • HCL Nr.62/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - lnvestitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei POARTA ALBA

 • HCL Nr.63/2021 privind aprobarea denumirii unei strazi din sat Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.64/2021 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 21/22.02.2018

 • HCL Nr.65/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2021 - luna MAI

 • HCL Nr.66/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.67/2021 privind emiterea acordului pentru acordarea facilitatilor fiscale prevazute la art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, in vederea sprijinirii investitiilor ce urmeaza a fi realizate in "PARC INDUSTRIAL, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA" care se constituie potrivit Legii nr. 186/2013

 • HCL Nr.68/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.69/2021 privind aprobarea modificarii Cap.I. pct. 2 al contractului de concesiune nr. 6/28.08.2020

 • HCL Nr.70/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.25 din 27.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, lot 81, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de MiNZATEANU ANA - MARIA (fosta CHIPARCA ANA-MARIA)

 • HCL Nr.71/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, lot 81, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei DUSA EUGENIA

 • HCL Nr.72/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 400 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Enescu, nr. 3, lot 87, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului Stoica Costica

 • HCL Nr.73/2021 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, strada Poporului, nr.8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.74/2021 privind aprobarea modificarii Cap.I. pct. 2 al contractului de concesiune nr. 5/28.08.2020

 • HCL Nr.75/2021 de modificare si completare a H.C.L. nr. 136/15.10.2020

 • HCL Nr.76/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al S.C. "ALACAP" S.R.L. Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.77/2021 privind revocarea HCL nr. 63 din 31.05.2021

 • HCL Nr.78/2021 privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare cu Directia Regim Permise de conducere si Inmatriculare a Vehiculelor

 • HCL Nr.79/2021 privind rectificarea negativa a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, pentru anul 2020

 • HCL Nr.80/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna IULIE

 • HCL Nr.81/2021 privind desemnarea comisiei pentru selectarea unui evaluator in vederea intocmirii raportului de evaluare si expertiza tehnica pentru imobilul teren si platforma, situat in localitatea Poarta Alba (zona gara Dorobantu), comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.82/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.83/2021 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.84/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia - "SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI PIETONALA IN CARTIERELE ZONA "D" SI ZONA "E" DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL Nr.85/2021 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren intravilan apartinind domeniului privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.86/2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2021

 • HCL Nr.87/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ALACAP SRL Poarta Alba, perioada O1.08.2021 - 31.12.2021

 • HCL Nr.88/2021 privind aprobarea tarifelor pentru activititile edilitar - gospodaresti ale serviciului public de admlnistrare a domeniului public si privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, puse la dispozitia societitii ALACAP SRL in baza contractului de delegare a gestiunii aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 36/31.03.2021

 • HCL Nr.89/2021 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii al S.C "ALACAP" S.R.L Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.90/2021 pentru aprobarea modificarii H.C.L. nr.95/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, devizul general pentru proiectul "INFllNTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA", cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL Nr.91/2021 privind infiintarea Unitatii de lmplementare a Proiectului depus in cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine, "INFUNTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.92/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna AUGUST

 • HCL Nr.93/2021 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, strada Cismelei, nr.10 (zona B, lot 48), comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.94/2021 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.41 (zona B, lot 36), comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.95/2021 privind revocarea H.C.L. nr.45 din 31.05.2006

 • HCL Nr.96/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.97/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.98/2021 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.99/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3 din 05.03.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 2000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A811/1/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de SC YANDIRA PUBLICITY SRL

 • HCL Nr.100/2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 2000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A811/1/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.101/2021 privind aprobarea modificarii si completarii tarifelor pentru activitatile edilitar - gospodaresti ale serviciului public de administrare a domeniului public si privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, puse la dispozitia societatii ALACAP SRL in baza contractului de delegare a gestiunii

 • HCL Nr.102/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.103/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna SEPTEMBRIE

 • HCL Nr.104/2021 privind acordul de principiu in vederea acordarii de tichete de masa pentru angajatii SC ALACAP SRL

 • HCL Nr.105/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii - SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - lnvestitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei POARTA ALBA

 • HCL Nr.106/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR.1, CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA ALBA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.107/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 57 din 27.09.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.11, lot 410, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tanara BARDAN SIMONA

 • HCL Nr.108/2021 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alba, in anul scolar 2021-2022

 • HCL Nr.109/2021 privind aprobarea denumirii unei strazi din sat Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta (strada Manastirii)

 • HCL Nr.110/2021 privind aprobarea denumirii unei strazi din sat Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta (strada George Bacovia)

 • HCL Nr.111/2021 privind aprobarea modificirii anexei la H.C.L. nr. 98/29.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029

 • HCL Nr.112/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.17 din 12.07.2019, pentru terenul intravilanin suprafata de 500 mp., situat n localitatea Poarta Alba, strada Liviu Rebreanu, nr.26, lot 208, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tanarul EZAREANU DUMITRU

 • HCL Nr.113/2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ciobica Stefan

 • HCL Nr.114/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.9 din 06.04.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 267 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Nordului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tanarul SPRIVAC NICOLAE

 • HCL Nr.115/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 625 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Palatului, nr. 1A, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei CLUCI LILIANA

 • HCL Nr.116/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 625 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Palatului, nr. 1B, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei CROITORU VALENTINA - NELA - COSMINA

 • HCL Nr.117/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 307 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Albatrosului, nr. 7, lot 4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PANCU GEORGE

 • HCL Nr.118/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 804 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 37, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnul MARIN NICOLAE

 • HCL Nr.119/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 283 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Teilor, nr. 4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnul CISLARIU CONSTANTIN

 • HCL Nr.120/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 162 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Bisericii, nr. 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre doamna NAE ELISABETA

 • HCL Nr.121/2021 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr. 26, lot 208, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei ILIES GEORGIANA

 • HCL Nr.122/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.6294 din 12.10.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 250 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Nucilor, Lot SB, zona "B", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna STINGACIU MADALINA

 • HCL Nr.123/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.124/2021 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.125/2021 privind aprobarea raportului de evaluare si concesionarea prin licitatie publica a unui teren extravilan apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.126/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional cu aplicarea Ordonantei de Guvern nr. 15 din 30 august 2021 pentru investitia "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1, CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA ALBA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.127/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional cu aplicarea Ordonantei de Guvern nr. 15 din 30 august 2021 pentru investitia, "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL Nr.128/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional cu aplicarea Ordonantei de Guvern nr. 15 din 30 august 2021 pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA "D"

 • HCL Nr.129/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, devizul general actualizat si incheierea unui act aditional pentru investitia "ASFALTARE STRAZI iN COMUNA POARTA ALBA, JUD. CONSTANTA" si aprobarea finantarii investitiei din bugetul local si prin imprumut conform preverilor articolului 1 din 0.U.G nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

 • HCL Nr.130/2021 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 4.495.142 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

 • HCL Nr.131/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr.132/2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Poarta Alba cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi, in perioada 2021-2024

 • HCL Nr.133/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.134/2021 privind aprobarea alipirii a 2 (doua) terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.135/2021 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.136/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia "SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI PIETONALA IN CARTIERELE ZONA D SI ZONA E DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.137/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia "CRESTEREA ACCESIBILITATII LA INSTITUTIILE PUBLICE DE PE RAZA COMUNEI POARTA ALBA PRIN CONSTRUIREA UNEI PASARELE PIETONALE SI PENTRU CICLISTI PESTE CANALUL NAVIGABIL POARTA ALBA-MIDIA NAVODARI IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL Nr.138/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA POARTA ALBA ZONA T SI CARTIER VIA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.139/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia "ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE MENAJERA ZONA E, IN COM. POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.140/2021 privind aprobarea trecerii in conservare a spatiilor de la subsolul cladirii in care functioneaza Liceul Agricol Poarta Alba

 • HCL Nr.141/2021 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.142/2021 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN UNITATEA DE INVATAMANT DIN COMUNA POARTA ALBA, GRADINITA CU PROGRAM NORMAL-NAZARCEA SAT"

 • HCL Nr.143/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatea de invatamant preuniversitar de stat - SCOALA GIMNAZIALA NR.1 POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL Nr.144/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - lnvestitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei POARTA ALBA

 • HCL Nr.145/2021 privind aprobarea aderarii U.A.T. Sacele, judetul Constanta in cadrul Asociatiei Intercomunitare "Apa - Canal Constanta"

 • HCL Nr.146/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 67 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Vesniciei, nr. 7A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnii SUSAN DANIEL si SUSAN-GHEBA ALINA-ANDREEA

 • HCL Nr.147/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 193 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 75, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre domnii VASILESCU ION si VASILESCU LILIANA

 • HCL Nr.148/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, deviz general si implementarea investitiei "CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL IN LOCALITATEA POARTA ALBA - NORD"

 • HCL Nr.149/2021 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.150/2021 privind aprobarea folosirii excedentul bugetar al comunei Poarta Alba pe anul 2021 pentru activitati finantate integral din venituri proprii

 • HCL Nr.151/2021 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare

 • HCL Nr.152/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna NOIEMBRIE

 • HCL Nr.153/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.154/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna DECEMBRIE

 • HCL Nr.155/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica al comunei POARTA ALBA

 • HCL Nr.156/2021 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 50/29.04.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

 • HCL Nr.157/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6543 din 18.10.2010, pentru terenul intravilan in suprafata de 205 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Consilierilor, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna ARITON ELENA (fosta BENCU ELENA)

 • HCL Nr.158/2021 privind aprobarea preluarii dreptului de folosinta prin concesiune, pentru terenul intravilan situat in localitatea Poarta Alba, strada Nucilor, nr.32,comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.159/2021 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan - domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 588 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Albatrosului, nr. 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre doamna CAPRICEANA MARIANA prin imputernicit CAPRICEANA MIHAELA

 • HCL Nr.160/2021 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 72 din 24.06.2021

 • HCL Nr.161/2021 privind insusirea si aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.162/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - luna DECEMBRIE

 • HCL Nr.163/2021 privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Poarta Alba, pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021 si semestrul I si II al anului scolar 2021-2022

 • HCL Nr.164/2021 privind majorarea capitalului social al SC ALACAP SRL

 • HCL NR.1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.2/2020 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2020

 • HCL NR.3/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.4/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.5/2020 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.6/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL NR.7/2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020

 • HCL NR.8/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 14.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.27, lot 32, zona "D", comuna Poarta Alba, judet

 • HCL NR.9/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 31 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.5, lot 452, zona "D", comuna Poarta Alba, judetu

 • HCL NR.10/2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021

 • HCL NR.11/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 81.286 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Nazarcea, cu nr. Cadastral 100376, in 2 loturi distincte

 • HCL NR.12/2020 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba

 • HCL NR.13/2020 privind initierea procedurilor pentru infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba

 • HCL NR.14/2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL NR.15/2020 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.16/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.17/2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia "ASFALTARE STRAZI IN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL NR.18/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 30 din 18.11.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr. 17, lot 266, zona "D", comuna Poarta Alba, jud

 • HCL NR.19/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020

 • HCL NR.20/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna FEBRUARIE

 • HCL NR.21/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7 din 19.03.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.6, lot 6, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judet

 • HCL NR.22 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 20 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.36, lot 100, "zona D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 23/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 21 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.34, lot 135, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Con

 • HCL NR.24/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 34 din 18.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 534 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Caminului, nr.2D, lot 15, comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR. 25/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6 din 11.04.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, comuna Poarta Alba,

 • HCL NR.26/2020 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Poarta Alba, judet

 • HCL NR.27/2020 privind revocarea H.C.L. nr. 72/25.05.2016

 • HCL NR.28/2020 privind respingerea atribuirii in folosin?a gratuita a unor suprafete de teren apicultorilor pentru infiintarea unor vetre de stupina, pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.29/2020 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL NR.30/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2019

 • HCL NR.31/2020 pentru insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ – teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2019

 • HCL NR.32/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei DUDEA MARIA - MARILENA

 • HCL NR.33/2020 privind transmiterea in folosin?a gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din Zona Np. 738 Fermieri, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE D

 • HCL NR.34/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Macului si Intrarea Gradinilor, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC

 • HCL NR. 35/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Livezilor, din localitatea Nazarcea, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

 • HCL NR.36/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna MARTIE

 • HCL NR. 37/2020 privind aprobarea infiintarii unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba

 • HCL NR. 38/2020 privind privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr.140/31.10.2019 privind aprobarea si insusirea unor rapoarte de evaluare

 • HCL NR.39/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.17 din 28.12.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, deti

 • HCL NR.40/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1 din 04.02.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detin

 • HCL NR.41/2020 privind privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1010/15.03.2005 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical

 • HCL NR.42 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1012/15.03.2005 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical

 • HCL NR.43/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.44/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 36.518 mp., situat in localitatea Nazarcea, cu nr. Cadastral 102315, in 2 loturi distincte

 • HCL NR.45/2020 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.46/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 – Investitii in

 • HCL NR.47/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr. 2, Com. Poart

 • HCL NR.48/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.49/2020 privind preluarea dreptului de concesiune

 • HCL NR.50/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.51/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2020

 • HCL NR.52/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna APRILIE

 • HCL NR.53/2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.54/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna MAI

 • HCL NR.55/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.56/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr.53/30.04.2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 57/2020 privind aprobarea solicitarii de renuntare la terenul extravilan in suprafata de 1555 mp. situat in Np 738, lot 15, adjudecat prin licita?ie publica conform proces - verbal nr. 141/09.01.2014

 • HCL NR. 58/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 285 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 118, str. Ion Neculce, nr.9, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul C

 • HCL NR.59/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 11.100 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Parcela N 795/4, cu nr. Cadastral 103865, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL NR.60/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 31.305 mp. situat in localitatea Nazarcea, str.Calea Ovidiu, nr. 1J, lot 4, cu nr. Cadastral 103806, in 4 (patru) loturi di

 • HCL NR.61/2020 privnd aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021

 • HCL NR.62/2020 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane – domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.63/2020 pentru modificarea anexei din H.C.L. nr. 58/18.04.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

 • HCL NR.64/2020 privind aprobarea perfectarii contractului de vanzare – cumparare pentru terenul intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alb?, in suprafata de 6000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Tronson 3, fostul SC SUINPROD SA

 • HCL NR.65/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna IUNIE

 • HCL NR.66/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.12 din 29.09.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 377 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Malinului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL NR.67/2020 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de investi?ii "MODERNIZARE RETEA ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA POARTA ALBA, CALEA BUCURESTI, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.68/2020 insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.69/2020 privind respingerea intocmirii P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN PENTRU ADAPOST BERBECUTI

 • HCL NR.70/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr. 11/30.01.2020

 • HCL NR.71/2020 privind acordul de principiu pentru amplasarea retelei de irigatii de catre "O.U.A.I. ZYX Poarta Alba", pe drumurile de exploatare

 • HCL NR.72/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 – Investitii in

 • HCL NR.73/2020 privind acordul de principiu pentru amplasarea retelei de irigatii", de catre O.U.A.I. BRAVA , pe drumurile de exploatare

 • HCL NR.74/2020 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.191 din 24.11.2017

 • HCL NR.75/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.76/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei a Dispensarului Uman Poarta Alba

 • HCL Nr.77/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.78/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna IULIE

 • HCL NR.79/2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CIUCA VALENTIN

 • HCL NR.80/2020 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate nr.1 pentru Agricultura, Activitati economic-financiare, Amenajarea teritoriului si urbanism, Protectia mediului si turism a Consiliului Local Poarta Alba

 • HCL NR.81/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.82/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 230 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Branduselor, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BOHAN

 • HCL NR.83/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.84/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2020

 • HCL NR.85/2020 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul de investitii "SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA DN22C (E81) SI DJ 228A"

 • HCL NR.86/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.8 din 14.07.2014, pentru terenul extravilan in suprafata de 3.000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domn

 • HCL NR.87/2020 privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de iluminat public in comuna Poarta Alba

 • HCL NR.88/2020 privind achizitionarea unor echipamente pentru locurile de joaca din comuna Poarta Alba

 • HCL NR.89/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei AFRUNDIEI PETRICA - GABRIELA

 • HCL NR.90/20200 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.91/2020 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.92/2020 privind modificarea componentei nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Poarta Alba

 • HCL NR.93/2020 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei SANDU LENUTA din partea P.N.L. in cadrul Consiliului Local al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.94/2020 privind aprobarea rectific?rii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna AUGUST

 • HCL NR.95/2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.96/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.32 din 17.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Caminului, nr. 2G, lot 12, comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR.97/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Stefan cel Mare, nr.15, lot 41, zona "E", comuna Poarta Alba, judetu

 • HCL NR.98/2020 privind aprobarea concesionarii f?ra licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 527 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Stefan cel Mare, nr.22, lot 47, zona "E", comuna Poarta Alba, judet

 • HCL NR. 99/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.10, lot 241, zona "D", comuna Poarta Alba, judetu

 • HCL NR.100/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 647 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.17, lot 37, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR.101/2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.102/2020 privind privind implementarea proiectului "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.103/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei CHIRVASE GABRIELA

 • HCL NR.104/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 105/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL NR.106/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr. 89/30.07.2020

 • HCL NR.107/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.108/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL NR.109/2020 privind aprobarea infiintarii unui punct farmaceutic in localitatea Nazarcea, Calea Ovidiu, nr. 20, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.110/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.111/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr.4, lot 93, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Cons

 • HCL NR.112/2020 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alb

 • HCL NR.113/2020 privind aprobarea prelu?rii unui contract de concesiune

 • HCL NR.114/2020 privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.115/2020 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in cartier "Via", str. Nordului, nr. 8, bl. 18N, ap.3, parter, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei TAPUREL LUMINITA

 • HCL NR.116/2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.117/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL NR.118/2020 privind aprobarea achizitionarii de covor gazon sintetic pentru terenul de sport multifunctional din Cartier "Via", Scoala generala, nr. 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 119/2020 de modificare si completare a H.C.L. nr. 90/30.07.2020 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.120/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.121/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna OCTOMBRIE

 • HCL NR.122/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.123/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.7441 din 04.12.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 445 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr. 8, lot 8, comuna Poarta Alba, j

 • HCL NR.124/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Enescu, nr.10, lot 88, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR.125/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.23 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr. 36, lot 133, comuna Poarta Alba

 • HCL NR.126/2020 privind revocarea H.C.L. nr. 73/24.05.2018

 • HCL NR.127/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4694 din 27.07.2010, pentru terenul intravilan in suprafata de 445 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr. 4,, comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR.128/2020 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 337 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Postei, nr. 23, lot 4 com

 • HCL NR. 129/2020 privind aprobarea achizitionarii de materiale pentru dotarea salilor de clasa din Liceul Agricol Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.130/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 131/2020 privind infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba

 • HCL NR.132/2020 privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan - domeniul privat, in suprafata de 3.299 mp., situat in sat Nazarcea, Calea Ovidiu, nr.87, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 133/2020 privind aprobarea vânzarii prin negociere directa a locuintei, situata in localitatea Poarta Alba, cartier "Via", str. Nordului, nr. 2A, bl. Spalatorie, ap.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei CIMPEANU FLORENTINA ??

 • HCL NR. 134/2020 privind aprobarea intocmirii S.F si P.T. pentru investitia "CONSTRUIRE INTERNAT CU CANTINA + ATELIER PENTRU PRACTICA SI TERENURI DE SPORT" la Liceul Agricol Poarta Alba

 • HCL NR.135/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr. 13, lot 249, Zona "D", comuna Poart

 • HCL NR.136/2020 privind aprobarea implementarii proiectului "ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – MOBILE PENTRU UZ SCOLAR"

 • HCL NR.137/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 82.763 mp., situat in localitatea Poarta Alba, in 2 (doua) loturi distincte

 • HCL NR. 138/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.139/2020 privind alegerea Comisiei de numarare a voturilor

 • HCL NR. 140/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Poarta Alba

 • HCL NR. 141/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL NR. 142/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.32 din 25.11.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr. 38, lot 102, comuna Poarta Alb

 • HCL NR. 143/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna NOIEMBRIE

 • HCL NR.144/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2020

 • HCL NR.145/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 146/2020 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a locuintelor si a terenurilor situate în intravilan, aflate in folosinta cetatenilor comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 147/2020 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a locuintelor si a terenurilor situate in intravilan, aflate in folosinta cetatenilor comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR. 2/19 Privind includerea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli a cotei de cofinantare aferenta comunei Poarta Alba din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata in aria de operare a S.C. R.A.J.A. Constanta in

 • HCL NR.3/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2018

 • HCL NR.4/2019 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2019

 • HCL Nr. 5/2019 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale comunei Poarta Alba

 • HCL NR.6/2019 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL NR.7/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.8/2019 privind aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA", Judetul Constanta

 • HCL NR.9/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.10/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 416 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. George Cosbuc, nr. 13, lot 200, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL NR. 11/2019 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.12/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL NR. 13/2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2019

 • HCL NR.14/2019 privind aprobarea schimbarii denumirii Liceului Tehnologic Poarta Alba in Liceul Agricol Poarta Alba, incepand cu anul scolar 2018-2019

 • HCL NR.15/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 187/20.12.2018

 • HCL NR.16/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "TROTUARE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.17/2019 privind aprobarea si insusirea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.18/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 68.736 mp., situate in localitatea Poarta Alba, parcela A718/2/2, cu nr. Cadastral 102226 – in 2 loturi distincte

 • HCL Nr. 19/2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de inva?amant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020

 • HCL Nr.20/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5 din 10.03.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 861,16 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, lot 40, comuna Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr. 21/2019 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr.22/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.9, lot 366, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei GRA

 • HCL Nr. 23/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 46 din 17.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.10, lot 4, comuna Poarta Alba, judetul Con

 • HCL Nr. 24/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune

 • HCL Nr.25/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 37A, judetul Constanta

 • HCL Nr. 26/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2972 din 09.05.2012, pentru terenul extravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/3, situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL Nr.27/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2973 din 09.05.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/4 situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de

 • HCL Nr.28/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Parcela Np.738, lot 23/3 si lot 23/4, judetul Constanta

 • HCL Nr. 29/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL Nr.30/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 750 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 18, avand nr. cadastral 103709

 • HCL Nr.31/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.498 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Carierei, nr. 4, avand nr. cadastral 102602

 • HCL Nr. 32/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 40 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. ?epes Voda, nr. 22, lot 2, zona E, comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL Nr.33/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.34/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA D"

 • HCL Nr.35/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr.36/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 37 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr. 1, lot 29, zona E, comuna Poarta Alba, judetul C

 • HCL NR.37/2019 privind prin care se ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier local al doamnei MECA ALINA si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL NR.38/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 06.11.2014, pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.56, lot 23, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL NR.39/2019 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 149 din 25.10.2018

 • HCL NR. 40/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL NR.41/2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.161 din 06.10.2017

 • HCL NR.42/2019 privind aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.43/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 44/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 3.000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Albatrosului, nr. 7, comuna Poarta Alba, jud. Constanta, avand nr. cad

 • HCL NR.45/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 1.500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, comuna Poarta Alba, jud. Constanta, avand nr. cadastral

 • HCL NR.46/2019 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia "LUCRARI DE EFICIENTIZARE TERMICA A DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL NR.47/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si avizului pentru programul de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati economice pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 48/2019 alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.49/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2019

 • HCL NR.50/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.51/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati , devizul general actualizat, pentru investitia "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR.1 CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTAN

 • HCL NR.52/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune

 • HCL NR.53/2019 privind aprobarea modificarii Cap.II, art.1 al contractului de concesiune nr. 1476/10.03.2011

 • HCL NR.54/2019 privind aprobarea taxei speciale pentru oficierea casatoriei in alta locatie decat sediul Primariei

 • HCL NR.55/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati , devizul general actualizat, pentru investitia " INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 56/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 29 din 05.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.28, lot 192, zona "D", comuna Poarta Alba,

 • HCL NR.57/2019 privind aprobarea raportului de evaluare si expertiza tehnica a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Parcela Np. 738, lot 7, jud. Constanta

 • HCL NR.58/2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

 • HCL NR.59/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan în suprafata de 776 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.17, lot 246, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL NR.60/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna MAI

 • HCL NR.61/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.62/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.63/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.31, lot 217, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului AN

 • HCL NR.64/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.20, lot 309, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t

 • HCL NR.65/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.21, lot 312, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL NR.66/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei COJOCARESCU MIHAELA - M

 • HCL NR.67/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului POPA CONSTANTIN - GEO

 • HCL NR.68/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2019

 • HCL NR. 69/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.10, lot 304, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL NR.70/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Nastasescu Ecaterina

 • HCL NR.71/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REALIZARE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE PENTRU CARTIER TINERI ZONA D DIN JUDETUL CONSTANTA, LOCALITATEA POARTA ALBA"

 • HCL NR.72/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.73/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 520 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.30, lot 61, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei IGNAT FLORENTI

 • HCL NR.74/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 183.684 mp, situat in localitatea Poarta Alba, P 694, cu nr. Cadastral 102292, in sase loturi distincte

 • HCL NR.75/2019 privind reorganizarea si modificarea Organigramei, al Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.76/2019 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Na?ionala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de inves

 • HCL NR.77/2019 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Na?ionala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de inves

 • HCL NR.78/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IUNIE

 • HCL NR.79/2019 privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator

 • HCL NR.80/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.81/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.82/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr. 38, lot 102, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru

 • HCL NR.83/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str.Mihail Sadoveanu, nr. 35, lot 101, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL NR.84/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu , nr. 24, lot 236, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL NR.85/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Neculce, nr. 10, lot 198, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BU

 • HCL NR.86/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr. 26, lot 208, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL NR.87/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 42 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 631 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.33, lot 79, zona "D”, comuna Poarta Alba

 • HCL NR.88/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 27 din 05.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Cons

 • HCL NR.89/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.90/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IUNIE

 • HCL NR.91/2019 privind aprobarea ofertei de servicii a SC GEODATA SERVICES SRL privind realizarea de masuratori GIS a unor terenuri situate in intravilanul/extravilanul comunei Poarta Alba si integrarea acestora intr-o solutie geospatiala (harta GI

 • HCL NR.92/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 290 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Mecanizarii, nr. 3, comun

 • HCL NR. 93/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alb?, in suprafata de 36.195 mp, situat in localitatea Poarta Alba, str. Calea Ovidiu, nr. 1J, cu nr. Cadastral 102248, in patru loturi distin

 • HCL NR.94/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridic

 • HCL NR. 95/22019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 18/31.01.2019

 • HCL NR.96/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.97/2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 79/11.06.2019

 • HCL NR.98/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IULIE

 • HCL NR.99/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2019

 • HCL NR.100/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 101/2019 privind aprobarea ofertei E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A de realizare a investitiei "Extindere retea electrica de interes public zona D", localitatea Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.102/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.103/2019 privind aprobarea vanzarii/concesionarii prin licitatie publica a loturilor de teren intravilan – domeniul privat, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.104/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 28 din 27.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.35, lot 78, zona "D", comuna Poarta Alba

 • HCL NR. 105/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr. 10, lot 304, zona "D", comuna Poa

 • HCL NR.106/2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 2044 mp., situat in localitatea Poarta Alba, parcela A811/2/2+A806/2/2 – lot 118, str. Salciilor, nr.1H, zona "E",

 • HCL NR.107/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 540mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Neculce , nr. 12, lot 199 zona "D", comuna Poarta Alba, judetul C

 • HCL NR.108/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr. 4, lot 238, zona "D", comuna Poarta Alba, jud

 • HCL NR.109/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 633mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Octavian Goga, nr.36, lot 17 zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Co

 • HCL NR.110/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr. 9, lot 202 zona "D", comuna Poarta Alba, judetu

 • HCL NR. 111/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr. 27, lot 32 zona "D", comuna Poarta Alba, judetu

 • HCL NR.112/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna AUGUST

 • HCL NR.113/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.114/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune

 • HCL NR.115/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 341 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Geamiei, nr. 4A, comuna P

 • HCL NR.116/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 40 din 01.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 684 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.1, lot 472, zona "D", comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR.117/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 02.06.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 509 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Macului, nr. 33, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL NR.118/2019 privind aprobarea modificarii Cap.I. pct. 2 al contractului de concesiune nr. 15/11.06.2019

 • HCL NR.119/2019 privind privind aprobarea ofertei PFA MURAT ERCHEAN autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie

 • HCL NR.120/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.121/2019 pentru insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ – teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2018

 • HCL NR.122/2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/25.07.2019

 • HCL NR.123/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 24 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, lot 115, zona "D", comuna Poarta Alb

 • HCL NR.124/2019 privind schimbarea locatiei Gradinitei nr.1 din localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de pe strada Bisericii, nr. 7 pe Aleea Politiei, nr.1A

 • HCL NR.125/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna AUGUST

 • HCL NR.126/2019 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

 • HCL NR.127/2019 privind aprobarea externalizarii serviciului de colectare deseuri comunale pe raza localitatii Poarta Alba

 • HCL NR.128/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei TODERASC IOANA

 • HCL NR.129/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL NR.130/2019 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.131/2019 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care s? faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Al

 • HCL NR.132/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, det

 • HCL NR. 133/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 12 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de

 • HCL NR.134/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune

 • HCL NR.135/2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitionarea produselor fructe si/sau legume proaspete aferente Programului pentru scoli al Romaniei

 • HCL NR.136/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 971 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 112, str. Mihai Viteazu, nr.9, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR. 137/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.138/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.139/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 2.044 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Salciilor, nr. 1H, lot 118 cu nr. Cadastral 103574, in 2 loturi distinc

 • HCL NR. 140/2019 privind aprobarea si insusirea unor rapoarte de evaluare

 • HCL NR.141/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.142/2019 privind aprobarea modificarii organigramei ?i statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba

 • HCL NR.143/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 9000 mp. , lot 16+ lot 17+ lot 18, situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, catre SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL

 • HCL NR.144/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2019

 • HCL NR.145/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna OCTOMBRIE

 • HCL NR.146/2019 privind implementarea investitiei "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr.2, Com. Poarta Alba, jud. Constanta"

 • HCL NR.147/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico – economici pentru investitia "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr.2, Com. Poarta Alba, jud. Cons

 • HCL NR.148/2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I."S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "REA

 • HCL NR. 149/2019 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL NR.150/2019 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003, a unui teren intravilan, tinerei TUDORACHE FLORINA

 • HCL NR.151/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 369, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, zona "D", comuna Poarta Alba, jud

 • HCL NR.152/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han

 • HCL NR.153/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 266, str. Marin Preda, nr.17, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR.154/2019 privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba

 • HCL NR.155/2019 privind perceperea penalitatilor de intarziere pentru angajamentele de plata aflate in derulare

 • HCL NR.156 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 21 din 01.08.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 550 mp., situate in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr. 13, lot 364, zona "D", comuna Poarta Alba, jude

 • HCL NR.157/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor intravilane apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.158/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL NR. 159/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ANDREI DOINA

 • HCL NR.160/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.161/2019 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 150 din 31.10.2019

 • HCL NR.162/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.163/2019 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 117/22.07.2016

 • HCL NR.164/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 165/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1 CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA ALBA, COMUNA POARTA ALBA, JUD

 • HCL NR.166/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alb?, judetul Constanta pentru anul 2019 – luna DECEMBRIE

 • HCL NR.167/2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.168/2019 privind constituirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

 • HCL NR.169/2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia – TROTUARE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.170/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 54 din 20.09.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 633 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.31, lot 80, zona "D", comuna Poarta Alba

 • HCL NR.171/2019 aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 9100 mp. , lot 19+ lot 20+ lot 21, situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, catre SC FERMA DE PUI GALESU SRL

 • HCL NR.172/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 417 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 3, str. Carierei, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL NR.173/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.174/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 87.583 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Parcela P118/1, cu nr. Cadastral 101551, in 2 loturi distincte

 • HCL NR.175/2019 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 160 din 28.11.2019

 • HCL NR176/2019 privind aprobarea constituirii dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra retelei aeriene de joasa tensiune din Zonele NP 738 Fermieri, strada Macului, Intrarea Gradinilor si str. Livezilor in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

 • HCL NR.177/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2019 – luna DECEMBRIE

 • HCL NR. 1/2018 privind privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 202 din 13.12.2017

 • HCL NR. 2/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.3/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 4/2018 privind aprobarea aderarii comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta prin Consiliul Local Mihai Viteazu, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

 • HCL NR. 5/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.11, lot 350, zona "D", comuna Poarta Alba, jude

 • HCL NR.6/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7513 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.1, lot 1, comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR.7/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7515 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.3, lot 2, comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR.8/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7514 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.5, lot 3, comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR. 9/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 10/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.11/2018 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 116 din 24.08.2017

 • HCL NR. 12/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. L. Rebreanu, nr.2, lot 436, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei REBE

 • HCL NR. 13/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.44, lot 68, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL NR. 14/2018 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 15/2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr. 16/2018 privind modificarea si completarea anexelor din HCL nr. 201/13.12.2017

 • HCL NR.17/2018 privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 1/12.01.2018

 • HCL NR. 18/2018 privind imputernicirea domnului Primar al comunei Poarta Alba, in vederea semnarii contractelor de comodat

 • HCL NR. 19/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2018

 • HCL NR. 20/2018 privind perfectarea contractelor de vanzare – cumparare pentru terenurile din zona "D", adjudecate si achitate integral

 • HCL NR. 21/2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1865 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Burlacu, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.22/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta "Proiectului regional d

 • HCL NR. 23/2018 privind darea in folosinta a terenurilor din domeniul public a UAT Poarta Alba, in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor prevazute in comuna Poarta Alba in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastruc

 • HCL NR. 24/2018 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 25/2018 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2017

 • HCL NR. 26/2018 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2018

 • HCL NR. 27/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 28/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 29/2018 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba

 • HCL NR. 30/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. Marin Preda, nr.16, lot 290,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BRAE

 • HCL NR. 31/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. I.L.Caragiale, nr.29, lot 130,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului C

 • HCL NR. 32/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. I.L.Caragiale nr.30, lot 131,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CH

 • HCL NR. 33/2018 privind revocarea H.C.L. nr.23 din 29.03.2007

 • HCL NR. 34/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 31din 17.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, zona "D", comuna Poarta Alba,

 • HCL NR.35/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.36/2018 de modificare a H.C.L nr. 177/06.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "GRADINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta"

 • HCL NR. 37/2018 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 32 din 09.03.2017

 • HCL NR. 38/2018 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 177 din 06.11.2017

 • HCL NR. 39/2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, respectiv N 806/2/2 ?i A 811/2/2

 • HCL NR. 40/2018 de aprobare a finantarii privind asisten?a tehnica din partea proiectantului, cofinatare la proiectul "MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 41/2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

 • HCL NR. 42/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 41 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.1, lot 194, zona "D", comuna Poarta Alba, ju

 • HCL Nr. 43/2018 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han

 • HCL NR. 44/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna MARTIE

 • HCL NR. 45/2018 privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba

 • HCL NR. 46/2018 Privind incheierea intre Postul de Politie Poarta Alba si comuna Poarta Alba – Politia Locala, a unui Protocol de colaborare pentru initierea unor programe si actiuni comune privind luarea masurilor de prevenire si combatere a infr

 • HCL NR. 47/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 48/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 49/2018 privind aprobarea intocmirii P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA UNITATI DE EXPLOATERE AGRICOLA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

 • HCL NR. 50/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 51/2018 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.52/2018 privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 53/2018 pentru aprobarea propunerilor privind necesitatea si oportunitatea initierii Programului judetean de dezvoltare prin sustinerea invatamantului prescolar, primar si gimnazial din mediul rural al judetului Constanta, in perioada 2018 ?

 • HCL NR. 54/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 314 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. Constantin Brancoveanu, nr. 19, lot 247,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t?

 • HCL NR. 55/2018 privind transmiterea din domeniul public al U.A.T. Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta, a unui imobil – teren

 • HCL NR. 56/2018 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local nr.146 din 21.09.2016

 • HCL NR. 57/2018 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 1.130,67 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 2S, lot 3, zona "C", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 58/2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 2000 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A 811/1/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 59/2018 privind aprobarea vanzarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 439 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Sanzienelor, nr. 5A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 60/2018 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 176 din 25.10.2017

 • HCL Nr. 61/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna APRILIE

 • HCL Nr. 62/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D" str. I.L. Caragiale, nr. 17, lot 381, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 63/2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenurilor detinute cu contract de concesiune

 • HCL Nr. 64/2018 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 129 din 11.09.2017

 • HCL Nr. 65/2018 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 505 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Salciilor, nr.3C, comuna Poarta Alba, judetul Const

 • HCL Nr. 66/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tinerei Rosu Luiza, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003

 • HCL Nr. 67/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tanarului Ungureanu Catalin - Gheorghe, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003

 • HCL Nr. 68/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tanarului Ungureanu Nelu - Marius, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003

 • HCL Nr. 69/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 70/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna MAI

 • HCL Nr. 71/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 72/2018de modificare si completare a H.C.L. nr.130/11.09.2017 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliu

 • HCL NR. 73/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Tudor Musatescu, nr. 13, lot 397, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL Nr. 74/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4596 din 19.07.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 460 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Izlazului, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL Nr. 75/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, lot 331, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner

 • HCL Nr. 76/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 61 din 19.10.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 517 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D"str. Octavian Goga, nr.22, lot 10, zona "D", comuna Poart

 • HCL Nr. 77/2018 prin care se ia act de demisia consilierului local LITESCU CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL Nr. 78/2018 privind modificarea componentei nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 79/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei POPA OLARIU ELENA

 • HCL Nr. 80/2018 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate nr.1 pentru Agricultura, Activitati economic-financiare, Amenajarea teritoriului si urbanism, Protectia mediului si turism a Consiliului Local Poarta Alba

 • HCL Nr.81/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 82/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna IUNIE

 • HCL Nr.83/2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, respectiv A 806/2/2 si A 811/2/2

 • HCL Nr. 84/2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

 • HCL Nr. 85/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gaju Elena

 • HCL Nr.86/2018 privind acordarea unui ajutor de urgen?a doamnei Asan Zisan

 • HCL Nr.87/2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridic

 • HCL Nr.88/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.89/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MECA ALINA

 • HCL Nr. 90/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OBOROCEANU ADRIAN

 • HCL Nr. 91/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului PRICOP SANDU

 • HCL Nr. 92/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei STRUGARIU VIOLETA

 • HCL NR. 93/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.94/2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Gigea Milica si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL NR.95/2018 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2018

 • HCL NR.96/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna IULIE

 • HCL NR.97/2018 privind imputernicirea reprezentantilor Consiliului Local si ai Unitatii Administrativ-Teritoriale Poarta Alba in Adunarea Generala a actionarilor S.C RAJA S.A Constanta si in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Interco

 • HCL NR.98/2018 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 10 din 28.02.2013

 • HCL NR.99/2018 privindaprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba si cota de combustibil in vederea efectuarii de lucrari pe domeniul public si privat

 • HCL NR.100/2018 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.101/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.102/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr. 31, lot 211, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar

 • HCL NR.103/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 45 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D"str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, zona "D", comuna P

 • HCL NR.104/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 46 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D"str. Ion Creanga, nr.32, lot 104, comuna Poarta Alba, judet

 • HCL NR.105/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 13 din 06.10.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 700 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Ciocarliei, nr.12, comuna Poarta Alba, judetul

 • HCL NR.106/2018 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 112182 mp., situat in localitatea Poarta Alba, N 1001, cu nr. cadastral 102242, in 2 loturi distincte

 • HCL NR.107/2018 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 30337 mp., situat in localitatea Poarta Alba, N 1001/1, cu nr. cadastral 102228, in 2 loturi distincte

 • HCL NR.108/2018 privind implementarea investitiei "EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE – CAMIN CULTURAL, CARTIER VIA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr.109/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei RAILEANU LUCIA

 • HCL NR.110/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei RAILEANU LUCIA

 • HCL NR.111/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna AUGUST

 • HCL NR.112/2018 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA D"

 • HCL NR.113/2018 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.114/2018 privind aprobarea proiectului "CONSTRUCTII GRADINI?E REGIUNEA SUD - EST” cod Mysmis 125154 ?i a cheltuielilor legate de proiect ?i de aprobare a acordului de parteneriat PROIECT "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - EST" cod

 • HCL NR.115/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna AUGUST

 • HCL NR.116/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.117/2018 de aprobare a Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card – legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

 • HCL NR.118/2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.119/2018 privind aprobarea si insusirea rapoartelor de expertiza tehnica tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.120/2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Visinilor, nr.58A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.121/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 15 din 31.08.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.46, lot 69, comuna Poarta Alba, jud

 • HCL NR.122/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 14 din 03.08.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Miron Costin, nr.2, lot 222, comuna Poarta Alba, jud

 • HCL NR.123/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 15 din 22.10.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 311 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.2P, lot 69, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.124/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2307 din 23.12.201996, pentru terenul intravilan in suprafata de 576,14 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domnul POPA

 • HCL NR. 125/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 10 din 02.06.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 275 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, Cartier "Via", str. Postei

 • HCL NR.126/2018 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.14 din 28.02.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita unui lot de teren in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata tanarului Tudose C. Petrica

 • HCL NR.127/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5107 din 31.07.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, str. Livezilor nr. 4, lot 2,

 • HCL NR.128/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr. 13, lot 399, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner

 • HCL NR.129/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. George Cosbuc, nr. 14, lot 243, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL NR.130/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Constantin Brancoveanu, nr. 14, lot 306, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL NR.131/2018 privind aprobare intocmire Studiu de Fezabilitate pentru investitia "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.132/2018 privind aprobare D.A.L.I. , S.F. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "EXTINDERE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR.133/2018 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta A

 • HCL NR.134/2018privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL NR.135/2018 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.135/28.09.2017

 • HCL NR.136/2018 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 32 din 22.02.2018

 • HCL NR.137/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.340/17.01.2012, pentru terenul extravilan in suprafata de 1000 mp., situat in parcela A1029/1/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de SC SENATOR CERES SRL

 • HCL NR.138/2018 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.062 mp, situat in localitatea Poarta Alba, N 738, lot 24, cu nr. Cadastral 101547, in trei loturi distincte

 • HCL NR.139/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.140/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.141/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr. 4A, lot 2A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei GIUGLEA LAURA - IONE

 • HCL NR.142/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 400 mp., situat in localitatea Nazarcea, Aleea Ovidiu, nr. 5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CORMUS GHEORGHITA - DANIEL

 • HCL NR.143/2018 privind insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.144/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului LUPUSORU DOREL

 • HCL NR.145/2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii " E

 • HCL NR.146/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR.147/2018 privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 30.08.2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. George Cosbuc, nr. 14, lot 243

 • HCL NR. 148/2018 privind revocarea H.C.L. nr. 5 din 26.01.2017

 • HCL NR. 149/2018 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 61/29.08.2008

 • HCL NR.150/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna OCTOMBRIE

 • HCL NR. 151/2018 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2018

 • HCL NR. 152/2018 privind modificarea si completarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN UNITATILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "APA – CANAL C

 • HCL NR. 153/2018 privind modificarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba

 • HCL NR.154/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 155/2018 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul "EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 156/2018 privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorii tehnico – economici pentru investitia MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL NR. 157/2018 privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorii tehnico – economici pentru investitia "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 158/2018 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA POARTA ALBA, ZONA T SI CARTIER VIA"

 • HCL NR. 159/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SOARE IULIAN – D

 • HCL NR. 160/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SOARE MARIAN – F

 • HCL NR.161/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.45/13.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 408 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Palatului, nr.3, lot 16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, det

 • HCL NR. 162/2018 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 131.479 mp, situat in localitatea Poarta Alba, A 811/2/2 + A 806/2/2, zona de lotizare "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.163/2018 privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile in valoare de pana la 7.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

 • HCL NR.164/2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL NR.165/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna NOIEMBRIE

 • HCL NR.166/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2018-2019

 • HCL NR.167/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 12 din 01.08.2018 pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr. 31, lot. 211, zona "D", comuna Poarta Alb

 • HCL NR.168/2018 privind aprobarea schimbarii denumirii Colegiului Agricol Poarta Alba in Liceul Tehnologic Poarta Alba incepand cu anul ?colar 2018-2019

 • HCL NR.169/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 15 din 31.10.2018 pentru terenul intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, lot. 331, zona "D", comuna Poarta Alb

 • HCL NR.170/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta si a Strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistenta sociala

 • HCL NR.171/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.172/2018 privind insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR.173/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasile Nicu

 • HCL NR.174/2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 6.798.252 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

 • HCL NR.175/2018 de aprobare a Contractului de Proiectare tehnica si executie lucrari pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA D"

 • HCL NR.176/2018 de aprobare a Contractului de Proiectare tehnica si executie lucrari pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, in Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta"

 • HCL NR.177/2018 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "ASFALTARE STRAZI IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL nr. 178/2018 privind revocarea H.C.L. nr. 58 din 30.09.2004

 • HCL NR.179/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri Si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna DECEMBRIE

 • HCL NR. 180/2018 privind aprobarea schimbarii denumirii Liceului Tehnologic Poarta Alba in Liceul Agricol Poarta Alba, incepand cu anul scolar 2019-2020

 • HCL NR. 181/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna DECEMBRIE

 • HCL Nr. 182/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 183/2018 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2018

 • HCL Nr. 184/2018 privind aprobarea incheierii unui contract de mentenanta pentru iluminatul public

 • HCL NR. 185/2018 de modificare ?i completare a anexei la H.C.L. nr.84/12.06.2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

 • HCL NR. 186/2018 privind respingerea achizitionarii unui autoturism cu propulsie electrica

 • HCL NR. 187/2018 privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si a numarului de personal, incepand cu data de 01.01.2019

 • HCL Nr. 1/2017 privind aprobarea execu?iei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2016

 • HCL Nr.2/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 3/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului DINU PAUL

 • HCL Nr. 4/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei DUDEA MARIA- MARILENA

 • HCL Nr. 5/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 61/29.08.2008

 • HCL Nr. 6/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 99/29.10.2015

 • HCL Nr. 7/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 237,84 mp. situat in comuna Poarta Alba, Aleea Prieteniei, nr. 6, judetul Constanta, catre doamna ANDRONACHE GEORGIANA-EMILIA

 • HCL Nr. 8/2017 privind vanzarea terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in loc. Poarta Alba, Carier "Via", strada Postei, nr. 19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta – initiator dl. Primar Delicoti Vasile

 • HCL Nr. 9/2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2015, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr.10/2017 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.11/2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol Poarta Alba din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.12/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.13/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea unei pasarele pietonale peste canalul Poarta Alba – Navo

 • HCL Nr.14/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.15/2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.16/2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.17/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 106 din 22.07.2016

 • HCL Nr.18/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 107 din 22.07.2016

 • HCL Nr.19 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului P

 • HCL Nr.20/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 861,16 mp., lot 40, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei TI

 • HCL Nr. 21/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. situat in Np.738, lot 25/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 22/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANGHEL GHEORGHE

 • HCL Nr. 23/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 420 mp. situat in localitatea Poarta Alba, aleea Trandafirului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.24/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4560 din 17.12.2001

 • HCL Nr. 25/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 759,853 mp., lot 12, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Popescu Alexandru

 • HCL Nr. 26/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017

 • HCL Nr. 27/2017 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 28/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 29/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2017

 • HCL Nr. 30/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 31/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in localitatea Nazarcea, strada Izlazului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Ion Elena

 • HCL Nr. 32/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare si extindere scoala generala nr.1, corp – C1, corp – C3 localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr. 33/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare trama stradala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea si Cartier Zona "D"

 • HCL Nr. 34/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Înfiintare sistem de iluminat public in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta

 • HCL Nr. 35/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Sistematizare infrastructura rutiera si pietonala in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta

 • HCL Nr. 36/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.14/26.01.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 37/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.15/26.01.2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico – economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 38/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALBA", judetul Constanta

 • HCL Nr. 39/2017 de modificare a H.C.L. nr. 148/21.09.2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Adminis

 • HCL Nr. 40/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.13/26.01.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea une

 • HCL Nr. 41/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea proiectului de investitii "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA NR.2 CU CLASELE I-VIII CARTIER VIA, POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 42/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 43/2017 privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de

 • HCL Nr. 44/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Extindere retele de canalizare in localitatea Poarta Alba Etapa 2 – zona cuprinsa intre str. Garofitei, Aleea Pacii si Calea Bucuresti"

 • HCL Nr. 45/2017 privind aplicarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

 • HCL Nr. 46/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Tudor Musatescu, nr.38, lot 127,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Rusu Vas

 • HCL Nr. 47/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Miron Florin Zamfir

 • HCL Nr. 48/2017 privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului Medical

 • HCL Nr. 49/2017 de modificare a HCL nr. 146/21.09.2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasur

 • HCL Nr.50/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"

 • HCL Nr. 51/2017 privind implementarea proiectului "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"

 • HCL Nr. 52/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Tudorache Liliana

 • HCL Nr. 53/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 54/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna APRILIE

 • HCL Nr. 55/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2017

 • HCL Nr. 56/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 57/2017 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2017

 • HCL Nr.58/2017 privind inregistrarea comunei Poarta Alba, judetul Constanta in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si stabilirea modului in care se suporta comisionul bancar ca urmar

 • HCL Nr. 59/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 226 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Muncii, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Sprivac Anamaria

 • HCL Nr. 60/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 603 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.2, lot 459, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr. 61/2017 privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea/actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 62/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.294 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, lot 2, cu nr. Cadastral IE 101.653

 • HCL Nr. 63/2017 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2016-2017

 • HCL Nr. 64/2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 540 m.p. , lot 25/2, domeniul privat al comunei, situat in Parcela Np 738, comuna Poarta Alba judetul Constanta

 • HCL Nr. 65/2017 privind aprobarea aderarii Municipiului Onesti, judetul Bacau prin Consiliul Local Onesti si a municipiului Campulung, judetul Arges prin Consiliul Local Arges in cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

 • HCL Nr. 66/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.27, lot 191, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei MUSIANU GEORGETA

 • HCL Nr. 67/2017 privind asigurarea din bugetul local al comunei Poarta Alba a cheltuielilor de functionare a GAL "CANAL DUNARE MAREA NEAGRA 2016" in calitate de membru fondator

 • HCL Nr.68/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna MAI

 • HCL Nr. 69/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 70/2017 privind aprobarea folosirii unei cantitati de piatra in vederea repararii unor strazi din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 71/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in cartier "Via", str. Caminului, nr. 2, bl. Cantina 2, ap.5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului AILINCAI FLORIN

 • HCL Nr. 72/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.46, lot 69, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 73 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Constantin Brancoveanu, nr.5, lot 253, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana

 • HCL Nr. 74/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.60 din 30.09.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.16, lot 307, zona "D", comuna Poart

 • HCL Nr. 75/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.16 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ciprian Porumbescu, nr.6, lot 33, zona "E", comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 76/2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020" a bunurilor imobile – teren – pentru extinderea conductei d

 • HCL Nr. 77/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta "Proiectului regional de dezvoltar

 • HCL Nr. 78/2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic pentru investitia "Reabilitare trotuare Calea Bucuresti (DN 22C) in localitatea Poarta Alb?"

 • HCL Nr. 79/2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 130/05.07.2016

 • HCL Nr. 80/2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL Nr. 81/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3797 din 21.06.2011, pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr. 82/2017 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a terenului intravilan situat in localitatea Poarta Alba, str. Coloniilor, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 83/2017 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.nr. 175/24.11.2016

 • HCL Nr. 84/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr.85/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IUNIE

 • HCL Nr.86/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.87/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mitescu Petrina

 • HCL Nr.88/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu orar prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr.89/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 90/2017 privind constituirea Consiliului Local Poarta Alba ca parte civila intr-un dosar penal

 • HCL Nr. 91/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Porta Alba pentru anul 2018

 • HCL Nr. 92/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 93/2017 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 94/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IULIE

 • HCL Nr. 95/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2017

 • HCL Nr. 96/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 97/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 98/2017 privind privind aprobarea caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 99/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 175 din 24.11.2016

 • HCL Nr. 100/2017 privind aprobarea executarii unor lucrari de reparatii la reteaua de apa situata pe strada Amurgului si strada Liliacului

 • HCL Nr. 101/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 222, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 102/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 103/2017 privind aprobarea alocarii sumei necesare achizitionarii unei locuinte sociale

 • HCL Nr. 104/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna AUGUST

 • HCL Nr. 105/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2017-2018

 • HCL Nr. 106/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 107/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp. , lot 73, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana

 • HCL Nr.108/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 109/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 110/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp. , lot 301, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 111/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Sandu Maria

 • HCL Nr. 112/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 81, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.29, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,tiner

 • HCL Nr. 113/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 132, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.39, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 114/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. , lot 316, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL Nr. 115/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 133, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tin

 • HCL Nr. 116/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.2, lot 436, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr. 117/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Eugen Barbu, nr.19, lot 277, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 118/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Marin Preda, nr.36, lot 100, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 119 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Marin Preda, nr.34, lot 135, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CUMP

 • HCL Nr. 120/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.28, lot 192, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru

 • HCL Nr. 121/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.14, lot 324, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr. 122/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr.26, lot 229, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar

 • HCL Nr. 123/2017 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 20.500 mp. teren domeniu privat al comunei, in vederea construirii unui locas de cult si muzeu, pe durata existentei constructiilor, catre Manastirea "Duminica Sfintilo

 • HCL Nr. 124/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t

 • HCL Nr. 125/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.12, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t

 • HCL Nr. 126/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 535 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.16, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t

 • HCL Nr.127/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 128/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 6.794 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, cu nr. Cadastral IE 10673

 • HCL Nr. 129/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 23.174 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela N806/2, cu nr. Cadastral 101468

 • HCL Nr. 130/2017 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta

 • HCL Nr. 131/2017 privind Solicitarea Avansului privind proiectul "Canalizare Menajera Zona D, Comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Submasura 7.2 "nvestitii in crearea si moderniz

 • HCL Nr. 132/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL Nr. 133/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.134/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.5106 din 31.07.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL Nr. 135/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului LEUCO SORIN

 • HCL Nr. 136/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.19 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 503 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.21, lot 35, comuna Poarta Alba, judetul Consta

 • HCL Nr. 137/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Nicolae Labis, nr.6, lot 334, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei RADU NICOLETA

 • HCL Nr. 138/2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Poarta Alba cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi, in perioada 2017-2020

 • HCL Nr. 139/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.38, lot 127, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului COLIC GE

 • HCL Nr. 140/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L.Caragiale, nr.14, lot 411, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei COLAN DARIA

 • HCL Nr. 141/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CHIVU A

 • HCL Nr. 142/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.10, lot 4, comuna Poarta Alba judetul Constanta, tanarului VOLOCARU

 • HCL Nr. 143/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat în localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.8, lot 5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului NACUTE

 • HCL Nr. 144/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba str. Teodor Carnaucoff, nr.6, lot 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CODREANU L

 • HCL Nr. 145/2017 privind aprobarea concesionarii f?r? licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat în localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.4, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PENA A

 • HCL Nr. 146/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 525 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.2, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PENA LUC

 • HCL Nr. 147/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 554 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2I, lot 10, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei FRUNZA ANDREEA -

 • HCL Nr. 148/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 552 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2H, lot 11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CALIN ION

 • HCL Nr. 149/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2G, lot 12, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei NEGRU LARISA - C

 • HCL Nr. 150/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 546 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2E, lot 14, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei PADURARIU VIOLETA

 • HCL Nr.151/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 534 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2D, lot 15, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PITA FLORIN - A

 • HCL Nr. 152/2017 privind aprobarea întocmiri Studiului de Feabilitate pentru obiectivul de investitii "Gradinita cu program normal Poarta Alba, judetul Constanta" – 3 sali de grupa

 • HCL Nr. 153/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 548 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2F, lot 13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BOSOI ANDREEA - M

 • HCL Nr. 154/2017 privind atribuirea denumirii unei strazi din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 155/2017 privind Solicitarea Avansului pentru proiectul "Modernizare trama stradala Comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural? 2014 – 2020, Submasura 7.2 "Investitii in crearea si moderni

 • HCL Nr. 156/2017 privind Solicitarea Avansului pentru proiectul "Modernizarea si Dotarea Colegiului Agricol Poarta din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Submasura 7.2

 • HCL Nr. 157/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 158/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.2, lot 451, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROMANET MA

 • HCL Nr. 159/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 684 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.1, lot 472, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROMANET LUC

 • HCL Nr. 160/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 556 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2 J, lot 9, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului GRIGORE FLORIN

 • HCL Nr. 161/2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 162/2017 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz, servitute si superficie asupra unor terenuri in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr. 163/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 156 din 06.10.2017

 • HCL Nr. 164/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 165/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Modernizare trama stradala in localitatea Poarta Alba, Cartier Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 166/2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.158/06.10.2017

 • HCL NR. 167/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 408 mp., situate in localitatea Poarta Alba, str. Palatului, nr.3, lot 16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SIMION IONUT -

 • HCL NR. 168/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.23 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan în suprafa?? de 500 mp., situat în localitatea Poarta Alb?, str. I.L.Caragiale, nr.7, lot 454, zona ”D”, comuna Poarta

 • HCL Nr. 169/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.27 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba,

 • HCL Nr. 170/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI DE GRUPA POARTA ALBA, Judetul CONSTANTA"

 • HCL Nr. 171/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 172/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 173/2017 privind concesionarea retelei de apa din localitatea Poarta Alba, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre SC RAJA SA Constanta

 • HCL Nr. 174/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 175/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2017

 • HCL Nr. 176/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiii "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALB?", judetul Constanta

 • HCL Nr. 177/6.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta"

 • HCL Nr. 178/6.11.2017 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia "Modernizare trama stradala in localitatea Poarta Alba, Cartier Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 179/24.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna NOIEMBRIE

 • HCL Nr. 180/24.11.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

 • HCL Nr. 181/24.11.2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 182/24.11.2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 183/24.11.2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.34/09.03.2017privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Infiintare sistem de iluminat public in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta

 • HCL Nr. 184/24.11.2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 139/28.09.2017

 • HCL Nr. 185/24.11.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 20 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I. L. Caragiale, nr.8, lot 455, zona "D", comuna Poarta

 • HCL Nr. 186/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.8, lot 455, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului COLI

 • HCL Nr. 187/24.11.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 47 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I. L. Caragiale, nr.3, lot 475, comuna Poarta Alba, jude

 • HCL Nr. 188/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei VASILE RODICA

 • HCL Nr. 189/24.11.2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane

 • HCL Nr. 190/24.11.2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.113/22.07.2016

 • HCL Nr. 191/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, I.L. Caragiale, nr.16, lot 396, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului TIGMEANU

 • HCL Nr. 192/24.11.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 162/06.10.2017

 • HCL Nr. 193/24.11.2017 privind revocarea H.C.L. nr. 154/28.09.2017

 • HCL NR. 194/24.11.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 200 mp., situat in loc. Poarta Alba, aleea Mecanizarii, nr. 9A

 • HCL NR. 195/24.11.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local RAICIU VASILE si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL NR. 196/24.11.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 1/25.06.2016 si HCL nr. 186/22.12.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 • HCL Nr. 197/24.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BARDAN IONEL

 • HCL NR. 198/24.11.2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL NR.199/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL NR. 200/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna DECEMBRIE

 • HCL NR. 201/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN LOCALITATEA POARTA ALBA, CARTIER VIA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 202/2017 privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN LOCALITATEA POARTA ALBA, CARTIER VIA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL NR. 203/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna DECEMBRIE

 • HCL NR. 204/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 205/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 206/2017 privind aprobarea constituirii dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra retelei de joasa tensiune din Zona Gara Dorobantu in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL NR. 207/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 3829 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, lot 23, cu nr. cadastral 101546, in 4 loturi distincte

 • HCL Nr. 208/2017 privind aprobarea modificarii salariului de baza pentru personalul angajat in cadrul U.A.T. comuna Poarta Alba

 • HCL NR. 209//2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 30 din 27.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 636 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.31, lot 30, zona "D", comuna Poarta Alba, j

 • HCL NR. 210/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 50 din 31.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Grigore Ureche, nr.9, lot 96, zona "D", comuna Poarta Alba, j

 • HCL Nr. 211/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 49 din 31.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.11, lot 97, zona "D", comuna Poarta Alba, ju

 • HCL NR. 212/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic "Extinderea sistemului de canalizare menajera in zona centrala a localitatii Poarta Alba – etapa 2"

 • HCL NR. 213/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 221,97 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Democratiei, nr.3, lot 2, zona T, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 214/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Construire Scoala Generala nr.2 cu clasele I – VIII Cartier Via, Poarta Alb?"

 • HCL NR. 215/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna DECEMBRIE

 • HCL Nr. 1/2016 privind aprobarea continuarii activitatii si operationalizarea Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Asociatia de Dezvoltare Zonala Murfatlar" asociatie inscrisa in registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judec

 • HCL Nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2016

 • HCL Nr. 3/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2015

 • HCL Nr. 4/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Halaciuga Anamaria

 • HCL Nr. 5/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan, in suprafata de 29.700 mp., inscris in C.F. 102173 a U.A.T Poarta Alba, situat in comuna Poarta Alba, NP 795/1

 • HCL Nr. 6/2016 privind concesionarea fara licitatie publica a spatiului "cabinet stomatologic" din cadrul Dispensarului Medical

 • HCL Nr. 7/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru proiectul "REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBA

 • HCL Nr. 8/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna februarie

 • HCL Nr. 9/2016 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 in anul 2016

 • HCL Nr. 10/2016 privind aprobarea bugetului creditelor interne al comunei Poarta Alba, pentru anul 2016

 • HCL Nr. 11/2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2016, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr. 12/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta in care isi desfa

 • HCL Nr. 13/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 14/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situat? in Cartier "Via", aleea Cantinei, nr.6, bl. 14N, camera 26, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 15/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 16/2016 privind aprobarea actualizarii domeniul public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 17/2016 privind aprobare intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona E" comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 18/2016 privind aprobarea intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona D" comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 19/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 20/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Reabilitare si extindere Scoala nr. 1 Poarta Alba – corp C1"

 • HCL Nr. 21/2016 privind aprobarea prelungirii traseului pe ruta Medgidia – Cuza Voda-Castelu pana in Constanta zona Campus Universitar prin NAZARCEA (GALESU) –Ovidiu

 • HCL Nr. 22/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatori pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 23/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 418.289 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela A 811/3, lot 1, zona de lotizare D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 24/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 25/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna martie

 • HCL Nr. 26/2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor , de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

 • HCL Nr. 27/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 6, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.2, tinerei MOROSANU RALUCA

 • HCL Nr. 28/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 7, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.4, tinerei HLIHOR LENUTA RAMONA

 • HCL Nr. 29/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 8, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.6, tinerei COSTEA ALINA-CERASELA

 • HCL Nr. 30/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 31/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 32/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 10.359 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela Np738, lot 25, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 33/2016 privind aprobarea participarii U.A.T POARTA ALBA, la constituirea parteneriatului CUMPANA-POARTA ALBA-VALU LUI TRAIAN

 • HCL Nr. 34/2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-sociala a comunei Poarta Alba pe perioada 2014-2020

 • HCL Nr. 35/2016 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 36/2016 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2015-2016

 • HCL Nr. 37/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 2022 mp. inscris in CF 102681 a U.A.T. Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via" strada Ciocarliei, nr.6

 • HCL Nr. 38/2016 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii nr. 5204/22.08.2012 privind impadurirea perimetrului din Zona Garii cu frasin de balta

 • HCL Nr. 39/2016 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 40/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local SANDU NICOLAE si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL Nr. 41/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local PITURU FLORENTIN si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL Nr. 42/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local FARCAS DANIEL-IONUT si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL Nr. 43/2016 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2016

 • HCL Nr. 44/2016 privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 45/2016 privind aprobarea renuntarii de catre doamna Negru Larisa-Cristina la cota – parte din terenul atribuit conform contractului de concesiune nr.3/11.03.2015

 • HCL Nr. 46/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1 din 14.02.2014 pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., lot 21, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 52, comuna Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr. 47/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str.Gradinilor, nr.52, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 48/2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru proiectul "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 49/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, aleea Democratiei, nr.3, lot 2, zona "T", in suprafata de 221,97 mp., catre doamna Maldan Lacramioar

 • HCL Nr. 50/2016 privind aprobarea anularii taxei pentru eliberarea adeverintelor de stare materiala

 • HCL Nr. 51/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 636 mp.,str. Lucian Blaga, nr.31, lot 30, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei IUSCENCO ALEXANDRA-MONICA

 • HCL Nr. 52/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Gisca Alexandru-Ovidiu

 • HCL Nr. 53/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Eugen Barbu, nr.11, lot 350, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului GISCA ALIN-MARIAN

 • HCL Nr. 54/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.28, lot 150, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAICIU CRISTIAN-GEORGE

 • HCL Nr. 55/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.26, lot 165, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAICIU COSMIN-MIHAI

 • HCL Nr. 56/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.30, lot 129, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROHOZNEANU COSTEL

 • HCL Nr. 57/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.17, lot 280, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANDREI IONUT

 • HCL Nr. 58/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Ciprian Porumbescu, nr.6, lot 33, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAILEANU LUCIA

 • HCL Nr. 59/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna mai

 • HCL Nr. 60/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016

 • HCL Nr. 61/2016 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL Nr. 62/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4184 din 18.06.2009 pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., lot 16, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna LUPUSOR

 • HCL Nr. 63/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 16, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 64/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 503 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.21, lot 35, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei P

 • HCL Nr. 65/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.8, lot 455, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 66/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Nicolae Labis, nr.10, lot 224, zona "D", comuna Poarta Alba judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 67/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.2, lot 225, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei M

 • HCL Nr. 68/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.12, lot 349, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 69/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL Nr. 70/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.4, lot 115, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar

 • HCL Nr. 71/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.5, lot 404, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei MA

 • HCL Nr. 72/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.32, lot 156, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 73/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.30, lot 159, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 74/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.14, lot 378, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr. 75/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L Caragiale, nr.7, lot 454, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 76/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L Caragiale, nr.12, lot 426, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 77/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.13, lot 249, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 78/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.35, lot 78, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru

 • HCL Nr. 79/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna IULIE

 • HCL Nr. 80/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2016

 • HCL Nr. 81/2016 privind implementarea investitiei "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE – CAMIN CULTURAL, CARTIER VIA IN COMUNA POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 82/2016 privind achizitionarea unor echipamente pentru locurile de joaca din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 83/2016 privind HCL Nr. 83/2016 privind aprobarea infiintarii retelei de monitorizare video a comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 84/2016 privind stabilirea cuantumului normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 85/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ciobaniuc Stela, pentru copilul Ciobaniuc Nicola Iulia

 • HCL Nr. 86/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna IULIE

 • HCL Nr. 87/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local comunal Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 88/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 89/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 90/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7 din 03.07.2014 privind terenul in suprafata de 300 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", Aleea Plopilor, nr. 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 91/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Nordului , nr.1 bl. 7N Anexa, ap.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei Abalasei Steliana

 • HCL Nr. 92/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 810 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 93/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 94/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gigea Luminita

 • HCL Nr. 95/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 631 mp., lot 79, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.33, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru

 • HCL Nr. 96/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 433, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CI

 • HCL Nr. 97/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp., lot 307, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 98/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 475, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 99/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 205, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 100/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 432, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr.101/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 125, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner

 • HCL Nr. 102/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 421, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tine

 • HCL Nr. 103/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., lot 357, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.14, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL Nr. 104/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., lot 226, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 105/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 194, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 106/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 127, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.38, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar

 • HCL Nr. 107/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner

 • HCL Nr. 108/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 227, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 109/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 323, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei

 • HCL Nr. 110/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., lot 86, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tine

 • HCL Nr. 111/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., lot 85, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.21, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana

 • HCL Nr. 112/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 430 mp., lot 109, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.41, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana

 • HCL Nr. 113/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 104, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.32, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei C

 • HCL Nr. 114/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 452, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 115/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 96, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Grigore Ureche, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 116/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 97, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei A

 • HCL Nr. 117/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 19, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Avram Iancu, nr.8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului B

 • HCL Nr. 118/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 507 mp., lot 201, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul

 • HCL Nr. 119/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 251, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.9, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 120/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 29, zona "E", str. Tepes Voda, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei RADU ALINA

 • HCL Nr. 121/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 2, zona "E", str. Tepes Voda, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SCRIPCARIU FLORIN-IONUT

 • HCL Nr. 122/2016 privind aprobarea implementarii proiectului "CANALIZARE MENAJERA ZONA "D", COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

 • HCL Nr. 123/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati din studiul de fezabilitate aferent proiectului "CANALIZARE MENAJERA ZONA "D"” COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 124/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna AUGUST

 • HCL Nr. 125/2016 privind infiintarea Asociatiei Grup De Actiune Locala "Canal Dunare – Marea Neagra 2016 ( GAL "Canal Dunare – Marea Neagra 2016)

 • HCL Nr. 126/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna AUGUST

 • HCL Nr. 127/2016 privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba si cota de combustibil in vederea efectuarii de lucrari pe domeniul public si privat

 • HCL Nr. 128/2016 privind aprobarea P.T. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Extindere conducte de distributie apa si racorduri individuale, str. Gradinilor, Intrarea Lacului, localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 129/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 130/2016 privind aprobarea implementarii proiectului "ACTIUNI COMUNITARE UNIFICATE PRIN MUNCA"

 • HCL Nr. 131/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 517 mp., lot 10, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Octavian Goga, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei D

 • HCL Nr. 132/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., lot 364, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu

 • HCL Nr. 133/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 633 mp., lot 80, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.31, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar

 • HCL Nr. 134/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 410, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere

 • HCL Nr. 135/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 379, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.15, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru

 • HCL Nr. 136/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 173, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului

 • HCL Nr. 137/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 178, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei PA

 • HCL Nr. 138/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 14, zona "E", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PO

 • HCL Nr. 139/2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari – servicii, intre Comuna Poarta Alba si Penitenciar Poarta Alba

 • HCL Nr. 140/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 141/2016 de modificare si completare a H.C.L. nr. 122/03.08.2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-

 • HCL Nr. 142/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna SEPTEMBRIE

 • HCL Nr. 143/2016 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 39/31.05.2007 de atribuire în folosinta gratuita a lotului nr. 2 din cartier ”Via" in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003, modificata, tinerei AI

 • HCL Nr. 144/2016 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 138/25.08.2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafat? de 500 mp., lot 14, zona "E", situat in localitatea Poarta Alba

 • HCL Nr. 145/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 17 din 21.06.2016 pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Vasile Alecsandri, nr. 45, lot 73, zona "D", comuna Poarta A

 • HCL Nr. 146/2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 4,3 "Investitii pentru dezvoltar

 • HCL Nr. 147/2016 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 148/2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta

 • HCL Nr. 149/2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director din Colegiul Agricol Poarta Alba respectiv director si director adjunct di

 • HCL Nr. 150/2016 privind respingerea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei SERBAN PETRONELA

 • HCL Nr. 151/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 152/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan- domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela P 1024

 • HCL Nr. 153/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, situate in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 154/2016 privind aprobarea achizitionarii de piatra pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 155/2016 privind concesionarea retelei de apa din strada Gradinilor, strada Macului si aleea Gradinilor, catre SC RAJA SA Constanta

 • HCL Nr. 156/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Botezatu Ionut Cristian

 • HCL Nr. 157/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, pentru anul 2017

 • HCL Nr. 158 privind aprobarea achizitionarii de centrale termice pentru incalzire sediul Primariei Poarta Alba

 • HCL Nr. 159/2016 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca Dacia Duster

 • HCL Nr. 160/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 161/2016 privind aprobarea modific?rii HCL nr.154/21.09.2016

 • HCL Nr. 162/2016 aprobarea intocmirii S.F. si P.T. pentru investitia "Modernizare trama stradala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea, Cartier Zona D"

 • HCL Nr. 163/2016 privind aprobarea modificarii si completarea HCL nr.127/25.08.2016

 • HCL Nr. 164/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 165/2016 privind aprobarea taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2017

 • HCL Nr. 166/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2016

 • HCL Nr. 167/24.11.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 – luna noiembrie

 • HCL Nr. 168/24.11.2016 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane

 • HCL Nr. 169/24.11.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2016-2017

 • HCL Nr. 170/24.11.2016 privind aprobarea achizitionarii unor containere pentru colectarea selectiva a deseurilor

 • HCL Nr. 171/24.11.2016 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Consta

 • HCL Nr. 172/24.11.2016 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 282 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", Aleea Plopilor, nr.3, comuna Poarta Alba,

 • HCL Nr. 173/24.11.2016 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Nordului, nr.6, Bloc 4N, ap.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, d

 • HCL Nr. 174/24.11.2016 privind aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic pentru investitia "Infiintare terenuri de sport multifunctionale" situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 175/24.11.2016 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020" a bunurilor imobile – teren – pentru constructia/ext

 • HCL Nr. 176/24.11.2016 privind aprobarea amenajarii peisagistice a parcurilor situate in comuna Poarta Alba, strada Internatului, cartier "Via" si strada Traian

 • HCL Nr. 177/22.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 178/22.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 – luna decembrie

 • HCL Nr. 179/22.12.2016 privind aprobarea investitiei "Inlocuire corpuri de iluminat stradal in rate pe o perioada de 5 ani"

 • HCL Nr. 180/22.12.2016 privind achizitionarea si instalarea unor camere de supraveghere video

 • HCL Nr. 181/22.12.2016 privind acordul de vanzare a terenului in suprafata de 1815 mp. , lot 1, situat in loc. Poarta Alba, Parcela Np.795/1

 • HCL Nr. 182/22.12.2016 privind aprobarea vanzarii/concesionarii prin licitatie a unui numar de 5 loturi rezultate din parcela Np.795/1

 • HCL Nr. 183/22.12.2016 privind aprobarea unei sume anuale pentru costurile necesare pentru spalatul si cosmetizatul autoturismelor si utilajelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 184/22.12.2016 privind incadrarea terenurilor situate in intravilanul si extravilanul comunei Poarta Alba pe zone de impozitare

 • HCL Nr. 185/22.12.2016 prin care se ia act de demisia consilierului local VISAN ION si vacantarea mandatului de consilier local

 • HCL Nr. 186/22.12.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 1/25.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 • HCL Nr. 187/22.12.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ANDREI MIRCEA

 • HCL Nr. 1/2015 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2014

 • HCL Nr. 2/2015 privind folosirea excedentului bugetar in anul 2015

 • HCL Nr. 3/2015 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al anului 2014 din excedentul bugetar

 • HCL Nr. 4/2015 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 103/28.11.2014

 • HCL Nr. 5/2015 privind aprobarea actualizarii domeniului public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 6/2015 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 7/2015 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unor terenuri extravilane catre MANASTIREA "DUMINICA TUTUROR SFINTILOR ROMANI"

 • HCL Nr. 8/2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2015, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr. 9/2015 privind aprobarea intocmirii unui contract de furnizare a energiei electrice cu SC ENEL ENERGIE SA

 • HCL Nr. 10/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2015

 • HCL Nr. 11/2015 privind acordarea unui de urgenta, doamnei Budeanu Mirela-Violeta

 • HCL Nr. 12/2015 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 13/2015 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 4.085 mp. inscris in C.F. 102121 a unitatii administrativ-teritoriale Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Ciocarliei , nr.8, comu

 • HCL Nr. 14/2015 privind aprobarea contractului de furnizare a energiei electrice intre SC ENEL ENERGIE SA si Comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 15/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta, domnului TANASE IONEL

 • HCL Nr.16/2015 privind aprobarea atribuirii unui teren intravilan arabil – domeniul privat al com. Poarta Alba, in suprafata de 1.800 mp., Parcela A 726/1, catre SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL

 • HCL Nr. 17/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 659 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Palatului, nr. 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CISLARIU NICO

 • HCL Nr. 18/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 19/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2015 – luna martie -

 • HCL Nr. 20/2015 privind aprobarea Contractului Cadru cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 • HCL Nr. 21/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2015 – luna martie -

 • HCL Nr. 22/2015 privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018

 • HCL Nr. 23/2015 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, pentru anul 2015

 • HCL Nr. 24/2015 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 25/2015 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta

 • HCL Nr. 26/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 226,19 mp., situat in sat Nazarcea, strada Nazarcei, nr. 12, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului BURGHEAUA M. IULIAN

 • HCL Nr. 27/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 267 mp., situat in loc. Poarta Alba, Cartier "Via",aleea Nordului nr. 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SPRIVAC NICOLAE

 • HCL Nr. 28/2015 privind continuarea participarii comunei Poarta Alba, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Zona Metropolitana Constanta

 • HCL Nr. 29/2015 privind acordul de radiere a sarcinilor inscrise in Cartea Funciara nr. 102176

 • HCL Nr. 30/2015 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2015

 • HCL Nr. 31/2015 privind aprobarea aderarii comunei POARTA ALBA la Grupul de Actiune Locala – VALEA CARASU

 • HCL Nr. 32/2015 privind aprobarea distantelor minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei

 • HCL Nr. 33/2015 privind aprobarea Planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2015

 • HCL Nr. 34/2015 privind aprobarea bugetului pentru razboi pe anul 2015 al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 35/2015 privind concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 509 mp., lot.54, situat in localitatea Poarta Alba, strada Macului, nr. 33, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei ROMANET ADINA-GEORGIANA

 • HCL Nr. 36/2015 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz, servitute si superficie asupra unor terenuri in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr. 37/2015 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 14 din 28.02.2007 de atribuire in folosinta gratuita a unui lot de teren in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tanarului Tudose C. Petrica

 • HCL Nr. 38/2015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat , in suprafata de 281,25 mp., situat in loc. Poarta Alba, Cartier "Via", str. Postei, nr. 25, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 39/2015 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 64 din 27.09.2007 de atribuire in folosinta gratuita a unui lot de teren in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, Tanarului Voica N. Mugurel Laurentiu

 • HCL Nr. 40/2015 privind concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 275 mp., lot 3, situat in localitatea Poarta Alba, strada Postei, nr. 21, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului MORARU CATALIN ANDREI

 • HCL Nr. 41/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 42/2015 privind aprobarea Contractului colectiv de munca si acordul colectiv de munca pentru salariatii Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 43/2015 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han

 • HCL Nr. 44/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna mai

 • HCL Nr. 45/2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

 • HCL Nr. 46/2015 privind alegerea presedintelui de sedintaa

 • HCL Nr. 47/2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 474.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

 • HCL Nr. 48/2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 990.990 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

 • HCL Nr. 49/2015 privind aprobarea modificarii si completarea H.C.L. nr. 105/28.10.2013

 • HCL Nr. 50/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Poarta Alba, pentru anul 2015 – luna iunie -

 • HCL Nr. 51/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 700 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Ciocarliei, nr. 12, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului LUCAN GHEO

 • HCL Nr. 52/2015 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 53/2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi

 • HCL Nr. 54/2015 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren extravilan in suprafata de 4,74 ha situat in parcela A 695/3 in vederea infiintarii "FERMA PRODUCTIE PORCI"

 • HCL Nr. 55/2015 privind aprobarea devierii drumului de exploatare - De 1066 din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 56/2015 privind aprobarea S.F. si a indicilor tehnico-economici pentru proiectul "RETEA DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 57/2015 privind aprobarea intocmirii unui act aditional pentru suplimentarea suprafetei de teren atribuita in concesiune catre SC OYL HOLDING AG SRL, in vederea depozitarii materialelor necesare modernizarii DJ 228A

 • HCL Nr. 58/2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata

 • HCL Nr. 59/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba , judetul Constanta

 • HCL Nr. 60/2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ROMANET COSTICA

 • HCL Nr. 61/2015 privind asocierea si participarea unitatii administrativ-teritoriale comuna Poarta Alba, jud. Constanta in vederea constituirii Asociatiei GAL MURFATLAR

 • HCL Nr. 62/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 63/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 500mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Caisului, nr. 4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Purice Nicolae

 • HCL Nr. 64/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna iulie

 • HCL Nr. 65/2015 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2015

 • HCL Nr. 66/2015 privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne

 • HCL Nr. 67/2015 privind aprobarea S.F. si a indicilor tehnico-economici pentru investitia Locuinte sociale - 2 blocuri (identice) P+4E- cu cate 29 unitati locative/bloc

 • HCL Nr. 68/2015 privind modificarea si completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Poarta Alba, Comisia nr. 2 pentru Activitati social-culturale, culte, Invatamant, sanatate si familie, Munc? si protectie sociala,

 • HCL Nr. 69/2015 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 592 mp. situat in localitatea Poarta Alba, zona "B", str. Nucilor, nr. 30, lot nr. 69, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre doa

 • HCL Nr. 70/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna august

 • HCL Nr. 71/2015 privind aprobarea cresterilor salariale prevazute de OUG 27/2015, pentru personalul angajat al institutiei publice

 • HCL Nr. 72/2015 privind aprobarea suplimentarii imprumutului din venituri din privatizare cu destinatia asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programe nationale

 • HCL Nr. 73/2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5306 din 01.12.2006 pentru terenul intravilan in suprafata de 368 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Frunzelor, nr. 4, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, det

 • HCL Nr. 74/2015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat al comunei, in suprafata de 368 mp., situat in loc. Poarta Alba, strada Frunzelor, nr. 4,comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 75/2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5747 din 03.11.2006 pentru terenul intravilan in suprafata de 377 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Malinului, nr. 1, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, deti

 • HCL Nr. 76/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 377 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Malinului, nr. 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei TIMOSOAIE FLORENTINA - LILIANA

 • HCL Nr. 77/2015 privind aprobarea vânzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 574 mp. situat in comuna Poarta Alba, zona "C", str. Gradinilor, nr. 20, lot nr. 41, judetul Constanta, catre domnul DUCUTA I. CATALIN

 • HCL Nr. 78/2015 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a terenului intravilan in suprafata de 780 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr.31, lot 20, zona "C", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 79/2015 privind aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 2975 din 26.08.2002 privind terenul in sup. de 780 mp. situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 31, lot 20, zona "C", comuna Poarta Alb

 • HCL Nr. 80/2015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 511 mp., lot nr. 16, situat in loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 42, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 81/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 82/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 83/2015 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a cate doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poa

 • HCL Nr. 84/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna septembrie

 • HCL Nr.85/2015 privind aprobarea contractului-cadru privind sustinerea financiara a Clubului Sportiv "STIINTA ALACAB" Poarta Alba pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipele de fotbal

 • HCL Nr. 86/2015 privind aprobarea investitiei Extindere retea canalizare si apa in strada Internatului, pentru imobilul bloc Internat"

 • HCL Nr. 87/2015 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in extravilanul comunei Poarta Alba, respectiv Parcela Ps 694, lot3/1/2 si parcela Ps717, lot.1

 • HCL Nr. 88/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 311 mp., teren domeniul privat al comunei, situat in intravilanul localitatii Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 2P, comuna Poarta Alba, judetul Consta

 • HCL Nr. 89/2015 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 90/2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1640 din 17.03.2011 privind terenul extravilan in suprafata de 1000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A811/1/11, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, detinu

 • HCL Nr. 91/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 92/2015 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2015

 • HCL Nr. 93/2015 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare in vederea vanzarii/concesionarii loturilor situate in localitatea Poarta Alba, strada Macului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.94/2015 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare pentru apartamentele din Bloc Spalatorie, strada Nordului, nr. 2A si camera 26 din bloc 14N, aleea Cantinei, nr.6, cartier Via, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 95/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat al comunei, in suprafata de 600 mp., situat in loc. Poarta Alba, aleea Gradinilor, nr. 5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 96/2015 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 45/28.05.2015 de aprobare a nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

 • HCL Nr. 97/2015 privind aprobarea caietului de sarcini CADRU in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 98/2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029

 • HCL Nr. 99/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat al comunei, in suprafata de 300 mp. , situat in loc. Poarta Alba, cartier "Via", aleea Plopilor, nr.2, lot.6, tinerei PAUN IONELA

 • HCL Nr. 100/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan - domeniul privat al comunei, in suprafata de 300 mp., situat in loc. Poarta Alba, strada Primaverii, nr.31, lot.20/2, tanarului GORIA IULIAN

 • HCL Nr. 101/2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2766 din 17.06.2004 pentru terenul in suprafata de 6.600 mp. situat in comuna Poarta Alba ( Statie CFR Dorobantu) detinut de SC "GAMAD SHIPPING" SRL

 • HCL Nr. 102/2015 privind respingerea atribuirii in folosinta gratuita pentru o perioada de 15 ani a terenului aferent activului "Complex porcine Nazarcea – tronson 2, inclusiv cladire si post transformare cu echipamente din tronson 1", situat in

 • HCL Nr. 103/2015 privind aprobarea infiintarii Registrului datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale apartinand Comunei Poarta Alba, precum si numirea unei persoane care va tine evidenta acestor registre

 • HCL Nr. 104/2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului MIHAI MARIAN

 • HCL Nr. 105/2015 privind revocarea H.C.L. nr.54 din 14.07.2015

 • HCL Nr. 106/2015 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 107/2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2/14.02.2014 pentru terenul intravilan in suprafata de 237,84 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Prieteniei, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL Nr. 108/2015 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 237,84 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Prieteniei, nr. 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei ANDRONACHE GEORGIA

 • HCL Nr. 109/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna noiembrie -

 • HCL Nr. 110/2015 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 90 din 21.11.2008

 • HCL Nr. 111/2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane jurid

 • HCL Nr. 112/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 113/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 114/2015 privind aprobarea investitiei "Reparatii strazi din localitatea Poarta Alba, Cartier "Via"

 • HCL Nr. 115/2015 privind aprobare intocmire P.T. pentru investitia "Alimentare cu apa in localitatea Poarta Alb?"

 • HCL Nr. 116/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei propuse in comuna Poarta Alba prin "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.

 • HCL Nr. 117/2015 privind implementarea proiectului "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol din localitatea Poarta Alba, judetul Constan?a"

 • HCL Nr. 118/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 119/2015 privind aprobare P.T. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Extindere retea alimentare cu apa si racorduri individuale diverse strazi loc. Poarta Alba, judetul Constanta" (Alimentare cu apa in localitatea Poarta Alba)

 • HCL Nr. 120/2015 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Nordului, nr. 2A, Bl. Spalatorie, ap.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului Cretulescu Liviu-Florin

 • HCL Nr. 121/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Nazare Florin

 • HCL Nr. 122/2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului LITESCU CONSTANTIN

 • HCL Nr. 123/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2015 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 1/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2014

 • HCL Nr. 2/2014 privind folosirea excedentului bugetar in anul 2014

 • HCL Nr. 3/2014 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2013

 • HCL Nr. 4/2014 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

 • HCL Nr. 5/2014 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al anului 2013 din excedentul bugetar

 • HCL Nr. 6/2014 privind aprobarea participarii Comunei Poarta Alba, judetul Constanta la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala initiat de Primariile Comunelor Castelu, Cuza Voda si Castelu

 • HCL Nr. 7/2014 privind aprobarea ader?rii comunei Cocorastii Colt , judetul Prahova prin Consiliul Local Cocorastii Colt, comunei Manesti prin Consiliul Local Manesti, judetul Prahova si a comunei Cornesti, judetul Dambovita prin Consiliului Loc

 • HCL Nr. 8/2014 privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri situate pe raza administrativ – teritoriala a comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 9/2014 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare a unor terenuri situate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 10/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 117/29.11.2013

 • HCL Nr. 11/2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ticmeanu Cristina Florentina

 • HCL Nr. 12/2014 privind aprobarea Planului de paza al comunei Poarta Alba pentru anul 2014

 • HCL Nr. 13/2014 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4151 din 17.06.2009 privind pe domnul Irimia C. Daniel

 • HCL Nr. 14/2014 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL Nr.15/2014 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul Public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 16/2014 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 17/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 500 mp., lot.5, situat in localitatea Nazarcea,strada Livezilor, nr. 10, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei RADU MIHAELA

 • HCL Nr. 18/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna februarie -

 • HCL Nr. 19/2014 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr. 20/2014 privind aprobarea intocmirii unui singur contract de concesiune pentru SC NETWORK STORAGE SRL, in baza actului de comasare a trei terenuri extravilan situate in Np.738 - lot 16, lot 17 si lot 18

 • HCL Nr. 21/2014 privind aprobarea intocmirii unui singur contract de concesiune pentru SC "FERMA DE PUI GALESU" SRL, in baza actului de comasare a trei terenuri extravilan situate in Np.738 - lot 19, lot 20 si lot 21

 • HCL Nr. 22/2014 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2014, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr. 23/2014 privind exprimarea acordului Consiliului Local Poarta Alba pentru schimbarea destinatiei cladirii C1 - AGRIAS SEDIU VECHI – din sediu administrativ in locuinte si pentru apartamentarea acesteia

 • HCL Nr. 24/2014 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3550 din 14.06.2010 pentru terenul in suprafata de 500 mp., lot 8, situat in sat Nazarcea, strada Livezilor, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, detinut de domnul LUPUSO

 • HCL Nr. 25/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 500 mp. situat in localitatea Nazarcea, strada Livezilor,nr.16, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Burlacu Marcel ??

 • HCL Nr. 26/2014 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, Calea Bucuresti, lot 14, in suprafata de 259,75 mp., catre doamna Delicoti Alina

 • HCL Nr. 27/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 28/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna martie

 • HCL Nr. 29/2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat , lot 1, in suprafata de 270 mp., situat in loc. Poarta Alba, str. Carierei, nr. 1F,comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 30/2014 privind aprobarea demararii formalitatilor in vederea alimentarii cu gaze naturale a comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 31/2014 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in suprafata de 44 mp. in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr. 32/2014 privind incetarea dreptului de administrare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara" Zona Metropolitana Constanta" asupra cladirii si a terenului aferent in suprafata de 1498 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucur

 • HCL Nr. 33/2014 privind acordul de principiu pentru dobandirea dreptului de folosinta temporar? a suprafe?elor afectate de lucr?rile efectuate de c?tre SC CONPET SA

 • HCL Nr. 34/2014 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Mocanu Gheorghe, pentru suprafata de 430 m.p. , lot 1, teren intravilan din Domeniul privat situat in Comuna Poarta Alba, strada Frunzelor, nr.12, judetul Constan

 • HCL Nr. 35/2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan domeniu privat al comunei in suprafata de 634,63 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Democratiei, nr. 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 36/2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan domeniu privat al comunei in suprafata de 118 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Castanului, nr.5A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 37/2014 privind depunerea la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura, a cererii de plata pentru suprafata de 145,68 ha islaz comunal

 • HCL Nr. 38/2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan domeniu privat al comunei in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Frunzelor, nr.12,, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 39/2014 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan lot 3/1/1, inscris în C.F. 102222 a unitatii administrativ-teritoriale Poarta Alba, situat in PS 694, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 40/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna aprilie -

 • HCL Nr. 41/2014 privind aprobarea unor cai de acces din loc. Poarta Alba, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.42/2014 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 43/2014 privind aprobarea sumei necesare pentru lucrarea "Amenajare sali de clasa – Colegiul Agricol Poarta Alba

 • HCL Nr. 44/2014 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2014

 • HCL Nr. 45/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna mai -

 • HCL Nr. 46/2014 privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 47/2014 privind reglementarea lucrului cu focul deschis si fumatului pe teritoriul comunei POARTA ALBA, judetul CONSTANTA

 • HCL Nr. 48/2014 privind aprobarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 49/2014 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2014

 • HCL Nr. 50/2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Poarta Alba cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi, in perioada 2013-2016

 • HCL Nr. 51/2014 privind participarea Comunei Poarta Alba, judetul Constanta la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala initiat de Primariile Comunelor Castelu si Poarta Alba

 • HCL Nr. 52/2014 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015

 • HCL Nr. 53/2014 privind aprobarea aderarii comunei Gorgota , judetul Prahova prin Consiliul Local Gorgota, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

 • HCL Nr. 54/2014 privind aprobarea actului aditional la Contractul colectiv de munca si acordul colectiv de munca pentru salariatii Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 55/2014 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri din domeniul public al comunei Poarta Alba catre S.N. de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" SA MEDIAS

 • HCL Nr. 56/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 57/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna iunie -

 • HCL Nr. 58/2014 privind aprobarea atribuirii denumirii unor cai de acces din localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 59/2014 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3811 din 22.06.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 511 mp., lot 16 , situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, nr.42, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, deti

 • HCL Nr. 60/2014 privind modificarea H.C.L. nr.40 din 28.04.2011 privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren intravilan, stapanite in fapt in conditiile Codului Civil

 • HCL Nr. 61/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2015

 • HCL Nr. 62/2014 privind aprobarea modificarii si completarea H.C.L. nr. 105/28.10.2013

 • HCL Nr. 63/2014 privind aprobarea modificarii si completarea H.C.L. nr. 106/28.10.2013

 • HCL Nr. 64/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 300 mp., lot 8, situat in loc. Poarta Alba, Cartier "Via", Aleea Plopilor, nr.6, domnului VASILE VALENTIN

 • HCL Nr. 65/2014 privind aprobarea completarii domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 66/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna iulie -

 • HCL Nr. 67/2014 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2014

 • HCL Nr. 68/2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2013

 • HCL Nr. 69/2014 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.110 din 29.11.2013

 • HCL Nr. 70/2014 privind aprobarea intocmirii SF pentru investitia "REABILITARE COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA" , comuna Poarta Alba", judetul Constanta

 • HCL Nr. 71/2014 privind aprobarea intocmirii SF pentru investitia "CONSTRUIRE SCOALA CU CLASELE I-VIII DIN CARTIER VIA"

 • HCL Nr. 72/2014 privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi distincte a terenului extravilan in suprafata de 39.000 mp. , situat in Parcela A726, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.73/2014 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a terenului extravilan in suprafata de 49.996 mp., situat in Parcela P725, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 74/2014 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a terenului extravilan in suprafata de 791 mp., situat in Parcela P726/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 75/2014 privind aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect reprezentare in instanta si consultanta juridica

 • HCL Nr. 76/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna august -

 • HCL Nr. 77/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna august -

 • HCL Nr. 78/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE POARTA ALBA-CONSTANTA"

 • HCL Nr. 79/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE GALESU - POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 80/2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat , in suprafata de 184 mp., situat in loc. Poarta Alba, Cartier "Via", Aleea Iasomiei, nr. 2,comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 81/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 82/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna septembrie -

 • HCL Nr. 83/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2015 si prognoza pana in anul 2018

 • HCL Nr. 84/2014 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 341 din 17.01.2012 pentru terenul in suprafata de 513 mp., lot 23, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 56, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, detin

 • HCL Nr.85/2014 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 86/2014 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alba, in anul scolar 2014-2

 • HCL Nr. 87/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna octombrie -

 • HCL Nr. 88/2014 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 89/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 283 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Teilor, nr. 4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Cislariu Constantin

 • HCL Nr. 90/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 86 din 22.09.2014

 • HCL Nr. 91/2014 privind aprobarea intocmirii unui contract avand ca obiect "intocmire raport de mediu" in vederea obtinerii acordului de mediu pentru documentatia "ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 92/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 440 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Internatului, nr. 2A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerilor NEGRU LARIS

 • HCL Nr. 93/2014 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 575 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Garii, nr. 9A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei IANCU ANGELA

 • HCL Nr. 94/2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han

 • HCL Nr. 95/2014 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune, doamnei BRATU ALEXANDRA, pentru terenul in suprafata de 766,46 mp., situat in zona "C", strada Primaverii, nr. 24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 96/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna noiembrie -

 • HCL Nr. 97/2014 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 98/2014 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unui teren in suprafata de 776 mp. in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

 • HCL Nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 29.10.2014

 • HCL Nr. 100/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna noiembrie -

 • HCL Nr. 101/2014 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2014

 • HCL Nr. 102/2014 privind aprobarea inchirierii terenului intravilan in suprafata de 2944 mp., lot.1, situat in localitatea Poarta Alba, strada Ciocarliei, nr.8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 103/2014 privind modificarea si completarea anexei 1 de la art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.118/30.09.2009

 • HCL Nr. 104/2014 privind aprobarea achizitionarii de stalpi si materiale in vederea extinderii retelei de iluminat public

 • HCL Nr. 105/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 106/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 107/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2014 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 108/2014 privind aprobarea modificarii si completarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Canal" Constanta, si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare

 • HCL Nr. 109/2014 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor imobile din domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 110/2014 privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 111/2014 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 1/2013 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in anul 2013

 • HCL Nr. 2/2013 Privind aprobarea extinderii suprafetei destinate infiintarii de exploatatii agrozootehnice

 • HCL Nr. 3/2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2013, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001

 • HCL Nr. 4/2013 privind inventarierea in domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta a terenului in suprafata de 10 ha situat in parcela A 1063/1 si a terenului in suprafata de 1803 mp. situat in strada Dorului nr.2, loc. Poarta Alba

 • HCL Nr. 5/2013 Privind scutirea unor persoane fizice de la plata taxelor speciale locale

 • HCL Nr. 6/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3640 din 25.05.2009 pentru lotul nr.3, din loc. Nazarcea, strada Livezilor, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 722 mp, detinut de dl. GIGEA NICOLAE-

 • HCL Nr. 7/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 722 mp., lot nr.3, situat in loc. Nazarcea, strada Livezilor, nr. 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 8/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.99 din 28.10.2011 privind terenul arabil izlaz

 • HCL Nr. 9/2013 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Lazar Lenuta pentru fiul sau Lazar Constantin

 • HCL Nr. 10/2013 privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 11/2013 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Internatului, nr.1B, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 12/2013 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 761/10.02.2010 privind terenul in suprafata de 352 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Salciilor , nr. 24A, detinut de domnul Monea A. Eugen

 • HCL Nr.. 13/2013 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 352 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Salciilor , nr. 24D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 14/2013 privind aprobarea interzicerii comercializarii si consumului plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halocinogene, euforice si psihotrope si a derivatilor acestora, pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 15/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri intravilane: lot 8 in suprafata de 17 mp. si lot 5 in suprafata de 72 mp., situate in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.27, comuna Poarta Alba, jud. Consta

 • HCL Nr. 16/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri intravilane: lot 7 in suprafata de 17 mp. si lot 1 in suprafata de 78 mp., situate in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.27, comuna Poarta Alba, jud. Const

 • HCL Nr. 17/2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului extravilan in suprafata de 3000 m.p., domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A 811/2/1, ASOCIATIEI FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROMA

 • HCL Nr. 18/2013 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 19/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1402/28.02.2013 pentru intocmire PUZ FERMA DE PUI GALESU

 • HCL Nr. 20/2013 privind depunerea la Agentia de Plati si Interventii în Agricultura a cererii de plata pentru suprafata de 145,68 ha islaz comunal

 • HCL Nr. 21/2013 Privind aprobarea organigramei, a numarul de personal si a statului de functii pentru anul 2013

 • HCL Nr. 22/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 23/2013 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a unui teren in suprafata de 1803 mp., situat in strada Dorului, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 24/2013 privindPrivind revocarea H.C.L. nr.4 din 23.01.2013

 • HCL Nr. 25/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal Poarta Alba pentru anul 2013

 • HCL Nr. 26/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 21 m.p. situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.27, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 27/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri intravilane in suprafata de 43 m.p, Lot 4 respectiv 18 m.p., Lot 6, situate în loc. Poarta Alb?, Calea Bucuresti , nr. 27

 • HCL Nr. 28/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.29/2013 privindaprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.30/2013 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Mocanu Gheorghe, pentru suprafata de 1000 m.p. teren extravilan din Domeniul privat situat in sat Nazarcea, Comuna Poarta Alb?, jude?ul Constan?a

 • HCL Nr. 31/2013 privind aprobarea suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar

 • HCL Nr. 32/2013 privind modificarea si completarea H.CL.nr.8 din 23.01.2013 privind teren arabil izlaz

 • HCL Nr. 33/2013 privind aprobarea P.T. si a indicilor tehnico-economici pentru proiectul" SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 34/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna aprilie -

 • HCL Nr. 35/2013 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrative – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa – Canal Consta

 • HCL Nr. 36/2013 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, Partea Dispozitii Generale

 • HCL Nr. 37/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

 • HCL Nr. 38/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2748/25.04.2013 pentru intocmire PUZ „FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE POARTA ALBA-CONSTANTA”

 • HCL Nr. 39/2013 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Mocanu Gheorghe, pentru suprafata de 29.700 m.p. teren extravilan din Domeniul privat situat in Parcela Ap. 795/1, Comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 40/2013 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publica a comunei Poarta Alba, din administrarea Consiliului Local Poarta Alba in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare/a

 • HCL Nr. 41/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna mai -

 • HCL Nr.42/2013 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I – anul 2013

 • HCL Nr. 43/2013 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru anii 2014 - 2020 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de aliemntare cu apa si de canalizare

 • HCL Nr. 44/2013 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.15 din 28.02.2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri intravilane: lot 8 in suprafata de 17 mp. si lot 5 in suprafata de 72 mp., situate in localitatea Po

 • HCL Nr. 45/2013 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.16 din 28.02.2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri intravilane: lot 7 in suprafata de 17 mp. si lot 1 in suprafata de 78 mp., situate in localitatea Poa

 • HCL Nr. 46/2013 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.18 din 28.02.2013 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 47/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.6837/11.11.2008 pentru terenul in suprafata de 861,16 mp., lot.40 situat in Zona “C”, localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, nr.2P, detinut de doamna Mihalcea S. And

 • HCL Nr. 48/2013 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta cu suprafata de 243.23 ha din terenul in suprafata totala de 468.33 ha detinut in baza Ordinului Prefectului nr.399/2005

 • HCL Nr. 49/2013 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale pentru terenul extravilan – izlaz din domeniul privat al comunei avand categoria de folosinta pasune/arabil in suprafata de 243.23 ha

 • HCL Nr. 50/2013 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3230/23.05.2013 pentru intocmire PUZ "STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN ZONA "D" LOCALITATEA POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 51/2013 privind privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 52/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Poarta Alba pentru luna iunie 2013

 • HCL Nr. 53/2013 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 540 mp. situat în localitatea Poarta Alba, strada Carierei , nr.1F

 • HCL Nr. 54/2013 privind aprobarea alipirii loturilor nr.16, 17 si 18 teren extravilan in suprafata totala de 9000 m.p. situat in parcela Np 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 55/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 73 mp., situat in intravilanul localitatii Poarta Alba, strada Geamiei, nr. 5 B, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 56/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 168 mp.situat in localitatea Poarta Alba, strada Liliacului, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.57/2013 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in strada Caminului, nr.6, bl. Magazie, ap.1, parter, comuna Poarta Alba, judetul Constanta catre doamna Bucur Anisoara

 • HCL Nr. 58/2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014

 • HCL Nr. 59/2013 privind aprobarea insemnului distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric pentru Monumentele istorice din com. Poarta Alba

 • HCL Nr. 60/2013 privind aprobarea cofinantarii si a sumelor neeligibile necesare implementarii proiectului "Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII" localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 61/2013 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in Cartier "Via", strada Caminului , nr.2 bl. Cantina 2, ap.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 62/2013 privind aprobarea, insusirea si acceptarea unor contracte de prestari servicii

 • HCL Nr. 63/2013 privind aprobarea solicitarii catre primarul comunei Poarta Alba de a initia un proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

 • HCL Nr. 64/2013 privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unor imobile aflate pe teritoriul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 65/2013 privind transmiterea din domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, a suprafetei de 32.800 mp.

 • HCL Nr. 66/2013 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului SALI BEIHAN

 • HCL Nr. 67/2013 privind aprobare intocmire P.U.Z. pentru zona "D", zona "E" si A 811/1

 • HCL Nr. 68/2013 privind aprobarea SF+PT+DDE privind proiectul "Reabilitare canalizare menajera cartier "Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 69/2013 privind respingerea rezilierii contractului de concesiune nr. 5373 din 31.08.2012 pentru terenul intravilan in suprafata de 762,05 mp., situat in loc. Poarta Alba, zona "C", strada Primaverii, nr.9, comuna Poarta Alba , judetul Co

 • HCL Nr.70/2013 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 762,05 mp., situat in loc. Poarta Alba, zona "C", strada Primaverii, nr.9, comuna Poarta Alba , j

 • HCL Nr. 71/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.83/30.09.2011

 • HCL Nr. 72/2013 privind achizitionarea unor echipamente de joaca pentru copii in Parcul central si Parcul din zona "D"

 • HCL Nr. 73/2013 privind incetarea inainte de termen a mandatului de viceprimar al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, al domnului Farcas Daniel Ionut

 • HCL Nr. 74/2013 privind alegerea viceprimarului comunei Poarta Alba, jude?ul Constan?a

 • HCL Nr. 75/2013 privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, a unor imobile aflate pe teritoriul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 76/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna AUGUST -

 • HCL Nr. 77/2013 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2013

 • HCL Nr. 78/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4550/27.07.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 310,51 mp. situat in loc. Nazarcea, strada Branduselor, nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de dl.

 • HCL Nr. 79/2013 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan- domeniul privat al com. Poarta Alba, in suprafata de 310,51 mp. situat in loc. Nazarcea, strada Branduselor, nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,

 • HCL Nr. 80/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3816/22.06.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp. lot 21, situat in loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr.52, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut

 • HCL Nr. 81/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3283/07.05.2009 pentru terenul intravilan in suprafata de 557,73 mp. situat in loc. Nazarcea, lot nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de dl. DODU D. SORINEL

 • HCL Nr. 82/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 557,73 mp. situat in loc. Nazarcea, lot nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 83/2013 privind aprobarea externalizarii unor servicii din cadrul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 84/2013 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Vasilescu Nadia

 • HCL Nr. 85/2013 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice -SF+PT+DE, privind proiectul "Reabilitare canalizare menajera Cartier "Via", comuna Poarta Alba", judetul Constanta

 • HCL Nr. 86/2013 privind modificarea H.C.L. nr. 120/31.10.2012

 • HCL Nr. 87/2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, pentru anul 2013

 • HCL Nr. 88/2013 privind aprobarea elaborarii de studii tehnice, documentatii, obtinere avize si plata taxelor aferente, pentru investitia "Eficientizare consum de energie electrica pentru comuna Poarta Alba, judetul Constanta prin instalare central

 • HCL Nr. 89/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 90/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna septembrie -

 • HCL Nr. 91/2013 privind alocarea unei sume de bani, Parohiei Sfantul Nicolae din comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 92/2013 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 93/2013 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, in anul scolar 2013-2014

 • HCL Nr. 94/2013 privind aprobarea asocierii comunei Poarta Alba cu o terta persoana fízica sau juridica pentru realizarea unui Parc fotovoltaic, pentru care detine proiect, autorizatie de construire si contract de racordare la reteaua electrica

 • HCL NR. 95/2013 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Cioran Maria

 • HCL Nr. 96/2013 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Paleanu Gabriela

 • HCL Nr. 97/2013 privind revocarea H.C.L. nr. 62 din 28.06.2013

 • HCL Nr. 98/2013 privind revocarea H.C.L. nr. 63 din 28.06.2013

 • HCL Nr. 99/2013 privind revocarea H.C.L. nr. 83 din 30.08.2013

 • HCL Nr. 100/2013 privind revocarea H.C.L. nr. 73 din 29.07.2013

 • HCL Nr. 101/2013 privind revocarea H.C.L. nr. 74 din 29.07.2013

 • HCL Nr. 102/2013 privind declararea vacanta a functiei de viceprimar al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 103/2013 privind alegerea unui nou viceprimar al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 104/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna octombrie -

 • HCL Nr. 105/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre societatile comerciale de pe r

 • HCL Nr. 106/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de pe raza

 • HCL Nr. 107/2013 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2013

 • HCL Nr. 108/2013 privind aprobarea modificarii structurii anexei la domeniul public si privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 109/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna noiembrie -

 • HCL Nr. 110/2013 privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba si cota de combustibil in vederea efectuarii de lucrari pe domeniul public si privat

 • HCL Nr. 111/2013 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alba, in anul scolar 2013-2014

 • HCL Nr. 112 privind aprobarea "Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Poarta Alba in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de

 • HCL Nr. 113/2013 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan situat in comuna Poarta Alba, inscris în C.F. 101465 a unitatii administrativ teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 114/2013 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan situat in comuna Poarta Alba, inscris in C.F. 102213 a unitatii administrativ teritoriale Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 115/2013 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in Cartier " Via", strada Nordului, nr. 2A, bl. Spalatorie, ap.3, parter, comuna Poarta Alba, judetul Constanta catre doamna Dumitru Marinela

 • HCL Nr. 116/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2983 din 26.08.2002 pentru terenul in suprafata de 621,535 mp., lot 37, situat in localitatea Poarta Alba, zona "C", comuna Poarta Alba , judetul Constanta, detinut de d

 • HCL Nr. 117/2013 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan- domeniul privat al com. Poarta Alba, in suprafata de 621,535 mp. lot 37, situat in loc. Poarta Alba, Zona "C", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t

 • HCL Nr. 118/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5285 din 10.08.2009 pentru terenul in suprafata de 600,24 mp., lot 13, situat in localitatea Poarta Alba, zona "B", aleea Viorelelor, nr. 2B, comuna Poarta Alba , judetu

 • HCL Nr. 119/2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6185 din 22.09.2009 pentru terenul in suprafata de 567,95 mp., lot 12, situat in localitatea Poarta Alba, zona "B", aleea Viorelelor, nr. 2A, comuna Poarta Alba , judetu

 • HCL Nr. 120/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 567,95 mp., LOT 12, situat in loc. Poarta Alba, Zona "B", aleea Viorelelor, nr.2A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 121/2013 privind stabilirea perioadei de pasunat, pentru detinatorii de animale

 • HCL Nr. 122/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 123/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna decembrie -

 • HCL Nr.124/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2013 – luna decembrie -

 • HCL Nr. 125/2013 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului intravilan proprietatea comunei Poarta Alba, transmis in baza Legii 15/2003 doamnei Raicu T. Mihaela – Daniela

 • HCL Nr. 126/2013 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafat? de 237,84 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Prieteniei, nr.6- tanarului IRIZEA VALENTIN

 • HCL Nr. 127/2013 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si avizului pentru programul de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati economice pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 128/2013 privind aprobarea aderarii comunei Sacele, judetul Constanta prin Consiliul Local Sacele si a comunei Moldoveni, judetul Ialomita prin Consiliul Local Moldoveni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Consta

 • HCL Nr. 129/2013 privind aprobarea investitiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014-2020 si a alocarii din bugetul local al valorii cofinantarii asistentei tehnice pentru elaborarea aplicatiei de finantare a investitiilor

 • HCL Nr. 130/2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 270 mp. situat in localitatea Poarta Alba, strada Carierei, nr. 1F, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 131/2013 privind aprobarea indicilor tehnico-economici pentru proiectul "SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"

 • HCL Nr. 1/2012 de modificare si completare a HCL nr.49/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

 • HCL Nr. 2/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6219 din 17.10.2011 pentru lotul nr.35, din loc. Poarta Alba, strada Macului , nr.8, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 600 mp, detinut de dl. Lungu F. C

 • HCL Nr. 3/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 600 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Macului, nr. 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 4/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 1000 mp. situat in loc. Nazarcea, Calea Ovidiu, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 5/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 535 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Internatului, nr. 3, Cartier "Via"comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 6/2012 privind respingerea rezilierii contractului de concesiune nr. 3653 din 14.06.2011, pentru teren in suprafata de 39,468 mp. situat in loc. Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 33A, com. Poarta Alba, jud. Constanta, detinut de SC ADRIMANC

 • HCL Nr. 7/2012 privind respingerea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 64,468 mp. situat in loc. Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 33A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 8/2012 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2012, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2011

 • HCL Nr. 9/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1502 mp. situat in loc. Poarta Alba, str.Salciilor, nr.2A

 • HCL Nr. 10/2012 privind aprobarea utiliz?rii excedentului bugetar al anului 2011

 • HCLK Nr. 11/2012 Privind aprobarea suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar

 • HCL Nr. 12/2012 privind modificarea HCL nr. 120 / 21.10.2009

 • HCL Nr. 13/2012 Privind aprobare documentatie PUZ - amplasare PARC EOLIAN Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 14/2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltieli al Consiliului local comunal Poarta Alba pentru anul 2012

 • HCL Nr. 15/2012 Privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de învatamant preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013

 • HCL Nr.16/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2012 – luna martie

 • HCL Nr. 17/2012 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2011

 • HCL Nr. 18/2012 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

 • HCL Nr. 19/2012 Privind aprobarea utilizarii drumului de exploatare agricola De 992/6 de catre PASSAVANT ROEDIGER GmbH, SC GEOMARCO CONSTRUCT SRL si SC GRUP ROMET SA

 • HCL Nr. 20/2012 Privind concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 300 mp. teren intravilan situat in Cartier "Via", Aleea Plopilor, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei POSTARU MARCELA

 • HCL Nr. 21/2012 Privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han

 • HCL Nr. 22/2012 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 5 loturi- teren intravilan situate in loc. Poarta Alba, str. Intrarea Salciilor

 • HCL Nr. 23/2012 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 689 mp., lot nr.1, situat in loc. Poarta Alba, Intrarea Traian , nr. 4 si a terenului intravilan in suprafata de 689 mp., lot nr.2, situat in loc

 • HCL Nr. 24/2012 Privind aprobarea schimbarii destinatiei cladirii din "dormitor elevi" in "locuinte sociale"

 • HCL Nr.25/2012 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 445 mp. situat in str. Sperantei, nr.8, lot.8, comuna Poarta Alba, Cartier "Via", judetul Constanta, tanarului CRETULESCU ALBERT-MIHAI

 • HCL Nr. 26/2012 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 445 mp. situat in str. Sperantei, nr.2, lot.5, comuna Poarta Alba, Cartier "Via", judetul Constanta, tanarului CARCOTA MARIAN

 • HCL Nr. 27/2012 Privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Poarta Alba"

 • Anexa la HCL Nr. 27/2012

 • HCL Nr. 28/2012 Privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 29/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6042 din 10.10.2011 pentru lotul nr.7, din loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 511 mp, detinut de dl. CIOBANES

 • HCL Nr. 30/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3800 din 21.06.2011 pentru lotul nr.6, din loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr.22, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 511 mp, detinut de d-na. CIOBA

 • HCL Nr. 31/2012 Privind aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 32/2012 Privind incheierea contractului de superficie si uz gratuit pentru terenul afectat de racordul P.F.V. (panouri fotovoltaice) la reteaua ENEL Dobrogea

 • HCL Nr. 33/2012 Privind aprobarea sanctionarii proprietarilor de animale, din alte localitati, care pasuneaza pe teritoriul comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 34/2012 Privind modificarea H.C.L. nr.105 din 30.11.2011

 • HCL Nr. 35/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2012, luna aprilie

 • HCL Nr. 36/2012 Privind depunerea la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura a cererii de plata pentru suprafata de 199,08 ha izlaz comunal

 • HCL Nr. 37/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5706/22.09.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 600 mp., situat in strada Macului, nr.2, lot.33 , detinut de d-na. CIOBANUC SUZANA- MARINA

 • HCL Nr. 38/2012 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 2 – teren intravilan –situat in sat Nazarcea, Intersectia str.Berzei si Izlazului, tinerei RUBEI ALINA

 • HCL Nr. 39/2012 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Calea Bucuresti, jud. Constanta, in suprafata de 151,27mp.

 • HCL Nr. 40/2012 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 10.322 mp. situat in parcela Np.795

 • HCL Nr. 41/2012 Privind aprobare lotizare teren extravilan parcela A811/2/2 in suprafata de 110.045 mp. si întocmire PUZ, in vederea construirii de locuinte

 • HCL Nr. 42/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2012, luna aprilie

 • HCL Nr. 43/2012 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 1006 mp., situat in loc. Poarta Alba, Np.806/1

 • HCL Nr. 44/2012 Privind darea in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" a terenului in suprafata de 1.498 mp. nr. cadastral 10380 si a cladirii situata pe acesta, in localitatea Poarta Alba, Calea B

 • HCL Nr. 45/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2012, luna mai

 • HCL Nr. 46/2012 Privind aprobarea Contractului colectiv de munca si a acordului colectiv de munca pentru salariatii Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 47/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3263 din 26.05.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., lot 11, situat in localitatea Nazarcea, strada Livezilor, nr.17, comuna Poarta Alba, judetul Constan

 • HCL Nr. 48/2012 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 11, situat in localitatea Nazarcea, strada Livezilor, nr.17, comuna Poarta Alba, judetul Constanta tinerei Mitescu Petrina

 • HCL Nr. 49/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7511/13.11.2009 pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., lot 11, situat in Cartier "Via", strada Sperantei, nr.7, lot nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constan

 • HCL Nr. 50/2012 Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 367 mp., lot 11, situat in Cartier "Via", strada Sperantei, nr.7, lot nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 51/2012 Privind respingerea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 2969 mp., domeniul privat al comunei, situat in localitatea Poarta Alba, strada Coloniilor, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 52/2012 Privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafata de 1000 mp. teren intravilan situat in localitatea Nazarcea, Aleea Ovidiu, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 53/2012 Privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafata de 110.045 mp. teren extravilan, situat în Parcela A811/2/2, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, avand destinatia "curti – constructii"

 • HCL Nr. 54/2012 Privind aprobare denumire strazi si nomenclator stradal Zona "E", A811/2/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 55/2012 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 315 mp., situat in localitatea Nazarcea, strada Branduselor, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta domnului Belibou Constantin

 • HCL Nr. 56/2012 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCl Nr. 57/2012 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 695 mp. teren intravilan, situat in Cartier "VIA", strada Postei, in vederea construirii unui lacas de cult

 • HCL Nr. 58/2012 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren extravilan in suprafata de 8 ha in vederea construirii unui aerodrom

 • HCL Nr. 59/2012 Privind nivelurilor taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013

 • HCL Nr. 60/2012 Privind aprobarea participarii comunei POARTA ALBA in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Dobrogea"

 • HCL Nr. 61/2012 Privind aprobarea reabilitarii si extinderii rigolei de preluare ape pluviale din localitatea Poarta Alba, strada Progresului si strada Poporului

 • HCL Nr. 62/2012 Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 • HCL Nr. 63/2012 Privind validarea mandatelor consilierilor alesi

 • HCL Nr. 64/2012 Privind constituirea Consiliului local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 65/2012 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 66/2012 Privind alegerea viceprimarului comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 67/2012 Privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL Nr. 68/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal Poarta Alba, pentru anul 2012 – luna iulie

 • HCL Nr. 69/2012 Privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 70/2012 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.94 din 28.10.2011, H.C.L. nr.110 din 30.11.2011 si HCL nr.111 din 30.11.2011, privind aprobare denumire strazi Zona "D" si completarea Domeniului Public al comunei Poarta Alba, judetul Constan

 • HCL Nr. 71/2012 Privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local si al comunei Poarta Alba in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA CONSTANTA si in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvol

 • HCL Nr. 72/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3798 din 21.06.2011 pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., lot nr.3, situat in strada Gradinilor, nr.16, comuna Poarta Alba, judetul. Constanta, detinut de dl. A

 • HCL Nr. 73/2012 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 250 mp., lot 15A, situat in localitatea Poarta Alba, strada Nucilor , nr. 56, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 74/2012 Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, lotizare Zona "D"

 • HCL Nr. 75/2012 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1318 din 25.06.1998 pentru terenul intravilan in suprafata de 642 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.51, comuna Poarta Alba, judetul. Constanta, det

 • HCL Nr. 76/2012 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.51, in suprafata de 642 mp., comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 77/2012 Privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Ciobaniuc Constantin

 • HCL Nr. 78/2012 Privind aprobarea alipirii loturilor nr.19, 20 ?i 21,teren extravilan in suprafata totala de 9100m.p. situat in parcela Np 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 79/2012 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local comunal

 • HCL Nr. 80/2012 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii, pentru anul 2012

 • HCL Nr. 81/2012 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal, a statului de functii pentru Clubul Sportiv "STIINTA ALACAB"– Poarta Alba

 • HCL Nr. 82/2012 prin care se ia act de organigrama si statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar din cadrul Colegiului Agricol Poarta Alba si Scoala cu clasele nr. I-VIII Poarta Alba pentru care Consiliul Local Poarta Alba a

 • HCL Nr. 83/2012 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru luna August 2012

 • HCL Nr. 84/2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren intravilan, in suprafata de 20 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 33B

 • HCL Nr. 85/2012 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren intravilan, in suprafata de 250 mp, situat in localitatea Poarta Alba, zona B, str. Nucilor, lot 15B, doamnei Stangaciu Madalina

 • HCL Nr. 86/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3501 din 18.05.2009 pentru terenul intravilan, in suprafata de 500 mp, lot 15, situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr. 9, com. Poarta Alba, jud. Constanta detinut

 • HCL Nr. 87/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 500 mp, lot 15, situat in localitatea Nazarcea, strada Livezilor, nr.9, com. Poarta Alba, jud. Constanta

 • HCL Nr.88/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3464 din 14.05.2009 pentru terenul intravilan, in suprafata de 500 mp, lot 17, situat in localitatea Nazarcea, com. Poarta Alba, jud. Constanta, detinut de dl. Nacu V. Daniel

 • HCL Nr. 89/2012 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 500 mp, lot 17, situat in localitatea Nazarcea, strada Livezilor, nr.5, com. Poarta Alba, jud. Constanta

 • HCL Nr. 90/2012 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 15.252 mp. teren domeniu privat al comunei, in vederea construirii unui locas de cult si muzeu, pe durata existentei constructiilor, catre Manastirea "Duminica Tuturor S

 • HCL Nr. 91/2012 privind aprobarea extinderii suprafetei de teren destinata fermelor agrozootehnice - NP 795/1 in suprafata de 29.700 mp.

 • HCL Nr. 92/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 103 mp, situat in Calea Bucuresti, nr. 23, com. Poarta Alba, jud. Constanta

 • HCL Nr. 93/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Clubul Sportiv "STIINTA ALACAB"– Poarta Alba

 • HCL Nr. 94/2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp, situat in localitatea Poarta Alba, str. Carierei, nr. 1, judetul Constanta

 • HCL Nr. 95/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3821 din 22.06.2011 pentru terenul intravilan, lot 15 in suprafata de 511 mp, situat in str. Gradinilor, nr. 40, com. Poarta Alba, jud. Constanta detinut de d-na Oproiu T. M

 • HCL Nr. 96/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 133,09 mp, situat in Calea Bucuresti, nr. 23, com. Poarta Alba, jud. Constanta

 • HCL Nr. 97/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3812 din 22.06.2011 pentru terenul intravilan, lot 8 in suprafata de 511 mp, situat in str. Gradinilor, nr. 26, com. Poarta Alba, jud. Constanta detinut de dl. Dascaliuc Ion

 • HCL Nr. 98/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3820 din 22.06.2011 pentru terenul intravilan, lot 19 in suprafata de 511 mp, situat in str. Gradinilor, nr. 48, com. Poarta Alba, jud. Constanta detinut de d-na Alexa Alexan

 • HCL Nr. 99/2012 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3811 din 22.06.2011 pentru terenul intravilan, lot 16 in suprafata de 511 mp, situat in str. Gradinilor, nr. 42, com. Poarta Alba, jud. Constanta detinut de dl. Serban Florin

 • HCL Nr. 100/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 67 mp, situat in loc. Poarta Alba, zona "T", jud. Constanta

 • HCL Nr. 101/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan, in suprafata de 108 mp. situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 59, judetul Constanta

 • HCL Nr. 102/2012 privind imputernicirea Primarului comunei Poarta Alba – dl. Delicoti Vasile de a semna toate contractele de inchiriere / concesiune / vanzare – cumparare, aprobate de Consiliul Local Poarta Alba

 • HCL Nr. 103/2012 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan, in suprafata de 105 mp. situat in localitatea Poarta Alba, str. Panselutelor, nr. 1, judetul Constanta

 • HCL Nr. 137/2012 Privind modificarea si completarea H.C.L. nr.59 din 31.05.2012 privind nivelurile taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013

 • Anexa 2 la HCL 137/2012

 • Anexa 3 la HCL 137/2012

 • Anexa 4 la HCL 137/2012

 • Anexa 5 la HCL 137/2012

 • Anexa 6 la HCL 137/2012

 • Anexa 1 la HCL 137/2012

 • HCL Nr. 1/2011 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal Poarta Alba pentru anul 2011

 • HCL Nr. 2/2011 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2011

 • HCL Nr. 3/2011 Privind respingerea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Poarta Alba pe anul 2010

 • HCL Nr. 4/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan arabil in suprafata de 3673 m.p.situat în Sola A811/2, destinatie constructie depozit frigorific

 • HCL Nr. 5/2011 Privind aderarea Comunei Poarta Alba la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia

 • HCL Nr. 6/2011 Privind aaprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2011, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001

 • HCL Nr. 7/2011 Privind racordarea la reteaua de apa si canalizare a locuintelor din Zona "C", localitatea Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 8/2011 Privind aprobarea ca obiect secundar de activitate transportul rutier de marfa si persoane

 • HCL Nr. 9/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011

 • HCL Nr. 10/2011 Privind aprobarea Contractului de realizare a Proiectului "Reabilitarea si Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in Regiunea CONSTANTA-IALOMITA" cu S.C.RAJA S.A.Constanta

 • HCL Nr. 11/2011 Privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ- teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta

 • HCL Nr. 12/2011 Privind modificarea dispozitiilor articolului 36 alineatul 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, Partea Dispozitii Generale

 • HCL Nr. 13/2011 Privind aprobarea folosirii drumurilor de exploatare aferente dezvoltarii Parcului Eolian al SC P.N.E WIND ROMANIA S.R.L BUCURESTI

 • HCL Nr. 14/2011 Privind stabilirea unor masuri in cazul desfacerii casatoriei pe cale administrativa de catre ofiterul de stare civila delegat

 • Anexa la HCL Nr. 14

 • HCL Nr. 15/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 527 mp. situat in Str. Albatrosului, nr. 2, in vederea construirii unei locuinte individuale d-nei. Ilascu V. Laura

 • HCL Nr. 16/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 310,51 mp. situat in Str.Branduselor, nr. 16, sat Nazarcea, com. Poarta Alba, jud. Constanta, in vederea construirii unei locuinte individ

 • HCL Nr. 17/2011 Privind aprobarea modificarii H.C.L.nr.88 din 21.11.2008 cu privire la terenul extravilan situat in localitatea Poarta Alba, N.P.738 – parcelat in vederea infiintarii de exploatatii agrozootehnice.

 • HCL Nr. 18/2011 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 9100 m.p. – lot.19, 20, 21 - situat in N.P.738 cu destinatie ferma de pui.

 • HCL Nr. 19/2011 Privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza art.28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata

 • HCL Nr. 20/2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru Investitia "Asfaltare trama stradala in Comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 21/2011 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 23 de loturi situate in Parcela N.P.738 din Comuna Poarta Alba avand destinatia ferma agrozootehnica

 • HCL Nr. 22/2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici din Studiul de Fezabilitate pentru Investitia "Sistem de canalizare in Comuna Poarta Alba, Sat Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 23/2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiu de Fezabilitate pentru investitia "Sistem de alimentare cu apa in Comuna Poarta Alba, Sat Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 24/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011

 • HCL Nr. 25/2011 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 26/2011 Privind stabilirea taxei speciale pentru paza bunurilor imobile de pe teritoriul comunei care se executa prin agenti de paza pe teritoriul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2012

 • HCL Nr. 27/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 2100 mp. ( in lungime de 2100 m.l. si latime de 1 m) situat in localitatea Poarta Alba, in vederea infiintarii unei retele de irigatii

 • HCL Nr. 28/2011 Privind aprobarea anularii taxei pentru pasunat, pentru anul 2011

 • HCL Nr. 29/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, tinerilor pana in 35 de ani, precum si vanzarea/concesionarea prin licitatie publica, a unor terenuri intravilane situate in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, judetul

 • HCL Nr. 30/2011 Privind aprobarea preluarii in domeniul public si administrarea Consiliului Judetean Constanta a drumului comunal (DC 87) aflat in domeniul public si administrarea comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 31/2011 Privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare terenuri de sport multifunctionale" situate in comuna Poarta Alba pe strazile Traian si Internatului

 • HCL Nr. 32/2011 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 189,7 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.41, in vederea construirii unui punct farmaceutic.

 • HCL Nr. 33/2011 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 74 din 30.09.2008 privind aprobarea inchirierii terenului arabil din izlaz

 • HCL Nr. 34/2011 Privind aprobarea transformarii Asociaciatiei Sportive "STIINTA POARTA ALBA" in CLUB SPOPRTIV "STIINTA ALACAB"

 • HCL Nr. 35/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 35 mp. situat in localitatea Poarta Alba (in vecinatatea Statiei de Epurare), avand ca obiectiv pozare cablu de alimentare cu energie elect

 • HCL Nr. 36/2011 Privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a drumurilor din comuna Poarta Alba , jud. Constanta

 • HCL Nr. 37/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011

 • HCL Nr. 38/2011 Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2010

 • HCL Nr. 39/2011 Privind acordarea unor daruri pentru copii si ajutoare sociale in alimente persoanelor varstnice si a celor cu grad de handicap cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun

 • HCL Nr. 40/2011 Privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren intravilan, stapanite in fapt in conditiile Codului civil

 • HCL Nr. 41/2011 Privind aprobarea modelului de stema pentru localitatea Poarta Alba , judetul Constanta

 • HCL Nr. 43/2011 Privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice P.T.+ S.F. privind investitia "Construire infrastructura Portuara – zona Dorobantu-gara", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 44/2011 Privind aprobarea achizitionarii activului "Sediul Vechi Poarta Alba" a SC AGRIAS CASTELU SA - in faliment compus din teren si constructie

 • HCL Nr. 45/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru luna mai, anul 2011

 • HCL Nr. 46/2011 Privind aprobarea sumelor alocate pentru organizarea "Zilelor comunei Poarta Alba"

 • HCL Nr. 47/2011 Privind aprobarea modificarii HCL 12/26.02.2010( privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului chiriei si nivelul redeventei pentru terenurile intravilane)

 • HCL Nr. 48/2011 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 49/2011 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011

 • HCL Nr. 50/2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri in localitatea Poarta Alba, in vederea utilizarii acesteia ca centru pentru tineret"

 • HCL Nr. 51/2011 Privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a unui teren intravilan in suprafata de 1500 mp., in vererea realizarii unei crese in localitatea Poarta Alba

 • HCL Nr. 52/2011 Privind aprobarea intocmirii contractului de superficie pentru drumurile de exploatare aferente dezvoltarii Parcului Eolian al SC PNE WIND ROMANIA SRL - Bucuresti

 • HCL Nr. 53/2011 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.70 din 30.06.2009, investitia pentru realizarea gradinitei situata in comuna Poarta Alba, Aleea Politiei, Nr.1A, judetul Constanta

 • HCL Nr. 54/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru luna iunie, anul 2011

 • HCL Nr. 55/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 245 mp, situat in localitatea. Poarta Alba, Zona "T", Calea Bucuresti, nr.182 , comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 56/2011 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 33 din 25.03.2011 privind aprobarea inchirierii terenului arabil din izlaz

 • HCL Nr. 57/2011 Privind aprobarea lotizarii aleea Gradinilor si str. Macului comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 58/2011 Privind aprobarea de denumirii unor cai de acces din loc. Poarta Alba – Aleea Carierei si Cartier "Via" – strada Intrarea Nordului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 59/2011 Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

 • HCL Nr. 60/2011 Privind aprobarea lucrarii "Construire colector retea de canalizare - cartierul "Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 61/2011 Privind aprobare lotizare, strada Gradinilor

 • HCL Nr. 62/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a doua loturi de teren situate in strada Carierei, comuna Poarta Alba, judetul Constata in vederea construirii de locuinte Consiliul local al comunei Poarta Alba, judetul Constan

 • HCL Nr. 63/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru luna iulie, anul 2011

 • HCL Nr. 64/2011 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru Investitia Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti – "Piste pentru biciclisti in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 65.2011 Privindaprobarea implicarii comunei Poarta Alba in activitatile proiectului POSDRU 91/2.2/S/62031 "Impreuna pentru o sansa reala la educatie".

 • HCL Nr. 66/2011 Privind aprobarea raportului de reevaluare a proprietatii imobiliare tip "apartament" cu terenul aferent, strada Nordului, nr.8, bl.18N, ap.3, Cartier "Via", apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 67/2011 Privind aprobarea raportului de reevaluare a terenului extravilan – NP 738 in suprafata de 75.500 mp. apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, aflat in nefolosinta

 • HCL Nr. 68/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 416 mp., situat in strada Salciilor, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului PANCU FLORIAN

 • HCL Nr. 69/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in strada Vaii, sat Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului RUSU C. COSTEL

 • HCL Nr. 70/2011 Privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri in localitatea Poarta Alba, in vederea utilizarii acesteia ca centru pentru tineret" si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia

 • HCL Nr. 71/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru luna iulie, anul 2011

 • HCL Nr. 72/2011 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in sup. de 500 mp situat in com. Poarta Alba, in vederea infiintarii unui depozit de lemne si cherestea

 • HCL Nr. 73/2011 Privind completarea Hot?rârii Consiliului local nr. 90 din 21.11.2008 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan – parcelat in suprafata de 31.700 m.p.cu destinatia de Parcare auto

 • HCL Nr. 74/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011- luna septembrie

 • HCL Nr. 75/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a suprafetei de 8832 mp.teren – domeniul privat al comunei – de catre SC CONPET SA Ploiesti in vederea inlocuirii conductei de transport titei Constanta – Pitesti

 • HCL Nr. 76/2011 Privind aprobarea aderarii Consiliului Local Istria in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal" Constanta

 • HCL Nr. 77/2011 Privind aprobarea aderarii Consiliului Local Gradina, Consiliului Local Targusor si Consiliului Local Cerchezu, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa – Canal" Constanta

 • HCL Nr. 78/2011 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale a Aparatului de Specialitate al Primarului

 • HCL Nr. 79/2011 Privind aprobarea concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000 mp. teren extravilan – domeniu privat -, in vederea realizarii unei investitii – Fabrica de ape si sucuri

 • HCL Nr. 80/2011 privind aprobarea complet?rii HCL 13/28.02.2011 , Privind folosirea drumurilor de exploatare aferente dezvoltarii parcului eolian al firmei PNE Wind ROMANIA SRL BUCURESTI

 • HCL Nr. 81/2011 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a 10.000 mp. teren domeniul privat al comnei in vederea construirii unui lacas de cult

 • HCL Nr. 82/2011 Privind "Aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare, a Regulamentului de organizare si functionare, precum si a Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in Comuna POARTA ALBA, judetul Const

 • HCL Nr. 83/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1677 din 25.09.2008 privind lotul nr.1 din sat Nazarcea, Calea Ovidiu, nr. 63A, detinut de Fagaras I. Cristian Mihai

 • HCL Nr. 84/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 396mp. situat în loc. Nazarcea, Calea Ovidiu, nr. 63A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta.

 • HCL Nr. 85/2011 Privind concesionarea prin licitaie publica a terenului intravilan in suprafata de 7400 mp. – zona gara Dorobantu -, in vederea desfasurarii activitatii de servicii si productie

 • HCL Nr. 86/2011 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Alimentare cu apa Zona "D", comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 87/2011 privind aprobarea Studiu de Fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Canalizare menajer? Zona D, comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 88/2011 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 5 ha cu destinatie productie agricola

 • HCL Nr. 89/2011 privind aprobarea modific?rii HCL 56/30.06.2011 Privind aprobarea inchirierii terenului arabil din izlaz

 • HCL Nr. 90/2011 Privind aprobarea modific?rii HCL 57/30.06.2011 Privind aprobarea lotizarii Aleea Gradinilor si strada Macului

 • HCL Nr. 91/2011 Privind aprobarea vanzrii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1266 mp. situat in loc. Nazarcea, Calea Ovidiu, nr. 65A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 92/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011- luna OCTOMBRIE

 • HCL Nr. 93/2011 Privind aprobare lotizare Zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 94/2011 Privind aprobare denumire strazi si completarea Domeniului Public al comunei Poarta Alba - Zona "D", judetul Constanta

 • HCL Nr. 95/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.5933 din 2011 privind lotul nr.4 din loc. Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 513 mp., detinut de dl. Dragomir I. Nicolae

 • HCL Nr. 96/2011 rivind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513mp. situat in loc. Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 18, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 97/2011 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru teren extravilan in suprafata de 1000 mp. situat in sudul localitatii Poarta Alba, parcela A1029, in vederea concesionarii, pentru terenul extravilan in suprafata de 5 ha, sit

 • HCL Nr. 98/2011 Privind privind completarea H.C.L. nr. 17 din 28.02.2011 cu privire la terenul extravilan N.P.738 – parcelat – in suprafata de 7,55 ha, din localitatea Poarta Alba, in vederea infiintarii de exploataii agrozootehnice

 • HCL Nr. 99/2011 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 89 din 30.09.2011 privind inchirierea terenului arabil din izlaz

 • HCL Nr. 100/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011- luna noiembrie

 • HCL Nr. 101/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3799/21.06.2011 pentru lotul nr.5, din loc. Poarta Alba, strada Gradinilor , nr.20, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 513 mp, detinut de dl. Pavel Mar

 • HCL Nr. 102/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 20, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 103.2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3796/21.06.2011 pentru lotul nr.1, din loc. Poarta Alba, strada Gradinilor , nr.12, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 592 mp, detinut de dl. Tutui Val

 • HCL Nr. 104/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 592 mp. situat în loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 12, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 105/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului arabil in suprafata de 733 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Macului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 106/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 8140/13.12.2010 pentru lot izolat, din loc. Nazarcea, intersectia din strada Berzei cu str. Izlazului , comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 512 mp, deti

 • HCL Nr. 107/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 512 mp. situat in intersectia din strada Berzei cu str. Izlazului,comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL NR. 108/2011 Privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan situat in loc. Poarta Alba, strada Viei, nr. 1C , inscris in C.F. 10355 a unitatii administrativ teritoriale sub nr.topo 1199-2 si vanzarea prin licitatie publica a terenului situa

 • HCL Nr. 109.2011 Privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare pentru teren intravilan in suprafata de 7.035 mp. situat in, str. Nazarcei, zona izolata, loc. Nazarcea, comuna Poarta Alba, jud. Constanta si teren intravilan in supraf

 • HCL Nr. 110/2011 Privind aprobarea completarii H.C.L. 94 din 28.10.2011 cu denumirea de strada si completarea domeniului public-str. Miron Costin - comuna Poarta Alba – Zona "D", loc. Poarta Alba , jud. Constanta

 • HCL Nr. 111/2011 Privind aprobare Nomenclator Stradal, Zona "D", comuna Poarta Alba , judetul Constanta

 • HCL Nr. 112/2011 Privind imputernicirea domnului Ciara Gheorghe sa reprezinte interesele comunei Poarta Alba in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. Constanta

 • HCL Nr. 113/2011 Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului "Centru rezidential pentru persoane varstnice Sfantul Vasile", precum si stabilirea unor masuri in vederea realizarii obiectivului

 • HCL Nr. 114/2011 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2011- luna decembrie

 • HCL Nr. 115/2011 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local, pe anul 2010

 • HCL Nr. 116/2011 Privind aprobarea raportului de expertiza si evaluare a terenului intravilan in suprafata de 82 mp. situat in strada Postei, nr. 13, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr 117/2011 Privind aprobarea raportului de expertiza si evaluare a terenului intravilan in suprafata de 144 mp. situat in strada Primariei, nr. 1A, localitatea Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 118/2011 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3819/22.06.2011 pentru lotul nr.13, din loc. Poarta Alba, strada Gradinilor , nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 511 mp, detinut de domnul Iusce

 • HCL Nr. 119/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 511 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 36, comuna Poarta Alba, judetul Constant

 • HCL Nr. 120/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6351/07.10.2011 pentru lotul nr.1E, din loc. Poarta Alba, strada Carierei, nr.1E, comuna Poarta Alba , judetul Constanta, in suprafata de 217 mp, detinut de domnul Tudoran

 • HCL Nr. 121/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 217 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Carierei, nr. 1E, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 122/2011 Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6352/07.10.2011 pentru lotul nr.1D, din loc. Poarta Alba, strada Carierei, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 217 mp, detinut de domnul Gargale

 • HCL Nr. 123/2011 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 217 mp. situat in loc. Poarta Alba, strada Carierei, nr. 1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 42/2011 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr.11 in suprafata de 500 m.p. din Strada Livezilor, nr.17, tanarului Istrate Marian

 • HCL Nr. 1/2010 Privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice P.T.+ S.F. in vederea executarii lucr?rii "Construire doua Blocuri de locuinte prin A.N.L. – in localitatea Poarta Alba, Cartier "VIA",

 • HCL Nr. 3/2010 Privind aprobarea alipirii terenului in suprafata de 14.000 m.p. din Strada Mihai Burlacu, nr.1 cu terenul in suprafata de 6000 m.p. din Strada Garii, nr.4B

 • HCL Nr. 4/2010 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenurilor cu alta destinatie decat aceea de construire locuinte, titularilor Contractelor de inchiriere si concesionare

 • HCL Nr. 5/2010 Privind aprobarea pretului vanzarii unor terenuri cu destinatia construire locuinta

 • HCL Nr. 6/2010 de modificare si completare a H.C.L. nr.58 din 30.06.2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile pentru anul 2010

 • HCL Nr. 7/2010 Privind aprobarea realizarii lucrarilor pentru introducerea "Sistemului informational specific cadastrului imobiliar – edilitar si bancilor de date urbane"

 • HCL Nr. 8/2010 Privind aprobarea proiectului "Realizarea de noi capacitati de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, Comuna Poarta Alba - PARC FOTOVOLTAIC", cat si a cheltuielilor legate de proiect

 • HCL Nr. 9/2010 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului "Realizarea de noi capacitati de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, Comuna Poarta Alba - PARC FOTOVOLTAIC"

 • HCL Nr. 10/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal Poarta Alba pentru anul 2010

 • HCL Nr. 11/2010 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2010

 • HCL Nr. 12/2010 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului chiriei si nivelul redeventei pentru terenurile intravilane

 • HCL Nr. 13/2010 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 60 m.p. situat in Localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.2B, in vederea distribuirii de G.P.L.

 • HCL Nr. 14/2010 Privind aprobarea revoc?rii H.C.L nr.67 din30.06.2009, privind preluarea Asociatiei Sportive "STIINTA POARTA ALBA" in subordinea Consiliului local comunal

 • HCL Nr. 15/2010 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri in suprafata de 16 m.p. in vederea amplasarii de panouri publicitare

 • HCL Nr. 16/2010 privind aprobarea vanzarii prin prin licitatie publica a terenului intravilan din Strada Carierei, nr.1C , in suprafata de 554 m.p

 • HCL Nr. 17/2010 Privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru perioada martie – decembrie 2010

 • HCL Nr. 18/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 19/2010 Privind modificarea Hot?rârii Consiliului Local Comunal nr.57 din 29.08.2008 privind aprobarea participarii la "Programul national de imbunatatire a calitatii mediului" prin realizarea de spatii verzi in comuna Poarta Alba, judet

 • HCL Nr. 20/2010 Privind aprobarea modificarii hotararii Consiliului Local nr. 58/2009

 • HCL Nr. 21/2010 Privind regularizarea accesului la imobilul situat in Strada Prosperitatii, nr. 8 – 10, Localitatea Poarta Alba

 • HCL Nr. 22/2010 Privind aprobarea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001

 • HCL Nr. 23/2010 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatatie, pe traseele De 808, De 1121, De 768/1 in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta" pentru Masura 125 "Imbunatatirea si dezvoltarea infras

 • HCL Nr. 24/2010 privind aprobarea infiintarii unui "Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii in Localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 25/2010 Privind aprobarea dezmembrarii Parcelei Ps694, Comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 26/2010 Privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 6.255 m.p. situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.20

 • HCL Nr. 27/2010 privind aprobarea S.F. + P.T. + D.E. lucrare "Asfaltare trama stradala, comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 28/2010 privind aprobarea intocmirii documentatiei si executarea lucrarii "Extindere Gradinita, Strada Bisericii, nr.7"

 • HCL Nr. 29/2010 privind aprobarea executarii lucrarii "Ansamblu Spatii verzi – Zonele "B" si "C"

 • HCL Nr. 30/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr.11 in suprafata de 500 m.p. din Strada Livezilor, nr.17, tinerei Burduja Mihaela

 • HCL Nr. 31/2010 Privind aprobarea anularii Procesului verbal de atribuire teren, Lot 1A, Parcela 2, sat Nazarcea, Strada Nazarcei, nr.12, in suprafata de 226,19 m.p., titular Bordianu D. Florentina

 • HCL Nr. 32/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr.1 in suprafata de 504 m.p. din Strada Rasaritului, nr.1a, tanarului Seceleanu Razvan

 • HCL Nr. 33/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 2 in suprafata de 511 m.p. din Strada Rasaritului, nr.1b, tanarului Dumbrava Stefanel

 • HCL Nr. 34/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului in suprafata de 455,35 m.p. din Strada Rasaritului, nr.1A, tanarului Croitoru Valentin

 • HCL Nr. 35/2010 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de 2.416 mp catre Agentia Nationala Pentru Locuinte

 • HCL Nr. 36/2010 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 37/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 38/2010 privind aprobarea modificarii hotararilor emise de Consiliul Local Poarta Alba unde este mentionat numele proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de Alimentare cu apa si Canalizare din Judetul Constanta" se modifica in

 • HCL Nr. 39/2010 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 588 m.p. situat in Comuna Poarta Alba, strada Natiunilor, nr.18, judetul Constanta

 • HCL Nr. 40/2010 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.138 din 14.12.2009, revocarea H.C.L nr.16 din 26.02.2010 si vanzarea fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1054 m.p., situat in Strada Carierei, nr.1C, localitatea Poar

 • HCL Nr. 41/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 42/2010 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2010

 • HCL Nr. 43/2010 Privind stabilirea suprafetelor de pasune pentru care se va depune cerere unica de plata pe suprafata in anul 2010

 • HCL Nr. 44/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenurilor aferente anexelor gospodaresti pentru locatarii din Bl. A, Calea Bucuresti, nr.27

 • HCL Nr. 45/2010 Privind aprobarea desfasurarii programului "BIBLIONET"

 • HCL Nr. 46/2010 privind aprobarea realizarii Proiectului "Inlocuire si redimensionare alimentare cu apa in comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 47/2010 privind aprobarea realizarii Proiectului "Infiintare canalizare menajera in comuna Poarta Alba" judeul Constanta

 • HCL Nr. 48/2010 privind aprobarea achizitionarii a 3 ansambluri ( complexe) locuri de joaca pentru copii

 • HCL Nr. 49/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 468 m.p, din Localitatea Poarta Alba, strada Carierei, in vederea construirii unei locuinte individuale

 • HCL Nr. 50/2010 privind aprobarea concesiunii fara licitatie publica a lotului nr.12, sat Nazarcea in suprafata de 500 m.p. tanarului Ion Jean – Georgel, in vederea construirii de locuinta

 • HCL Nr. 51/2010 Privind avizarea Planului Urbanistic General - actualizat

 • HCL Nr. 52/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 53/2010 Privind alocarea unei sume de bani pentru sarbatorirea "Zilei Comunei" Poarta Alba

 • HCL Nr. 54/2010 Privind aprobarea taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2011

 • HCL Nr. 55/2010 Privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor conform HG nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garant

 • HCL Nr. 56/2010 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului arabil extravilan in suprafata de 4400 m.p. cu destinatie productie agricola

 • HCL Nr. 57/2010 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui lot izolat situat in intersectia Str.Berzei cu Str.Izlazului din satul Nazarcea, in vederea construirii unei locuinte unifamiliale tinerei Moraru Alina – Gabriela

 • HCL Nr. 58/2010 Privind dezmembrarea Parcelei Np 1001/1 in suprafata de 3,00 ha

 • HCL Nr. 59/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a patru loturi de teren din str. Carierei

 • HCL Nr. 60/2010 Privind respingerea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2969 m.p. din Strada Coloniilor nr.4

 • HCL Nr. 61/2010 Privind aprobarea modificarii organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2010

 • HCL Nr. 62/2010 Privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului arabil extravilan in suprafata de 4400 m.p

 • HCL Nr. 63/2010 Privind aprobarea modific?rii H.C.L. nr. 54 din 30.06.2010 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011

 • HCL Nr. 64/2010 Privind aprobarea Rapoartele de evaluare a imobilelor tip apartament din Bloc Cantina nr. 2

 • HCL Nr. 65/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 6 in suprafata de 500 m.p. din Strada Livezilor, nr. 12, tanarului Radu Gheorghita

 • HCL Nr. 66/2010 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 3 situat in Str. Izlazului din satul Nazarcea, in vederea construirii unei locuinte individuale tinerei Burduja Elena

 • HCL Nr. 67/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 9 din Str. Sperantei, nr. 10 din Cartier "Via", in vederea construirii unei locuinte individuale tanarului Vinogradov Virgil

 • HCL Nr. 68/2010 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2700 m.p. situat in Parcela A811/1/8 in vederea infiintarii unei parcari auto

 • HCL Nr. 69/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 70/2010 privind aprobarea participarii Consiliului local al comunei Poarta Alba la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate cu proiectul "Reconstructia ecologica forestiera pe terenuri de

 • HCL Nr. 71/2010 Privind aprobare lotizare, strada Gradinilor

 • HCL Nr. 72/2010 privind aprobarea stabilirii termenului de plata in rate a unor bunuri din domeniul privat al Comunei

 • HCL Nr. 73/2010 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2000 m.p. situat in parcela A811/1/3 cu destinatia Parcare auto

 • HCL Nr. 74/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 7.000 m.p. situata in Parcela A1029, cu destinatia productie agricola

 • HCL Nr. 75/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica teren intravilan, Calea Bucuresti, nr. 33A in suprafata de 39,468 m.p. cu destinatia Spatiu comercial

 • HCL Nr. 76/2010 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 217 m.p. din Strada Carierei, nr. 1C, tanarului Tudoran C.Nicolae

 • HCL Nr. 77/2010 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 217 m.p. din Strada Carierei, nr. 1D, tanarului Gargale S.Octavian

 • HCL Nr. 78/2010 privind respingerea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4000 m.p. din Strada Coloniilor nr.4 cu destinatia "Exploatatie agricola"

 • HCL Nr. 79/2010 Privind aprobarea PUZ "Centru de productie si depozitare" in comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 80/2010 Privind aprobarea unor masuri in domeniu salarizarii pentru functionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului

 • HCL Nr. 81/2010 Privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 82/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 83/2010 Privind aprobarea reactualizarii Nomenclatorului Stradal, Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta

 • HCL Nr. 84/2010 privind aprobarea Rapoartului de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri din Domeniul Privat al Comunei

 • HCL Nr. 85/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 205 m.p din Strada Consilierilor, nr.4A, tinerei Bencu Elena

 • HCL Nr. 86/2010 Privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 6000 m.p. din fostul S.C.SUINPROD S.A. si aflat in folosinta d-nei BAGHDASARYAN ECATERINA

 • HCL Nr. 87/2010 Privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale si cumpararea terenului in suprafata de 695 m.p. din Strada Postei in vederea construirii unei Biserici

 • HCL Nr. 88/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 89/2010 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 90/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 91/2010 privind aprobarea contractarii finantarii Proiectului "Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare in comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 92/2010 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale pentru teren domeniul privat al comunei – pasune

 • HCL Nr. 93/2010 privind aprobarea suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar

 • HCL Nr. 94/2010 Privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale "Parcelare S=399145,00 m.p., Sola A811 extravilan Comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 95/2010 Privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor imobile din domeniul privat al Comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 96/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 97/2010 privind aprobarea cofinantarii proprii de catre consiliul local Poarta Alba a Proiectului "Informare – mediere – formare : Calea spre un loc de munca in mediul rural"

 • HCL Nr. 98/2010 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 118/30.09.2009

 • HCL Nr. 99/2010 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in sup. de 657 mp situat in cartier Via strada Nordului , nr. 1A – tinerei Gherghe Gabriela - Maria , in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 100/2010 Privind aprobare denumiri cai de acces din lotizare – str. Gradinilor

 • HCL Nr. 101/2010 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 102/2010 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 103/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 104/2010 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011

 • HCL Nr. 105/2010 privind aprobarea executarii lucrarii "Amenajare zona verde incinta Primarie si Dispensar uman"

 • HCL Nr. 106/2010 Privind acordarea unor daruri pentru copii si ajutoare sociale in alimente persoanelor varstnice si a celor cu grad de handicap cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun.

 • HCL Nr. 107/2010 Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-nei Arvente Liliana

 • HCL Nr. 108/2010 Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 109/2010 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2010

 • HCL Nr. 110/2010 Privind disponibilitatea resurselor proprii si a membrilor echipei de Management a Proiectului "SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH-" "SCOLI SIGURE SI MODERNE PENTRU TINERI"

 • HCL Nr. 111/2010 Privind reglementarea comercializarii plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope in Comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 1/2009 Privind aprobarea folosirii fondului de rulment pentru investitii si acoperirea golurilor de casa

 • HCL Nr. 2/2009 Privind inlocuirea responsabilului legal pentru executarea lucrarii "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan comuna Poarta Alba – Proiect SAPARD calamitat in urma inundatiilor "

 • HCL Nr. 3/2009 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2009

 • HCL Nr. 4/2009 Privind aprobarea achizitionarii unei autogunoiere cu plata cash

 • HCL Nr. 5/2009 Privind organizarea pazei bunurilor publice si cele ale cetatenilor

 • HCL Nr. 6/2009 Privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate privind infiintarea unor terenuri de sport in comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 7/2009 Privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate in vederea infiintarii serviciului de supraveghere video

 • HCL Nr. 8/2009 Privind aprobarea instalarii de sisteme de monitorizare

 • HCL Nr. 9/2009 Privind aprobarea achizitionarii de piatra pentru executarea lucrarilor de construire a drumurilor din zona de locuinte "C"

 • HCL Nr. 10/2009 Privind aprobarea intocmiri Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru executarea lucrarilor de construire a drumurilor din zona de locuinte "C"

 • HCL Nr. 11/2009 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a chioscului de ziare din zona central a localitatii Poarta Alba

 • HCL Nr. 12/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri din localitatea Nazarcea in vederea construirii de locuinte

 • HCL Nr. 13/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a lotului nr. 10 din localitatea Nazarcea in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 14/2009 Privind aprobarea participarii Consiliului Local POARTA ALBA in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "CIOCARLIA – POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 15/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2008

 • HCL Nr. 16/2009 Privind insusirea i aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr.17/2009 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2009

 • HCL Nr.18/2009 Privind privind aprobarea achizitionarii unei cabine – Statie auto -

 • Hcl Nr. 19/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 5000 m.p din str. Coloniilor, nr. 10

 • HCL Nr. 20 Privind aprobarea participarii Consiliului Local Poarta Alba la proiectul ,"Scoli moderne si sigure pentru tineri" - ,"SMS FOR YOUR"

 • HCL Nr. 21/2009 Privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate "Asfaltare drumuri in comuna Poarta Alba – 21 km"

 • HCL Nr. 22 Privind privind aprobarea denumire strazi, lotizare, sat Nazarcea langa Scoala Primara – str.Livezilor )

 • HCL Nr. 23/2009 Privind privind aprobare intocmire Studiu de fezabilitate "Construire pasarela de legatura canal Poarta Alba – Midia Navodari"

 • HCL Nr. 24 Privind aprobarea suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar

 • HCL Nr. 25/2009 Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 26/2009 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal Poarta Alba pentru anul 2009

 • HCL Nr. 27/2009 Privind modificarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2009

 • HCL Nr. 28/2009 Privind aprobarea construirii obiectivului "Sala de Sport"

 • HCL Nr. 29/2009 Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii -CNI- S.A. a terenului in suprafata de 5200 mp, situat in jud. Constanta, localitatea Poarta Alba, str. Garii, nr. 11, pe durata construirii obie

 • HCL Nr. 30/2009 Privind angajamentul Consiliului Local Poarta Alba Consiliului Local Poarta Alba de a asigura finantarea pentru lucrarile de sistematizare pe verticala a amplasamentului, racordarea la utilitati, intretinerea si exploatarea obiectivul

 • HCL Nr. 31/2009 Privind aprobarea denumire strazi, localitatea Poarta Alba, judetul Constanta - strada MIHAI BURLACU

 • HCL Nr. 32/2009 Privind aprobarea suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar

 • HCL Nr. 33/2009 Privind aprobarea executarii racordurilor individuale la reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare din zona de locuinte "C"

 • HCL Nr. 34/2009 Privind aprobarea execut?rii lucr?rii de alimentare cu energie electrica inZona de locuinte "T"

 • HCL Nr. 35/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a Lotului nr.8 din localitatea Nazarcea in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 36/2009 Pivind exprimarea acordului pentru realizarea proiectului "nlocuire si redimensionare alimentare cu apa in comuna Poarta Alba, infiintare retea de canalizare menajera ape uzate in localitatea Poarta Alba , reabilitare strazi comunale

 • HCL Nr. 37/2009 Privind aprobarea nivelului redeventei si a duratei concesionarii terenului, in suprafata de 2000 mp. aferent constructiilor cumparate de domnul Hondureanu Ionut ;

 • HCL Nr. 39/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 40/2009 Privind aprobarea executarii lucrarii de reamenajare Teren de fotbal Cartier "VIA"

 • HCL Nr. 41/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a lotului nr. 19 din localitatea Nazarcea in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 42/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a Lotului nr.17 in suprafata de 301 m.p.din Cartier "VIA" in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 43/2009 Privind aprobarea recuperarii cheltuielilor referitoare la obtinerea avizelor de racord la Reteaua de apa si canalizare de la locuitorii din Zona"C"

 • HCL Nr. 44/2009 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de servicii privind realizarea obiectivului "Servicii de consultanta economica si financiara pentru elaborarea studiilor de piata, analizei cost beneficiu, planurilo

 • HCL Nr. 45/2009 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de servicii privind realizarea obiectivului – Elaborare Studii de Fezabilitate pentru "Inlocuire si redimensionare alimentare cu apa in comuna Poarta Alba, infiint

 • HCL Nr. 46/2009 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, de catre Consiliul local Poarta Alba a unei suprafete de teren din Domeniul privat al comunei, in vederea construirii de locuin?e pentru tineri, destinate închirierii, pe toat

 • HCL Nr. 47/2009 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru lucrarea " Amenajare trama stradala – parcelare in comuna Poarta Alba, Zona "C" -

 • HCL Nr. 48/2009 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 49/2009 Privind aprobare denumire strazi, localitatea Poarta Alba, Cartier "VIA", judetul Constanta, ( strada limitrofa Zonei "STADION" );

 • HCL Nr. 50/2009 Privind implementarea si finantarea proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII, DE MEDIU SI AL SECURITATII SI SANATATII OCUPATIONALE LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA in cadrul Programului Ope

 • HCL Nr. 51/2009 privind aprobarea participarii Consiliului Local POARTA ALBA in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "CASTELU – POARTA ALBA"

 • HCL Nr. 52/2009 Privind aprobare denumire strazi si completarea Domeniului Public al comunei Poarta Alba- Zona "C", judetul Constanta

 • HCL Nr.53/2009 Privind privind aprobarea Contractului colectiv de munca

 • HCL Nr. 54/2009 Privind aprobarea achizitionarii unui Microbuz pentru transport scolari

 • HCL Nr. 55/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 56/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 57/2009 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 58/2009 Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile pentru anul 2010

 • Anexa 1 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 2 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 5 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 6 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 7 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 8 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 9 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 10 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 11 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 12 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 13 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 14 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 15 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 16 la HCL Nr. 58/2009

 • Anexa 17 la HCL Nr. 58/2009

 • HCL Nr. 59/2009 Privind aprobarea stabilirii sarbatoririi "Zilelor comunei Poarta Alba "

 • HCL Nr. 60/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a 5 loturi din Zona "B" in vederea construirii de locuinte

 • HCL Nr. 61/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a 3 loturi din Strada Livezilor, sat Nazarcea in vederea construirii de locuinte

 • HCL Nr. 62/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a Lotului nr.7 din Strada Branduselor, nr.20 , sat Nazarcea in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 63/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 415 m.p. situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Malinului, nr.1A , in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 64/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 85 m.p., strada Gradinilor, nr.15

 • HCL Nr. 65/2009 Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului extravilan neproductiv in suprafata de 7985 m.p.

 • HCL Nr. 66/2009 Privind aprobarea inchirierii fara licitatie publica a terenurilor intravilane aflate in folosinta cetenilor din Statia C.F.R. Dorobantu

 • HCL Nr. 67/2009 Privind constituirea Asociatiei Sportive a comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 68/2009 Privind aprobarea => si a => ale Compartimentului de asistenta sociala

 • HCL Nr. 69/2009 Privind aprobarea denumirii strazii din Zona lotizata din Cartier "VIA", comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 70/2009 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Gradinita cu program prelungit P+1E – 8 sali grupa", Aleea Politiei, Nr.1A, comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 71/2009 Privind aprobarea construirii unui gard pentru delimitarea domeniului public pe Calea Bucuresti, pe o lungime de 500 m.

 • HCL Nr. 72/2009 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 73/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 m.p., lot A811/1/11 cu destinatia prestari servicii

 • HCL Nr. 74/2009 Privind aprobarea Caietului de sarcini in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan parcelat in suprafata de 30.700 mp cu destinatia "Parcare auto"

 • HCL Nr. 78/2009 Privind avizarea Proiectului si a Studiului de oportunitate "Parc eolian" comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 79/2009 Privind aprobarea actualizarii Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 80/2009 Privind inlocuirea responsabilului legal si cel tehnic al Proiectului : "Reabilitare si extindere canal colector ape pluviale, poduri si podete, localitatea Poarta Alba, judetul Constan?a"

 • HCL Nr. 81/2009 Privind aprobarea infiintarii Compartimentului de Asistenta Sociala, avand ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale

 • HCL Nr. 82/2009 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala

 • HCL Nr. 83/2009 Privind aprobarea tipurilor de servicii sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala

 • HCL Nr. 84/2009 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public al comunei - Camin cultural cartier "Via" in vederea desfasurarii activitatii "Punct farmaceutic"

 • HCL Nr. 85/2009 Privind aprobarea infiintarii unui cimitir uman in satul Nazarcea (Galesu)

 • HCL Nr. 86/2009 Privind aprobarea parteneriatului public – privat – Consiliul local comunal Poarta Alba si Asociatia socio – culturala Poarta Alba pentru investitia : "Modernizare si dotare Camin Cultural " si "Centrul de zi pentru copii in

 • HCL Nr. 87/2009 Privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii unui centru de zi pentru copii in sistem after school in comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 88/2009 Privind atestarea – infiintarii, organizarii si functionarii Caminului Cultural din comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 89/2009 Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei în domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 90/2009 Privind insusirea ai aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 91/2009 Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Poarta Alba in domeniul public al judetului Constanta a bunurilor aflate in administrarea Centrului de ingrijire si asistenta Poarta Alba

 • HCL Nr. 92/2009 Privind aprobarea intocmiri Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii "Reabilitare, modernizare, extindere si echipare a unitatilor scolare din invatamantul preuniversitar in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"

 • HCL Nr. 93/2009 Privind inlocuirea responsabilului tehnic pe perioada intretinerii si exploatarii lucrarii "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan "comuna Poarta Alba prin Program SAPARD si "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan c

 • HCL Nr. 94/2009 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 95/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 96/2009 Privind modificarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2009

 • HCL Nr. 97/2009 Privind aprobarea construirii unui gard pentru delimitarea domeniului public pe Calea Bucuresti, pe o lungime de 500 m

 • HCL Nr. 98/2009 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan – parcelat in suprafata de 3 ha. din localitatea Poarta Alba in vederea infiintarii de exploatatii agrozootehnice

 • ?

 • HCL Nr. 99/2009 Privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu parcelare locuinte – localitatea Nazarcea

 • HCL Nr. 100/2009 Privind avizarea Proiectului si a Studiului de oportunitate "Parc eolian" comuna Poarta Alba

 • HCL Nr. 101/2009 Privind aprobarea incheierii contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007

 • HCL Nr. 102/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice intitulata "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII", localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, documentatie necesara ca piesa componenta pentru

 • HCL Nr. 103/2009 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlu "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII", localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 104/2009 privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru realizarea investitiilor: "Inlocuire si redimensionare alimentare cu apa in comuna Poarta Alba, infiintare retea de canalizare ape uzate in localitatea Poarta Alba, mo

 • HCL Nr. 105/2009 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.000 mp situat in cartier "Via" str. Palatului , nr. 5 , in vederea desfasurarii activitatii de colectare a materialelor reciclabile din fier si pa

 • HCL Nr. 106/2009 privind aprobarea participarii Consiliului local al comunei Poarta Alba la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate cu proiectul "Reconstructia ecologica forestiera pe terenuri d

 • HCL Nr. 107/2009 Privind alocarea unor sume pentru Biserica SF.MIHAIL si GAVRIL

 • HCL Nr. 108/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 109/2009 privind atribuirea în folosinta a terenului intravilan in suprafata de 1225 mp Parohiei din cartier "Via" in vederea construirii unei biserici

 • HCL Nr. 110/2009 privind concesionarea fara licitatie publica a spatiului "cabinet stomatologic" din cadrul Dispensarului Medical

 • HCL Nr. 111/2009 privind aprobarea Caietului de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 496 mp si extravilan in suprafata de 1006 mp cu destinatia construire spatiu comercial

 • HCL Nr. 112/2009 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 312 mp, situat in Intrarea Salciilor, nr.9

 • HCL Nr. 113/2009 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 12 ha din trup S.C. SUINPROD S.A. cu destinatia "depozit"

 • HCL Nr. 114/2009 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 m.p., lot A811/1/11 cu destinatia "prestari servicii"

 • HCL Nr. 115/2009 privind concesionarea fara licitatie publica a lotului nr. 10, Parcela 2, sat Nazarcea, tinerei Siminiciuc Mihaela

 • HCL Nr. 116/2009 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, str. Caminului, nr. 5, in suprafata de 1210 mp d-lui Neagu Viorel

 • HCL Nr. 117/2009 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, str. Internatului, in suprafata de 842 mp

 • HCL Nr. 118/2009 Privind aprobarea caietului de sarcini CADRU in vederea vanzarii /inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din Domeniul privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 119/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 120/2009 Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap? ?i de canalizare c?tre S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciu

 • HCL Nr. 121/2009 Privind aprobarea propunerii de reincadrare a drumului comunal 87 in categoria functionala a drumurilor judetene

 • HCL Nr. 122/2009 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui lot in suprafata de 352 mp situat in str. Salciilor, nr. 24 a

 • HCL Nr. 123/2009 Privind atribuire denumire strada "Intrarea Traian" localitatea Poarta Alba

 • HCL Nr. 124/2009 Privind concesionarea fara licitatie publica a lotului nr. 1 in suprafata de 689 mp din str. Intrarea Traian, nr. 2, tanarului Pituru Florentin in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 125/2009 Privind concesionarea fara licitatie publica a lotului nr. 2 in suprafata de 689 mp din str. Intrarea Traian, nr. 4, tanarului Moisa Olimpiu - Danut in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 126/2009 Privind concesionarea fara licitatie publica a unui lot de teren din str. Rasaritului, nr. 1c, tanarului Catrina George - Cristian in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 127/2009 Privind modificarea Hot?rârii CLC nr. 62 din 30.06.2009 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a Lotului nr.7 din Strada Branduselor, nr.20 , sat Nazarcea in vederea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 128]/2009 Privind aprobarea concesionarii terenurilor din lotizarea str. Sperantei, cartier "Via" in vederea construirii de locuinte

 • HCL Nr. 129/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 130/2009 Privind aprobarea Proiectului tehnic si a Caietului de sarcini pentru executarea lucrarilor la obiectivul de invesitii "REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1 Comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 131/2009 Privind amodificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 132/2009 Privind aaprobarea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 578 m.p. aferent Bisericii SF.ARHANGHEL MIHAIL si GAVRIL - Parohiei Poarta Alba II

 • HCL Nr. 133/2009 Privind aaprobarea modificarii perioadei de inchiriere a terenului in suprafata de 771,79 m.p.situat in Calea Bucuresti, nr.49A.

 • HCL Nr. 134/2009 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 135/2009 Privind modificarea HCL nr. 113 din 30.09.2009 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 12 ha din trup S.C. SUINPROD S.A. cu destinatia "depozit"

 • HCL Nr. 136/2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2009

 • HCL Nr. 137/2009 Privind aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ- teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta si modificarea H.C.L nr. 120/21.10.2009 a Consiliului Local Poarta Alba

 • HCL Nr. 142/2009 de modificare si completare a H.C.L. nr.58 din 30.06.2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile pentru anul 2010

 • HCL Nr. 100/2008 Privind declararea retelei de alimentare cu apa potabila si canalizare "Zona C" de locuinte – de interes public judetean

 • HCL Nr. 101/2008 Privind intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "GRADINITA DE COPII" localitatea Poarta Alba

 • HCL Nr. 102/2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu parcelare locuinte – localitatea Nazarcea

 • HCL Nr. 103/2008 Privind avizarea P.U.Z. "Amenajare Centru de productie si depozitare"

 • HCL Nr. 10/2008 Privind aprobarea proceselor verbale de constatare a insolvabilitatii

 • HCL Nr. 21/2008 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

 • HCL Nr. 22/2008 Privind aprobarea incheierii contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007

 • HCL Nr. 23/2008 Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 • HCL Nr. 24/2008 Privind validarea mandatelor consilierilor alesi

 • HCL Nr. 25/2008 Privind constituirea Consiliului Local al comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 26/2008 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL Nr. 27/2008 Privind alegerea viceprimarului comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 28/2008 Privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitati

 • HCL Nr. 32/2008 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local comunal pentru anul 2008

 • HCL Nr. 33/2008 Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile pentru anul 2009

 • HCL Nr. 34/2008 Privind aprobarea legitimitatilor Primarului, Consilierilor locali, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei

 • HCL Nr. 39/2008 Privind aprobarea lucrarii de cadastru pentru terenurile intravilane si cele extravilane din zona statiei C.F. Dorobantu

 • HCL Nr. 54/2008 Privind aprobarea cofinantarii proiectului "REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE FOTBAL OMOLOGABIL TIP I IN COMUNA POARTA ALBA" din cadrul "Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive in spatiul rural

 • HCL Nr. 56/2008 Privind desemnarea domnului Delicoti Vasile - Primarul comunei in calitate de reprezentant in cadrul Adunarii Generale si a Consiliului Director si de Administratie a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constan

 • HCL Nr. 57/2008 Privind aprobarea participarii la "Programul national de imbunatatire a calitatii mediului" prin realizarea de spatii verzi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr.58/2008 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 400 mp situat in Cartier "Via", str Postei, nr. 1A, cu destinatia "Construire spatiu comercial si de agrement" si de aprobare a Caietului de sarcini

 • HCL Nr. 59/2008 Privind aprobarea concesiunii fara licitatie publica a lotului nr. 6, parcela 6 - sat Nazarcea, domnului BARDAS ADRIAN-VASILE

 • HCL Nr.60/2008 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a locuintei situata in cartier "Via", str.Crinilor,nr.6,bl.39,ap.3 a,catre dl.VASILESCU MODICA titular al dreptului de inchiriere

 • HCL Nr. 61/2008 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 8953,61 mp. aferent constructiilor cumparate de ADUMITROAIE NECULAI

 • HCL Nr.62/2008 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3.000 mp pentru amenajare "Parcare auto" in zona Statiei C.F. Dorobantu

 • HCL Nr. 63/2008 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 4.000,79 mp situat in satul Nazarcea (Galesu) d-lui Bulacu Mitica si d-nei Bulacu Irina – titulari ai contractului de concesiune

 • HCL Nr. 65/2008 Privind aprobarea schimbarii destinatiei constructiei CASA PAROHIALA din cartier "Via", str. Coloanelor, nr. 3, in locuinta si aprobarea inchirierii spatiului fara licitatie publica catre preot Iacolovici Ionut - Marian

 • HCL Nr. 66/2008 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publia a terenului intravilan in suprafata de 733 mp. situat in satul Nazarcea(Galesu), Calea Ovidiu, nr. 39A, judetul Constanta, tinerilor BOTEZATU ANA-MARIA si BOTEZATU IONUT CRISTIAN

 • HCL Nr. 67/2008 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3000 mp. pentru EXPLOATATIE AGROZOOTEHNICA in vecinatatea cartierului "Via"

 • HCL Nr. 68/2008 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2008

 • HCL Nr. 69/2008 Proiect de hotarare privind aprobare intocmire P.U.Z teren in suprafata de 31700 m.p. in vederea inchirierii cu destinatia "PARCARE SI GARAJE AUTO" si aprobarea propunerilor pentru strazile proiectate

 • HCL Nr. 74/2008 Privind aprobarea inchirierii terenului arabil din izlaz in anul agricol 2008 - 2009

 • HCL Nr.75/2008 Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 5000 m.p. teren din pasune 694 pentru exploatatii agricole crescatorilor de animale si cetatenilor din satul Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

 • HCL Nr. 76/2008 Privind aprobare ataxelor speciale destinate finantarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 • HCL Nr.78/2008 Privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei

 • HCL Nr. 79/2008 Privind aprobarea suplimentarii rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite conform Legilor Fondului Funciar

 • HCL Nr.80/2008 Privind aprobarea depunerii si instrumentarii Proiectului "Infiintare retea de canalizare menajera ape uzate in Comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 83/2008 Privind concesionarea fara licitatie publica a terenului lot nr. 41

 • HCL Nr. 84/2008 Privind concesionarea fara licitatie publica a terenului lot nr. 40

 • HCL Nr. 85/2008 Proiect de Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unor spatii din cadrul Colegiului Agricol Poarta Alba si Scoala Generala nr.1 Poarta Alba in vederea desfasurarii activitatii comerciale

 • HCL Nr. 87/2008 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2008

 • HCL Nr. 88/2008 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan - parcelat in suprafata de cca.3 ha. din localitatea Poarta Alba in vederea infiintarii de exploatatii agrozootehnice.

 • HCL Nr. 89/2008 privind aprobarea suplimentariirezervei Comisiei locale de fond funciar pentru punerea inaplicare a unei Hotarari judecatoresti ramasa definitiva in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in

 • HCL Nr. 90/2008 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan – parcelat in suprafata de 31.700 m.p.cu destinatia de Parcare auto.

 • HCL Nr. 91/2008 Privind aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe – cabine paznic si chiosc de ziare.

 • HCL Nr. 92/2008 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan neproductiv in suprafata de 7.985 m.p.

 • HCL Nr. 93/2008 Privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului extravilan in suprafata de 6.497 m.p. catre S.C. PROCOM DUAL S.R.L Constanta.

 • HCL Nr. 94/2008 Privind aprobarea Raportului de expertiza tehnica si de evaluare in vederea cumpararii terenului in suprafata de 1000 m.p.cu destinatia construire "Gradinita de copii"

 • HCL Nr. 95/2008 Privind eliberare acord drept de preemptiune la cumparare asupra terenului in suprafata de 74.473,59 m.p. in favoarea prezumtivului cumparator al activelor S.C.”PACOMB” S.A. Poarta Alba – initiator Primar Delicoti Vasile

 • HCL Nr. 96/2008 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica al lotului nr. 4 parcela 2 sat Nazarcea tanarului Dodu D. Sorinel

 • HCL Nr. 97/2008 Privind respingerea concesionarii fara licitatie publica in vederea extinderii constructiilor existente a terenului in suprafata de 15 m.p. situat in satul Nazarcea, Calea Ovidiu, nr.38 d-nului Vasile Ion

 • HCL Nr. 98/2008 Privind acordarea unor daruri pentru copii si ajutoare sociale in alimente persoanelor varstnice si a celor cu grad de handicap cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun.

 • HCL Nr. 1/2007 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal Poarta Alba pentru anul 2007

 • HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea finantarii din fondul de rulment a lucrarilor de investitii din anul 2007

 • HCl Nr. 3/2007 Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2007

 • HCL Nr. 4/2007 Privind aprobarea Planului de ocupare cu functii publice pentru anul 2007

 • HCL Nr. 5/2007 Privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru perioada martie 2007 - noiembrie 2007

 • HCL Nr. 6/2007 Privind aprobarea primei de vacanta pentru salariatii Primariei - membrii ai Nucleului Sindical

 • HCL Nr. 7/2007 Privind stabilirea unor masuri pentru organizarea pazei bunurilor publice si cele ale cetatenilor in anul 2007

 • HCL Nr. 8/2007 Privind aprobarea vanzarii terenurilor concesionate cu destinatia de locuinte

 • HCL Nr. 9/2007 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 103/31.10.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1.500 mp situat in extravilanul comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 10/2007 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 104/31.10.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1.500 mp situat in extravilanul comunei Poarta Alba

 • HCL Nr. 11/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venturi si cheltuieli al Consiliului Local comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 12/2007 Privind aprobarea unui imprumut in suma de 4.080 lei pentru plata lucrarii "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan comuna Poarta Alba - Proiect SAPARD - calamitate in urma inundatiilor din anul 2005"

 • HCL Nr. 13/2007 Privind aprobarea Caietului de sarcini in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa deschisa a terenului intravilan in suprafata de 250 mp. din str. Garii nr. 4 bis

 • HCL Nr. 14/2007 Privind atribuirea in folosinta gratuita unui ot de teren in vederea construirii unei locuinte conform Legii 15/2003

 • HCL Nr. 15/2007 Privind aprobarea Raportului de experiza tehnica si de evaluare a tenrenurilor cu destinatia construire locuinte in vederea vanzarii fara licitatie publica catre titularii contractelor de concesiune

 • HCL Nr. 16/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 17/2007 Privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local a Proiectului de gestionare a deseurilor prin program PHARE = 2005

 • HCL Nr. 18/2007 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 • HCL Nr. 19/2007 Privind participarea Consiliului Local Poarta Alba ca partener asociat in cadrul Acordului de Asociere privind procedura de achizitie publica de prestari servicii

 • HCL Nr. 20/2007 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a lutului nr. 16 din zona Salciilor, in suprafata de 459 mp in vaderea construirii unei locuinte

 • HCL Nr. 21/2007 Privind atribuirea in folosinta a lotului nr. 12 din cartier Via in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tanarului Postaru Constantin Catalin

 • HCL Nr. 22/2007 Privind atribuirea in folosinta a lotului nr. 11 din cartier Via in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tinerei Rosu Luiza

 • HCL Nr. 23/2007 Privind atribuirea in folosinta a lotului nr 10 din cartier Via in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tinerei Pirnau Iliana

 • HCL Nr. 24/2007 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 64.48 mp cu destinatia alee de acces din vecinatatea proprietatii Broscoi George

 • HCL Nr. 26/2007 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 4.285 mp cu destinatia de productie si depozitare

 • HCL Nr. 27/2007 Privind aprbarea asocierii Consiliului Local Poarta Alba la "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia" pentru delegarea serviciului de salubritate in vederea realizarii unui sistem integrat de management al deseurilor la ni

 • HCL Nr. 28/2007 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenui in suprafata de 48 mp in vederea amplasarii unor panouri publicitare

 • HCL Nr. 29/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 30/2007 Privind amenajarea statiilor si refugiilor auto pe Calea Bucuresti

 • HCL Nr. 31/2007 Privind reconstituirea comitetului local pentru situatii de urgenta

 • HCL Nr. 32/2007 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 43/2006 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 600 mp aferent imobilului cumparat de sotii Magureanu Gica si Magureanu Aurica

 • HCL Nr. 33/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 34/2007 Privind aprobarea Caietului de sarcini privind executarea lucrarii "Rebilitare iluminat public - comuna Poarta Alba"

 • HCL Nr. 35/2007 Privind aprobarea punerii la dispozitie fara plata catre Enel Electrica Dobrogea S.A. Constanta - Sucursala Constanta a suprafetei de 29 mp teren necesar plantarii de stalpi Lea 20kv pentru lucrarea "Alimentare cu energie electrica z

 • HCL Nr. 36/2007 Privind aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru 2 apartamente din blocul S, situat in strada Salciilor nr. 3A, in vederea vanzarii fara licitatie publica catre titularii contractelor de inchiriere

 • HCl Nr. 37/2007 Privind aprobarea modificarii P.U.D., str. Salciilor prin introducerea lotului nr. 18 in suprafata de 272 mp

 • HCL Nr. 38/2007 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a lotului nr. 18 in suprafata de 272 mp din zona Salciilor tinerei Dura Ghiulsihan

 • HCL Nr. 39/2007 Privind atribuirea in folosinta gratuita a lotului nr. 2 din cartier Via in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tinerei Ailincai Daniela

 • HCL Nr. 40/ 2007 Privind aprbarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 231 mp din strada Aleea Panselutelor nr. 7 d-lui Lupei Cristea si d-nei Lupei Mariana

 • HCL Nr. 41/2007 Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 358.25 mp din Calea Ovidiu nr. 27, sat Nazarcea d-lui Neculae Gabriel si d-nei Neculae Laura-Cristina

 • HCL Nr. 42/2007 Privind atribuirea in folosinta gratuita a lotului nr. 9 din cartier "Via" in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003 modificata, tanarului Rosu Adrian

 • HCL Nr. 43/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 44/2007 Privind aprobarea denumirii de strazi noi, lotizare tineret, strada Postei - cartier "Via"

 • HCL Nr. 45/2007 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica conform Legii nr. 50/1991 republicata a lotului nr. 38, in suprafata de 627.40 mp din zona "C" tanarului Gorun Florin

 • HCL Nr. 46/2007 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica Conform Legii nr. 50/1991 republicata a lotului nr. 28, in suprafata de 766,46 mp din zona "C" tanarului Vasile Ciprian

 • HCL Nr. 47/2007 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica conform Legii nr. 50/1991 republicata, a lotului nr. 20, in suprafata de 576.95 mp din zona "B" tanarului Popescu Ghe. Gheorghe-Cosmin

 • HCL Nr. 48/2007 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 5.057 ha pentru extindere cariera de marnocalcar

 • HCL Nr. 49/2007 Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrarea "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan comuna Poarta Alba - Proiect SAPARD - calamitate in urma inundatiilor din anul 2005"

 • HCL Nr. 50/2007 Privind aprobarea inregistrarii unor vehicule

 • HCL Nr. 51/2007 Privind acordul preluarii unui numar de 161 actiuni cesionate de Consiliul Judetean Constanta de la S.C. R.A.J.A. S.A.

 • HCL Nr. 52/2007 Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrarea "Amenajare si modernizare drumuri in intravilan comuna Poarta Alba - Proiect SAPARD - calamitate in urma inundatiilor din anul 2005"

 • HCL Nr. 53/2007 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local comunal pentru anul 2007

 • HCL Nr. 54/2007 Privind aprobarea delimitarii domeniului public si privat al Consiliului Local comunal de terenuri aflat in administrarea Colegiului Agricol Poarta Alba

 • HCL Nr. 54/2007 Privind aprobarea delimitarii domeniului public si privat al Consiliului Local comunal de terenul aflat in administrarea Colegiului Agricol Poarta Alba

 • HCL Nr. 55/2007 Privind aprobarea lotizarii si intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu Parcelare locuinte - localitatea Nazarcea -

 • HCL Nr. 56/2007 Privind aprobarea atribuirii contractului de achizitie publica pentru lucrarea "Amenajare si modernizare drumuri de pamant in comuna Poarta Alba prin program SAPARD

 • HCL Nr. 57/2007 Privind stabilirea bunurilor disponibile si/sau dupa caz, serviciile care pot fi acordate in compensare conform Legii nr. 10/2001 republicata cu modificarile ulterioare

 • HCL Nr. 58/2007 Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii Primariei co. Poarta Alba pentru anul 2007

 • Atributii ale Consiliului Local - Articolul 129

  (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, In conditiile legii, In toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege In competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

  (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

  a) atributii privind unitatea administrativ - teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;

  b) atributii privind dezvoltarea economico - sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;

  c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;

  d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;

  e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

  (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

  a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ - teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;

  b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, In conditiile art. 152 alin. (2);

  c) aproba, In conditiile legii, la propunerea primarului, Infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si Infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora;

  d) exercita, In numele unitatii administrativ - teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, In conditiile legii;

  e) hotaraste Infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si regii autonome, In conditiile legii.

  (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

  a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ - teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar;

  b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea Imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, In numele unitatii administrativ - teritoriale, In conditiile legii;

  c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, In conditiile legii;

  d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de investitii de interes local, In conditiile legii;

  e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ - teritoriale;

  f) asigura un mediu favorabil Infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la Indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;

  g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de România In calitate de stat membru al Uniunii Europene In domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

  (5) Daca bugetul unitatii administrativ - teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pâna la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat In Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

  a) hotaraste darea In administrare, concesionarea, Inchirierea sau darea In folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, In conditiile legii;

  b) hotaraste vânzarea, darea In administrare, concesionarea, darea In folosinta gratuita sau Inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, In conditiile legii;

  c) avizeaza sau aproba, In conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;

  d) atribuie sau schimba, In conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective de interes public local.

  (7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

  a) educatia;

  b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie sociala;

  c) sanatatea;

  d) cultura;

  e) tineretul;

  f) sportul;

  g) ordinea publica;

  h) situatiile de urgenta;

  i) protectia si refacerea mediului;

  j) conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

  k) dezvoltarea urbana;

  l) evidenta persoanelor;

  m) podurile si drumurile publice;

  n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;

  o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;

  p) activitatile de administratie social - comunitara;

  q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate In proprietatea unitatii administrativ - teritoriale sau In administrarea sa;

  r) punerea In valoare, In interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ - teritoriale;

  s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

  (8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

  a) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

  b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate In proprietatea sau In administrarea sa.

  (9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

  a) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

  b) hotaraste, In conditiile legii, Infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ - teritoriale din alte tari;

  c) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ - teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune.

  (10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:

  a) poate asigura, In tot sau In parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor In care Isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari ramân In proprietatea unitatii administrativ - teritoriale;

  b) poate asigura, In tot sau In parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si Intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate In proprietatea publica sau privata a statului, In scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ - teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului In spatiile astfel Imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari ramân In proprietatea unitatii administrativ - teritoriale.

  (11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

  (12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat In cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.

  (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, In baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ - teritoriale.

  (14) Consiliul local Indeplineste orice alte atributii, In toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date In mod expres In competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

  Comitetul Local de Situatii de Urgenta:

  1. Presedinte: Delicoti Vasile – Primarul Comunei

  2. Vicepresedinte: Delicoti Laurian-Vasile - Viceprimarul Comunei

  3. Secretar: Cumpanasu Camelia - Secretarul Comunei

  Membrii:

  4. Barsan Adrian - Agent Sef Imputernicit - Postul de Politie Poarta Alba

  5. Roxana Ionita - Comisar Politie - Director Penitenciar Poarta Alba

  6. Raiciu Vasile - Agent Politie Locala - Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

  7. Pirvu Cristian - Pompier Voluntar

  8. Ghita Simona - Medic Veterinar

  9. Zaharia Gheorghe - Agent Hidro Poarta Alba - Apele Romane

  10. Banu Cristian - Agent de Politie - Post de Politie poarta Alba

  11. Dumitrascu Dumitru - Pompier Voluntar

  12. Subtirica Elvis Gabriel - Imputernicit SC "ZYX Truck Terminal" s.r.l.

  13. Chipaila Mircea - Administrator SC "Cereal Group" Poarta Alba

  14. Belcea Victoria - Medic de Familie - Sef Circa Sanitara Poarta Alba

  15. Mangri Florentina - Director Scoala Gimnaziala nr.1 Poarta Alba

  16. Vlad George - Director Liceul Agricol Poarta Alba

  Semnificatia semnalelor acustice de alarmare

  Prealarma aeriana: Trei semnale cu durata de 32 secunde fiecare, cu pauze de 12 secunde

  Alarma aeriana: Cincisprezece semnale cu durata de 4 secunde fiecare, cu pauze de 4 secunde.

  Alarma de dezastre: Cinci semnale cu durata de 16 secunde fiecare, cu pauze de 10 secunde.

  Incetarea alarmei: Semnal continuu de 2 minute.

  Semnificatia codului de culori - Avertizari Meteorologice

  COD ROSU

  Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger). Există risc de viituri majore.

  COD PORTOCALIU

  Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descărcari electrice, grindina, canicula, ger). Exista risc de viituri pe raurile mici.

  COD GALBEN

  Fenomene meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificări ale vantului, temperature ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Exista risc de creştere a debitelor.

  COD VERDE

  Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

  Semnificatie codului de culori - Avertizari Hidrologice

  COD ROSU

  Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra siguranţei persoanelor si bunurilor.

  Depasire cote de pericol.

  COD PORTOCALIU

  Risc de viituri generatoare de revarsari importante, susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor.

  Depasire cote de inundatie.

  COD GALBEN

  Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei, neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita în cazuri de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii.

  Depasire cote de atentie.

  https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

 • Guvernare transparenta, deschisa si participativa

 • Primarii Comunei Poarta Alba

  2008-2024 - Delicoti Vasile

  2000-2008 - Sant-Ion Niculae

  1996-2000 - Cumpanasu Petre

  1990-1995 - Popa Gica

  1987-1989 - Itu Maria

  1985-1986 - Burlacu Mihai

  1980-1984 - Tudose Iosif

  1974-1980 - Girtone Victor

  Primaria Comunei Poarta Alba ,Judetul Constanta ,orgaizeaza in data de 17,08,2020-proba scisa si in data de 18,08,2020-proba interviu ,la sediul Primariei Poarta Alba ,examen de promovare in grad profeional al unor functionari publici. Dosarele se depun in termen de 20 zile de la afisarea anuntuluisi va contine: -Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vedera atestarii vechimei in grad profesional din care promoveaza; -copie de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; - Formularul de inscriere prevazut in anexs nr.3 la HG pentru aprobarea normelor privind oganizarea si desfasurarea carierei functionarilor publici,modificata si completata de HG 1173/2008 BIBLIOGRAFIA AFERENTA PREGATIRII PENTRU EXAMINARE SE REGASETE IN FISIER

 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

 • Anunt privind pesta porcina africana

 • Anunt privind autorizatii de contruire - mai 2023

 • Masurile de prevenire pentru perioadele caniculare

 • Despre Stema Comunei

  Stema comunei Poarta Alba se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

  Scurtul este incarcat cu o coloana formata din cruci de argint, flancata de 2 ciorchini de struguri de aur.

  In varful scutului se afla doua brauri undate de argint.Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

  Semnificatiile elementelor insumate

  Coloana de cruci face referire la Monumentul fostilor detinuti politici, ridicat ca amintire a martiriului suferit de eroii rezistentei anticomuniste.

  Ciorchinii de struguri reprezinta ocupatia specifica zonei, respectiv viticultura, si, in acelasi timp, numarul satelor componente ale localitatii.

  Cele doua brauri undate simbolizeaza canalele Dunare – Marea Neagra si Poata Alba – Midia Navodari, care traverseaza localitatea.

  Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Alexandra Gheorghete

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Lucia Raileanu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Camelia Cumpanasu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Lenuta Sandu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Leonora Mosteanu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Sergiu Cacina

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Cetin Omer

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Larisa-Gabriela Marin

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Valentina Tudose

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Alina Meca

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Liliana Ostafie

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Vasile Raiciu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Elena Cristina Raiciu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Gabriela Gogoi

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Constantina Evelina Cislariu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Mariana Dragutu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Simona Tudose

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Iulian Goria

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Nicu Vasile

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Alina Meca

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Vasilica Pricop

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Ionel Bardan

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Florin Prodan

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Madalina Mirela Ciocanea

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Ioana Raluca Sim

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Ionica Zugravu

 • Declaratie de avere 2023_2024 - Vasile Delicoti

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Talea Mihaela

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Sandu Lenuta

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Constantina Evelina Cislariu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Vasilica Pricop

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Leonora Musteanu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Liliana Ostafie

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Iulian Goria

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Lucia Raileanu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Camelia Cumpanasu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Marin Larisa Gabriela

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Andreea Maria Raileanu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Ioana Raluca Sim

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Alexandra Gheorghete

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Nicu Vasile

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Mihaela Talea

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Vasile Delicoti

 • Declaratie de avere 2022_2023 - George Ion

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Catalin Ioan Ducuta

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Marin Larisa Gabriela

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Catalin Ioan Ducuta

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Alina Meca

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Cetin Omer

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Cetin Omer

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Laurentiu Delicoti

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Violeta Strugariu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Sergiu Cacina

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Valentina Tudose

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Ionel Bardan

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Mariana Dragutu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Laurian Vasile Delicoti

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Laurian Vasile Delicoti

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Valentina Simona Tudose

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Elena Cristina Raiciu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Vasile Raiciu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Ionica Zugravu

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Gabriela Gogoi

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Madalina Mirela Ciocanea

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Florin Prodan

 • Declaratie de avere 2022_2023 - Florentina Tigmeanu

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Zugravu Ionica

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Vasile Nicu

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Tudose Valentina

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Tudose Valentina Simona

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Bardan Ionel

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Ciocanea Madalina Mirela

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Delicoti Laurentiu

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Delicoti Laurian Vasile

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Ducuta Catalin Ioan

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Goria Iulian

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Ion George

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Meca Alina

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Mosteanu Leonora

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Pricop Vasilica

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Prodan Florin

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Raileanu Andreea Maria

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Raileanu Lucia

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Rizea Maria

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Strugariu Violeta

 • Declaratie de avere 2021_2022 - Talea Mihaela

 • Declaratie de avere 2012 - Stanica Petra - Referent

 • Declaratie de avere 2012 - Stavian Tiberiu - Consilier

 • Declaratie de avere 2012 - Tigmeanu Florentina - Consilier

 • Declaratie de avere 2012 - Tudose Valenina - Inspector

 • Declaratie de avere 2012 - Vasile Ion - Consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Dragutu Mariana - Inspector

 • Declaratie de avere 2013 - Popa Gica - responsabil protectie civila

 • Declaratie de avere 2013 - Gigea Milica - Viceprimar

 • Declaratie de avere 2013 - Minzateanu Ionica - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Cacina Sergiu - arhitect-sef

 • Declaratie de avere 2013 - Copceag Mihaita Cristi - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Pescaru Rodica - inspector superior

 • Declaratie de avere 2013 - Gogoi Gabriela - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Gheorghete Alexandra - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Rizea Maria - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Sandu Nicolae - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Belcea Valerica - consilier

 • Declaratiede avere 2013 - Tudose Valentina - inspector

 • Declaratie de avere 2013 - Delicoti Vasile - primar

 • Declaratie de avere 2013 - Stavian Tiberiu - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Ostafie Liliana - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Vasile Nicu - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Visan Ion - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Sim Ioana Raluca - inspector

 • Declaratie de avere 2013 - Tigmeanu Florentina - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Raiciu Vasile - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Raiciu Elena Cristina - inspector

 • Declaratie de avere 2013 - Romanet Costica - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Farcas Niculina - inspector

 • Declaratie de avere 2013 - Mihai Marian - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Stanica Petra - referent

 • Declaratie de avere 2013 - lungu Ciprian - politist local

 • Declaratie de avere 2013 - Biju Anca Florina - referent

 • Declaratie de avere 2013 - Farcas Daniel Ionut - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Ciara Gheorghe - inspector superior

 • Declaratie de avere 2013 - Meca Alina - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Ciuca Valentin - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Serbescu Laurentiu - sofer referent

 • Declaratie de avere 2013 - Pituru Florentin - consilier

 • Declaratie de avere 2013 - Cumpanasu camelia - secretar

 • Declaratie de avere 2014 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de avere 2014 - Popa Gica

 • Declaratie de avere 2014 - Serbescu Laurentiu

 • Declaratie de avere 2014 - Gigea Milica

 • Declaratie de avere 2014 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de avere 2014 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de avere 2014 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de avere 2014 - Belcea Valerica

 • Declaratie de avere 2014 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de avere 2014 - Copceag Mihaita Cristi

 • Declaratie de avere 2014 - Pescaru Rodica

 • Declaratie de avere 2014 - Sim Ioana Raluca

 • Declaratie de avere 2014 - Calin Ionica

 • Declaratie de avere 2014 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de avere 2014 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de avere 2014 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de avere 2014 - Mihai Marian

 • Declaratie de avere 2014 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de avere 2014 - Tudose Valentina

 • Declaratie de avere 2014 - Rizea Maria

 • Declaratie de avere 2014 - Sandu Nicolae

 • Declaratie de avere 2014 - Ciara Gheorghe

 • Declaratie de avere 2014 - Vasile Nicu

 • Declaratie de avere 2014 - Visan Ion

 • Declaratie de avere 2014 - Tigmeanu Florentina

 • Declaratie de avere 2014 - Romanet Costica

 • Declaratie de avere 2014 - Pituru Florentin

 • Declaratie de avere 2014 - Stavian Tiberiu

 • Declaratie de avere 2014 - Meca Alina

 • Declaratie de avere 2014 - Farcas Daniel Ionut

 • Declaratie de avere 2014 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de avere 2014 - Ciuca Valentin

 • Declaratie de avere 2014 - Lungu Ciprian

 • Declaratie de avere 2015 - Biju Anca Florina

 • Declaratie de avere 2015 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de avere 2015 - Calin Ionica

 • Declaratie de avere 2015 - Ciara Gheorghe

 • Declaratie de avere 2015 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de avere 2015 - Copceag Mihaita Cristi

 • Declaratie de avere 2015 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de avere 2015 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de avere 2015 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de avere 2015 - Farcas Daniel Ionut

 • Declaratie de avere 2015 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de avere 2015 - Gigea Milica

 • Declaratie de avere 2015 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de avere 2015 - Lungu Ciprian

 • Declaratie de avere 2015 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de avere 2015 - Pescaru Rodica

 • Declaratie de avere 2015 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de avere 2015 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de avere 2015 - Rizea Maria

 • Declaratie de avere 2015 - Sim Ioana Raluca

 • Declaratie de avere 2015 - Tudose Valentina

 • Declaratie de avere 2015 - Visan Ion

 • Declaratie de avere 2015 - Stavian Tiberiu

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - ANDREI MIRCEA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - BIJU ANCA FLORINA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - CACINA SERGIU

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - C?LIN IONICA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - CÎ?LARIU CONSTANTINA-EVELINA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - CIUC? VALENTIN

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - COPCEAG MIH?I?? CRISTI

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - CUMP?NA?U CAMELIA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - DELICOTI VASILE

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - DR?GU?U MARIANA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - DUCU?? C?T?LIN IOAN

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - GHEOGHETE ALEXANDRA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - GIGEA MILIC?

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - GOGOI GABRIELA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - GORIA IULIAN

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - LI?ESCU CONSTANTIN

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - LUNGU CIPRIAN

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - MO?TEANU LEONORA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - OSTAFIE LILIANA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - PESCARU RODICA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - RAICIU VASILE

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - RAICIU ELENA-CRISTINA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - RIZEA MARIA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - STAVIAN TIBERIU

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - TIGMEANU FLORENTINA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - TUDOSE VALENTINA SIMONA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - TUDOSE VALENTINA

 • DECLARATIE DE AVERE 2016 - VASILE NICU

 • Declaratie de avere 2017 - ANDREI MIRCEA

 • Declaratie de avere 2017 - BARDAN IONEL

 • Declaratie de avere 2017 - Biju Anca Florina

 • Declaratie de avere 2017 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de avere 2017 - Calin Ionica

 • Declaratie de avere 2017 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de avere 2017 - CIUCA VALENTIN

 • Declaratie de avere 2017 - Copceag Mihaita Cristi

 • Declaratie de avere 2017 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de avere 2017 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de avere 2017 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de avere 2017 - Ducuta Catalin Ioan

 • Declaratie de avere 2017 - Dudulica Gheorghe

 • Declaratie de avere 2017 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de avere 2017 - Gigea Milica

 • Declaratie de avere 2017 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de avere 2017 - Goria Iulian

 • Declaratie de avere 2017 - Litescu Constantin

 • Declaratie de avere 2017 - Mosteanu Leonora

 • Declaratie de avere 2017 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de avere 2017 - Pescaru Rodica

 • Declaratie de avere 2017 - Popa Olariu Eleana

 • Declaratie de avere 2017 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de avere 2017 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de avere 2017 - Rizea Maria

 • Declaratie de avere 2017 - Scupra Catalin

 • Declaratie de avere 2017 - Sim Ioana Raluca

 • Declaratie de avere 2017 - Stavian Tiberiu

 • Declaratie de avere 2017 - Tigmeanu Florentina

 • Declaratie de avere 2017 - Tudose Valentina Simona

 • Declaratie de avere 2017 - Tudose Valentina

 • Declaratie de avere 2017 - Vasile Nicu

 • Declaratie de avere 2018_2019 - ANDREI MIRCEA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - BARDAN IONEL

 • Declaratie de avere 2018_2019 - BIJU ANCA FLORENTINA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - CALIN IONICA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - CISLARIU CONSTANTINA EVELINA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - CIUCA VALENTIN

 • Declaratie de avere 2018_2019 - COPCEAG MIHAITA CRISTI

 • Declaratie de avere 2018_2019 - CUMPANASU CAMELIA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - DELICOTI LAURIAN VASILE

 • Declaratie de avere 2018_2019 - DELICOTI VASILE

 • Declaratie de avere 2018_2019 - DRAGUTU MARIANA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - DUCUTA IOAN CATALIN

 • Declaratie de avere 2018_2019 - DUDULICA GHEORGHE

 • Declaratie de avere 2018_2019 - GHEORGHETE ALEXANDRA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - GIGEA MILICA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - GOGOI GABRIELA

 • Declaratie de avere 2018_2019 - GORIA IULIAN

 • Raicu Vasile - consilier - declaratie propria raspundere - privind inactivitatea politiei politice

 • Declaratie de avere 2018_2019 - LITESCU CONSTANTIN

 • Declaratie avere 2010 - Balauta Aurelian - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - MOSTEANU LEONORA

 • Declaratie de avere 2010 - Belcea Valerica - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - OBOROCEANU ADRIAN

 • Declaratie de avere 2010 - Budeanu Mitica - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - OSTAFIE LILIANA

 • Declaratie de avere 2010 - Ciara Gheorghe - Contabil

 • Declaratie de avere 2018_2019 - PESCARU RODICA

 • Declaratie de avere 2010 - Copceag Mihaita Cristi - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - POPA OLARIU ELENA

 • Declaratie de avere 2010 - Cumpanasu Camelia - jurist

 • Declaratie de avere 2018_2019 - PRICOP SANDU

 • Declaratie e avere 2010 - Delicoti Vasile - Primar

 • Declaratie de avere 2018_2019 - RAICIU ELENA CRISTINA

 • Declratie de avere 2010 - Dragutu Mariana - Inspector Resurse Umane

 • Declaratie de avere 2018_2019 - RAICIU VASILE

 • Declaratie de avere 2010 - Farcas Daniel Ionut - Viceprimar

 • Declaratie de avere 2018_2019 - RAILEANU ANDREEA MARIA

 • Declaratie de avere 2010 - Gheorghe Ion - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - RAILEANU LUCIA

 • Declaratie de avere 2010 - Gheorghete Alexandra - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - RIZEA MARIA

 • Declaratie de avere 2010 - Gigea Milica - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - SCUPRA CATALIN

 • Declaratie de avere 2010 - Gogoi Gabriela - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - SIM IOANA RALUCA

 • DEclaratie de avere 2010 - Istrate Anca Daniela - Arhitect Sef

 • Declaratie de avere 2018_2019 - STAVIAN TIBERIU

 • Declaratie de avere 2010 - Mihai Marian - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - STRUGARIU VIOLETA

 • Declaratie de avere 2010 - Manzateanu Ionica - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - TIGMEANU FLORENTINA

 • Declaratie de avere 2010 - Picioc Dana Mihaela - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - TUDOSE VALENTINA SIMONA

 • Declaratie de avere 2010 - Pituru Florentin - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - TUDOSE VALENTINA

 • Declaratie de avere 2010 - Popa Gica - Consilier

 • Declaratie de avere 2018_2019 - VASILE NICU

 • Declaratie de avere 2010 - Raiciu Cristina Elena - Referent

 • Declaratie de avere 2018_2019 - CACINA SERGIU

 • Declaratie de avere 2010 - Raiciu Vasile - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - DRAGUTU MARIANA

 • Declaratie de avere 2010 - Rizea Maria - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - RIZEA MARIA

 • Declaratie de avere 2010 - Sant-Ion Niculae - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - DUDULICA GHEORGHE

 • Declaratie de avere 2010 - Stanica Petra - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - SIM IOANA RALUCA

 • Declaratie de avere 2010 - Strugariu Violeta - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - LITESCU CONSTANTIN

 • Declaratie de avere 2010 - Tudose Valentina - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - PINDICHI DAN

 • Declaratie de avere 2010 - Vasile Ion - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - SCUPRA CATALIN

 • Declaratie de avere 2011 - Gheorghete Alexandra - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - RAICIU ELENA CRISTINA

 • Declaratie de avere 2011 - Balauta Aurelian - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - RAICIU VASILE

 • Declaratie de avere 2011 - Belcea Valerica - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - OSTAFIE LILIANA

 • Declaratie de avere 2011 - Budeanu Mitica - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - TUDOSE VALENTINA SIMONA

 • Declaratie de avere 2011 - Ciara Gheorghe - Contabil

 • Declaratie de avere 2019_2020 - MOSTEANU LEONORA

 • Declaratie de avere 2011 - Cocos Anca Florina - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - POPA OLARIU ELENA

 • Declaratie de avere 2011 - Copceag Mihaita Cristi - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - CISLARIU CONSTANTINA EVELINA

 • Declaratie de avere 2011 - Cumpanasu Camelia - Secretar

 • Declaratie de avere 2019_2020 - RAILEANU LUCIA

 • Declaratie de avere 2011 - Dragutu Mariana - Inspector Resurse Umane

 • Declaratie de avere 2019_2020 - ANDREI MIRCEA

 • Declaratie de avere 2011 - Farcas Daniel Ionut - Viceprimar

 • Declaratie de avere 2019_2020 - GHEORGHETE ALEXANDRA

 • Declaratie de avere 2011 - Farcas NIculina - Inspector

 • Declaratie de avere 2019_2020 - ZUGRAVU IONICA

 • Declaratie de avere 2011 - Gheorghe Ion - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - CUMPANASU CAMELIA

 • Declaratie de avere 2011 - Gigea Milica - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - TUDOSE VALENTINA

 • Declaratie de avere 2011 - Gogoi Gabriela - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - GOGOI GABRIELA

 • Declaratie de avere 2011 - Istrate Anca Daniela - Arhitect Sef

 • Declaratie de avere 2019_2020 - PESCARU RODICA

 • Declaratie de avere 2011 - Lungu Ciprian - Politist Local

 • Declaratie de avere 2019_2020 - RAILEANU ANDREEA MARIA

 • Declaratie de avere 2011 - Mihai Marian - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - DUCUTA IOAN CATALIN

 • Declaratie de avere 2011 - Manzateanu Ionica - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - CACINA SERGIU

 • Declaratie de avere 2011 - Pituru Florentin - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - PRICOP SANDU

 • Declaratie de avere 2011 - Raiciu Elena Cristina - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - GORIA IULIAN

 • Declaratie de avere 2011 - Raiciu Vasile - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - TIGMEANU FLORENTINA

 • Declaratie de avere 2011 - Rizea Maria - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - VASILE NICU

 • Declaratie de avere 2011 - Stanica Petra - Referent

 • Declaratie de avere 2019_2020 - BARDAN IONEL

 • Declaratie de avere 2011 - Strugariu Violeta - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - SERBESCU LAURENTIU

 • Declaratie de avere 2011 - Tudose Valentina - Inspector

 • Declaratie de avere 2019_2020 - COPCEAG MIHAITA CRISTI

 • Declaratie de avere 2011 - Sant-Ion Niculae - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - DELICOTI VASILE

 • Declaratie de avere 2011 - Vasile Ion - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - STRUGARIU VIOLETA

 • Declaratie de avere 2011 - Delicoti Vasile - Primar

 • Declaratie de avere 2019_2020 - OBOROCEANU ADRIAN

 • Declaratie de avere 2012 - Belcea Valerica - Consilier

 • Declaratie de avere 2019_2020 - STAVIAN TIBERIU

 • Declaratie de avere 2012 - Biju Anca Florina - Referent

 • DECLARATIE AVERE - ANDREI MIRCEA

 • Declaratie de avere 2012 - Ciara Gheorghe - Sef Birou Contabilitate

 • DECLARATIE DE AVERE - AILINCAI VIOREL

 • Declaratie de avere 2012 - Ciuca Valentin - Consilier

 • DECLARATIE DE AVERE - ANDREI MIRCEA 2

 • Declaratie de avere 2012 - Copceag Mihaita Cristi - Referent

 • DECLARATIE DE AVERE - BARDAN IONEL

 • Declaratie de avere 2012 - Cumpanasu Camelia - Secretarul Comunei

 • DCLARATIE DE AVERE - DELICOTI LAURENTIU

 • Declaratie de avere 2012 - Delicoti Vasile - Primar

 • DECLARATIE DE AVERE - DELICOTI LAURIAN VASILE

 • Declaratie de avere 2012 - Dragutu Mariana - Inspector Resurse Umane

 • DECLARATIE DE AVERE - DELCOTI VASILE

 • Declaratie de avere 2012 - Farcas Daniel Ionut - Viceprimar

 • DECLARATIE DE AVERE - GORIA IULIAN

 • Declaratie de avere 2012 - Farcas Niculina - Ofiter Stare Civila Delegat

 • DECLARATIE DE AVERE - ION GEORGE

 • Declaratie de avere 2012 - Gheorghete Alexandra - Referent

 • DECLARATIE DE AVERE - MECA ALINA

 • Declaratie de avere 2012 - Gigea Milica - Consilier

 • DECLARATIE DE AVERE - MOSTEANU LEONORA

 • Declaratie de avere 2012 - Gogoi Gabriela - Referent

 • DECLARATIE DE AVERE - PRICOP SANDU

 • Declaratie de avere 2012 - Istrate Anca Daniela - Arhitect Sef

 • DECLARATIE DE AVERE - PRICOP VASILICA

 • Declaratie de avere 2012 - Lungu Ciprian - Politist Local

 • DECLARATIE DE AVERE - PRODAN FLORIN

 • Declaratie de avere 2012 - Meca Alina - Consilier

 • DECLARATIE DE AVERE - RAILEANU LUCIA

 • Declaratie de avere 2012 - Mihai Marian - Consilier

 • DECLARATIE DE AVERE - STRUGARIU VIOLETA

 • Declaratie de avere 2012 - Manzateanu Ionica - Referent

 • DECLARATIE DE AVERE - TIGMEANU FLORENTINA

 • Declaratie de avere 2012 - Pituru Florentin - Consilier

 • DECLARATIE DE AVERE - TUDOSE VALENTINA SIMONA

 • Declaratie de avere 2012 - Podgorencu Cristina - Referent

 • DECLARATIE DE AVERE - VASILE NICU

 • Declaratie de avere 2012 - Popa Gica - Referent

 • Declaratie de avere 2012 - Raiciu Elena Cristina - Refereent

 • Declaratie de avere 2012 - Raiciu Vasile - Consilier

 • Declaratie de avere 2012 - Rizea Maria - Referent

 • Declaratie de avere 2012 - Romanet Costica - Consilier

 • Declaratie de avere 2012 - Sandu Nicolae - Consilier

 • Declaratie de avere 2012 - Serbescu Laurentiu - Referent

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Alina Meca

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Valentina Tudose

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Larisa-Gabriela Marin

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Cetin Omer

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Sergiu Cacina

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Vasile Delicoti

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Leonora Mosteanu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Lenuta Sandu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Camelia Cumpanasu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Lucia Raileanu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Alexandra Gheorghete

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Liliana Ostafie

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Constantina Evelina Cislariu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Gabriela Gogoi

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Elena Cristina Raiciu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Vasile Raiciu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Ionica Zugravu

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Ioana-Raluca Sim

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Madalina Mirela Ciocanea

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Valentina Simona Tudose

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Iulian Goria

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Nicu Vasile

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Ionel Bardan

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Alina Meca

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Vasilica Pricop

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Florin Prodan

 • Declaratie de interese 2023_2024 - Mariana Dragutu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Talea Mihaela

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Sandu Lenuta

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Violeta Strugariu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Sergiu Cacina

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Valentina Tudose

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Ionel Bardan

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Mariana Dragutu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Laurian Vasile Delicoti

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Laurian Vasile Delicoti

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Valentina Simona Tudose

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Elena Cristina Raiciu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Vasile Raiciu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Gabriela Gogoi

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Ionica Zugravu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Madalina Mirela Ciocanea

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Florin Prodan

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Constantina Evelina Cislariu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Vasilica Pricop

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Leonora Mosteanu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Liliana Ostafie

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Iulian Goria

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Lucia Raileanu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Camelia Cumpanasu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Larisa Gabriela Marin

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Alexandra Gheorghete

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Ioana Raluca Sim

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Andreea Maria Raileanu

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Nicu Vasile

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Mihaela Talea

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Vasile Delicoti

 • Declaratie de interese 2022_2023 - George Ion

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Catalin Ioan Ducuta

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Larisa Gabriela Marin

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Catalin Ioan Ducuta

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Alina Meca

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Cetin Omer

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Cetin Omer

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Laurentiu Delicoti

 • Declaratie de interese 2022_2023 - Florentina Tigmeanu

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Zugravu Ionica

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Vasile Nicu

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Tudose Valentina

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Talea Mihaela

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Tudose Valentina Simona

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Bardan Ionel

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Sergiu Cacina

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Ciocanea Madalina Mirela

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Delicoti Laurentiu

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Delicoti Laurian Vasile

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Ducuta Catalin Ioan

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Goria Iulian

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Ion George

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Meca Alina

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Mosteanu Leonora

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Pricop Vasilica

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Prodan Florin

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Raileanu Andreea Maria

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Raileanu Lucia

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Rizea Maria

 • Declaratie de interese 2021_2022 - Strugariu Violeta

 • Declaratie de interese - Gigea Mitica - consilier

 • Declaratie de interese - Gogoi Florin - consilier

 • Declaratie de interese - Gorun Gheorghe - consilier

 • Declaratie de interese - Iordache Virgil - consilier

 • Declaratie de interese - Raicu Vasile - consilier

 • Declaratie de interese - Spataru Gheorghe - consilier

 • Declaratie de interese - Stan Alexandru - consilier

 • Declaratie de interese - Vasile Ion - consilier

 • Declaratie de interese - Mihon Corneliu - secretar

 • Declaratie de interese - David Ion - arhitect

 • Declaratie de interese - Farcas Ilie - referent

 • Declaratie de interese - Farcas Niculina - refernt

 • Declaratie de interese - Gogoi Gabriela - referent

 • Declaratie de interese - Itu Tania - referent

 • Declaratie de interese - raicu Elena Cristina - refernt

 • Declaratie de interese - Stanica Petra - referent

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Delicoti Vasile - primar

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Farcas Daniel - viceprimar

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Gigea Milica - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Mihai Marian - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Budeanu Mitica - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Pituru Florentin - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Strugariu Violeta - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Belcea Valerica - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Vasile Ion - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Balauta Aurelian - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Sant-Ion Nicolae - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Popa Gica - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Gheorghe Ion - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2008 - Raiciu Vasile - consilier

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Balauta Aurelian -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Belcea Valerica -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Budeanu Mitica -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Gheorghe Ion -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Gigea Milica -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Mihai Marian -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Pituru Florentin -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Popa Gica -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Raiciu Vasile -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Sant-Ion Nicolae -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Strugariu Violeta -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Consilier Vasile Ion -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Primar Delicoti Vasile -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Ciara Gheorghe -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Copceag Mihaita Cristi -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Cumpanasu Camelia -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Dragutu Mariana -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Farcas Niculina -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Gheorghete Alexandra -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Gogoi Gabriela -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Istrate Anca Daniela -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Manzateanu Ionica -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Picioc Dana Mihaela -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Raiciu Elena Cristina -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Rizea Maria -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Stanica Petra -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Tudose Valentina -

 • Declaratie de interese pe anul 2011 - Viceprimar Farcas Daniel Ionut -

 • Declaratie de interese 2012 - Belcea Valerica - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Biju Anca Florina - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Ciara Gheorghe - Sef Birou Contabilitate

 • Declaratie de interese 2012 - Ciuca Valentin - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Copceag Mihaita Cristi - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Cumpanasu Camelia - Secretar

 • Declaratie de interese 2012 - Delicoti Vasile - Primar

 • Declaratie de interese 2012 - Dragutu Mariana - Inspector Resurse Umane

 • Declaratie de interese 2012 - Farcas Daniel Ionut - Viceprimar

 • Declaratie de interese 2012 - Farcas Niculina - Ofiter Stare Civila delegat

 • Declaratie de interese 2012 - Gheoghete Alexandra - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Gigea Milica - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Gogoi Gabriela - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Istrate Anca Daniela - Arhitect Sef

 • Declaratie de interese 2012 - Lungu Ciprian - Politist Local

 • Declaratie de interese 2012 - Meca Alina - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Mihai Marian - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Manzateanu Ionica - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Pituru Florentin - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Podgorencu Cristina - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Popa Gica - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Raiciu Elena Cristina - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Raiciu Vasile - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Rizea maria - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Romanet Costica - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Sandu Nicolae - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Serbescu Laurentiu - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Stanica Petra - Referent

 • Declaratie de interese 2012 - Stavian Tiberiu - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Tigmeanu Florentina - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Tudose Valentina - Inspector

 • Declaratie de interese 2012 - Vasile Ion - Consilier

 • Declaratie de interese 2012 - Visan Ion - Consilier

 • Declaratie de interese - 2013 - Dragutu Mariana - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Popa Gica - responsabil protectie civila

 • Declaratie de interese 2013 - Gigea Milica - viceprimar

 • Declaratie de interese 2013 - Minzateanu Ionica - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Cacina Sergiu - arhitect-sef

 • Declaratie de interese 2013 - Copceag Mihaita Cristi - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Pescaru Rodica - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Gogoi Gabriela - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Gheorghete Alexandra - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Rizea Maria - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Sandu NIcolae - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Belcea Valerica - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Tudose Valentina - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Delicoti Vasile - primar

 • Declaratie de interese 2013 - Stavian Tiberiu - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Ostafie Liliana - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Vasile NIcu - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Visan Ion - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Sim Ioana Raluca - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Tigmeanu Florentina - consilier

 • Declaratie de interse 2013 - Cumpanasu Camelia - secretar

 • Declaratie de interese 2013 - Raiciu Vasile - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Raiciu Elena Cristina - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Roamanet Costica - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Farcas Niculina - inspector

 • Declaratie de interese 2013 - Mihai Marian - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Stanica Petra - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Lungu Ciprian - politist local

 • Declaratie de interese 2013 - Biju Anca Florina - referent

 • Declaratie de interese 2013 - Farcas Daniel Ionut - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Ciara Gheorghe - sef birou contabilitate

 • Declaratie de interese 2013 - Meca Alina - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Ciuca Valentin - consilier

 • Declaratie de interese 2013 - Serbescu Laurentiu - sofer referent

 • Declaratie de interese 2013 - Pituru Florentin - consilier

 • Declaratie de interese 2014 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de interese 2014 - Popa Gica

 • Declaratie de interese 2014 - Serbescu Laurentiu

 • Declaratie de interese 2014 - Gigea Milica

 • Declaratie de interese 2014 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de interese 2014 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de interese 2014 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de interese 2014 - Belcea Valerica

 • Declaratie de interese 2014 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de interese 2014 - Copceag Mihaita Cristi

 • Declaratie de interese 2014 - Pescaru Rodica

 • Declaratie de interese 2014 - Sim Ioana Raluca

 • Declaratie de interese 2014 - Calin Ionica

 • Declaratie de interese 2014 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de interese 2014 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de interese 2014 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de interese 2014 - Mihai Marian

 • Declaratie de interese 2014 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de interese 2014 - Tudose Valentina

 • Declaratie de interese 2014 - Rizea Maria

 • Declaratie de interese 2014 - Sandu Nicolae

 • Declaratie de interese 2014 - Ciara Gheorghe

 • Declaratie de interese 2014 - Vasile Nicu

 • Declaratie de interese 2014 - Visan Ion

 • Declaratie de interese 2014 - Tigmeanu Florentina

 • Declaratie de interese 2014 - Romanet Costica

 • Declaratie de interese 2014 - Pituru Florentin

 • Declaratie de interese 2014 - Stavian Tiberiu

 • Declaratie de interese 2014 - Meca Alina

 • Declaratie de interese 2014 - Farcas Ionut

 • Declaratie de interese 2014 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de interese 2014 - Ciuca Valentin

 • Declaratie de interese 2014 - Lungu Ciprian

 • Declaratie de interese 2015 - Biju Anca Florina

 • Declaratie de interese 2015 - Cacina Sergiu

 • Declaratie de interese 2015 - Calin Ionica

 • Declaratie de interese 2015 - Ciara Gheorghe

 • Declaratie de interese 2015 - Cislariu Constantina Evelina

 • Declaratie de interese 2015 - Copceag Mihaita Cristi

 • Declaratie de interese 2015 - Cumpanasu Camelia

 • Declaratie de interese 2015 - Delicoti Vasile

 • Declaratie de interese 2015 - Dragutu Mariana

 • Declaratie de interese 2015 - Farcas Daniel Ionut

 • Declaratie de interese 2015 - Gheorghete Alexandra

 • Declaratie de interese 2015 - Gigea Milica

 • Declaratie de interese 2015 - Gogoi Gabriela

 • Declaratie de interese 2015 - Lungu Ciprian

 • Declaratie de interese 2015 - Ostafie Liliana

 • Declaratie de interese 2015 - Pescaru Rodica

 • Declaratie de interese 2015 - Raiciu Elena Cristina

 • Declaratie de interese 2015 - Raiciu Vasile

 • Declaratie de interese 2015 - Rizea Maria

 • Declaratie de interese 2015 - Sim Ioana Raluca

 • Declaratie de interese 2015 - Tudose Valentina

 • Declaratie de interese 2015 - Visan Ion

 • Declaratie de interese 2015 - Stavian Tiberiu

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - ANDREI MIRCEA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - BIJU ANCA FLORINA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - CACINA SERGIU

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - CALIN IONICA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - CISLARIU CONSTANTINA EVELINA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - CIUCA VALENTIN

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - COPCEAG MIHAITA CRISTI

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - CUMPANASU CAMELIA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - DELICOTI VASILE

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - DRAGUTU MARIANA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - DUCUTA CATALIN IOAN

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - DUDULICA GHEORGHE

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - GHEORGHETE ALEXANDRA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - GIGEA MILICA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - GOGOI GABRIELA

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - GORIA IULIAN

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - LITESCU CONSTANTIN

 • DECLARATIE DE INTERESE 2016 - LUNGU CIPRIAN

 • Declaratie de interese - Saint Ion Niculae - primar

 • Declaratie de interese - Popa Gica - viceprimar

 • Declaratie de interese - Belcea Valerica - consilier

 • Declaratie de interese - Broasca Mihai - consilier

 • Declaratie de interese - Burdeanu Mitica - consilier

 • Declaratie de interese - Burlacu Ruxandra - consilier

 • Declaratie de interese - Gheorghe Ion - consilier

 •     Dobrogea, tinutul unic dintre Dunare si Mare, a fermecat intotdeauna calatorul, l-a imbiat cu peisaje dintre cele mai spectaculoase, cu pitorescul asezarilor in care de veacuri oameni dintre cei mai diferiti ca etnie au invatat isi construiasca existenta, impletindu-si obiceiurile si respectandu-si credintele. Sapaturile de-a lungul Canalului Dunare-Marea Neagra din perioada de inceput a anilor 1950 au ocazionat o seama de descoperiri arheologice de mare importanta pentru intreaga zona. astfel, la 21 februarie 1951 a fost descoperit un depozit de aur si bronz cu prilejul unor sapaturi pe teritoriul Comunei Poarta Alba, si anume la poalele pantei de est a Vaii Galesului.

      La nord de Poarta Alba, traseul Canalului Dunare - Marea Neagra traverseaza Marele Val de pamant pe o lungime de peste 100 de metrii. In 1951 era consemnata descoperirea unui fragment ceramic de epoca romana tarzie sau inceput de epoca bizantina, pe latra vestica si la 1.75 m adancime.

      De pe locul La Suta, la nord-est de Galesu s-a extras material ceramic de dinainte de administatia roamana, iar la aproximativ 3 km nord-est de Galesu, pe latura de rasarit a Vaii Nazarcea au fost aduse la suprafata fragmente de amorfe, olane, pietre de epoca romana. In 1958 se facea o descoperire cu totul deosebita in aria comunei Poarta Alba, si anume doi colti intregi ai unui mamut de proportii considerabile, gasiti in stratul de loess la o adancime de aproximativ 12 metri. Datele istorice referitoare la epoca moderna ofera numeroase indicii despre evolutia localitatii. Se pare ca satul Alakap fusese infiintat pe la 1812 de vreo cateva zeci de familii de tatari si turci. Istoricul Alexandru Arbore lua in discutie in Analele Dobrogei, din iulie-septembrie 1923, o harta ruseasca de la 1838 pe care satele Alakapu si Nazarcea apar ca devastate in urma razboaielor ruso-turce.

      Pe la 1850, cunoscutul agronom Ion Ionescu de la Brad vizita Dobrogea, in conditiile in care deplasarea de la o localitate la alta se facea cu dificultate. In calatoriile sale, Ion Ionescu de la Brad a intalnit numeroase vestigii romane.

      Geograful Grigore Danescu evidentia localitatea in Dictionarul geografic, statistic si istoric al judetului Constanta aparut in 1897, numind-o Alacapa, Alacap sau Alacapo.

      Marele dictionar Geografic al Romaniei aparut in 1901 sub semnatura lui George Ioan Lahovari descria satul Nazarcea ca fiind situat la 5 km distanta de satul de resedinta al plasii Omurcea.

      Scriitorul Dimitrie Anghel fusese numit pe la 1907 functionar in Directia administrarii bunurilor Dobrogei. In aceasta calitate a fost trimis sa aduca date de pe teren despre atribuirea unor loturi de pamant existente doar pe hartie, in Comunele Caratai (Nisiparii) si, respectiv Alacap (Poarta Alba). Isi descrie calatoria extrem de pitoreasca, intr-o povestire numita "In cautarea tabiei a 18-a (Din amintirile unui functionar dobrogean)".

      Cresterea numarului populatiei romanesti a determinat si schimbarea denumirii vechi turcesti Alacap cu Poarta Alba in anul 1930.

      In anul 1940, datorita turnurii pe care evenimentele istorice o luasera in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, populatia germana a fost stramutata in tara de origine. Foarte putini germani s-au mai intors.

      Intentia de a se construi un canal navigabil existase de pe la jumatatea secolului XIX-lea si fusese pusa in circulatie de Ion Ionescu de la Brad. Proiectele de constructie au existat pana ce, in timp construirea canalului avea sa capete dimensiuni politice din cele mai nefaste intrucat in perioada anilor 1950 - 1953, intre cei care au pornit lucrarile s-au aflat detinuti politici si astfel Poarta Alba a devenit numele unui temut lagar de munca fortata. Practic lucrarile au fost sistate in 1953.

      La 29 septembrie 2000 a avut loc inaugurarea si sfintirea Coloanei Comemorative inchinate detinutilor politici de la Canal, din perioada 1950 - 1953. Inaugurarea oficiala a Canalului a avut loc pe 26 mai 1984, si leaga portul Constanta si portul Cernavoda, scurtand distanta spre mare cu 400 km.

  www.primariapoartaalba.ro este site-ul official al Primariei Poarta Alba si ofera informatii despre administratia locala, harta si viata comunei. Puteti accesa informatii publice, comunicate de presa, proiecte si hotarari ale Consiliului Local, precum si date legate de serviciile Primariei catre populatie.

  Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este:

  Luni - Joi: 8** - 16**

  Vineri: 8** - 16**

  Programul de lucru cu publicul este :

  Luni: 8** - 16**

  Marti: 8** - 16**

  Miercuri: 8** - 16**

  Joi: 8** - 16**

  Vineri: 8** - 14**

  Adrese E-mail

  registratura@primariapoartaalba.ro

  secretar.general@primariapoartaalba.ro

  viceprimar@primariapoartaalba.ro

  resurse.umane@primariapoartaalba.ro

  stare.civila@primariapoartaalba.ro

  achizitii.proiecte@primariapoartaalba.ro

  contabilitate@primariapoartaalba.ro

  taxe.impozite@primariapoartaalba.ro

  asistenta.sociala@primariapoartaalba.ro

  registrul.agricol@primariapoartaalba.ro

  urbanism@primariapoartaalba.ro

  cultura@primariapoartaalba.ro

  politia.loacal@primariapoartaalba.ro

  Datele de contact ale Primăriei Comunei Poarta Alba

  Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta

  St. Calea Bucuresti Nr. 25

  Tel: 0241853228

  Fax: 0241 853 228

  Cod postal: 907245

  Prefix: 0241/

  Momentan nu exista inregistrari

  Momentan nu exista inregistrari

  Cadastru Administrativ si Registrul Agricol

  Inspector Dna. Raiciu Cristina Elena

  Email: registrul.agricol@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Referent Dna. Raicu Adriana Costela

  Email: registrul.agricol@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Formulare:

 • Adaugat: 09-01-2023 - Model de cerere de rectificare

 • Adaugat: 01-02-2021 - Declararea datelor la Registrul Agricol

 • Oferte vanzare teren extravilan in conformitate cu legea nr. 17/2014:

 • Adaugat: 11-07-2024 - Comunicare de acceptare oferta 9-2024

 • Adaugat: 10-06-2024 - Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului din data de 10.06.2024

 • Adaugat: 18-04-2024 - Comunicare de acceptare oferta 2-2024

 • Adaugat: 12-04-2024 - Comunicare de acceptare oferta 3-2024

 • Adaugat: 03-04-2024 - Oferta vanzare teren nr. 8 din 02.04.2024

 • Adaugat: 03-04-2024 - Oferta vanzare teren nr. 7 din 02.04.2024

 • Adaugat: 03-04-2024 - Oferta vanzare teren nr. 6 din 02.04.2024

 • Adaugat: 03-04-2024 - Oferta vanzare teren nr. 5 din 02.04.2024

 • Adaugat: 03-04-2024 - Oferta vanzare teren nr. 4 din 02.04.2024

 • Adaugat: 14-03-2024 - Oferta vanzare teren nr. 3 din 14.03.2024

 • Adaugat: 07-03-2024 - Oferta vanzare teren nr. 2 din 07.03.2024

 • Adaugat: 09-02-2024 - Comunicare de acceptare oferta 1-2024

 • Adaugat: 23-01-2024 - Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare 23 din 2023

 • Adaugat: 23-01-2024 - Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare 12 din 2023

 • Adaugat: 23-01-2024 - Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare 11 din 2023

 • Adaugat: 23-01-2024 - Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare 8 din 2023

 • Adaugat: 12-01-2024 - Oferta vanzare teren nr. 1 din 11.01.2024

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 21-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 20-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 19-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 18-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 17-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 16-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 15-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 14-2023

 • Adaugat: 07-12-2023 - Comunicare de acceptare oferta 13-2023

 • Adaugat: 29-11-2023 - Comunicare de acceptare oferta 10-2023

 • Adaugat: 24-11-2023 - Comunicare de acceptare oferta 9-2023

 • Adaugat: 24-11-2023 - Comunicare de acceptare oferta 22-2023

 • Adaugat: 24-11-2023 - Comunicare de acceptare oferta 7-2023

 • Adaugat: 16-11-2023 - Oferta vanzare teren nr. 24 din 16.11.2023

 • Adaugat: 02-11-2023 - Oferta vanzare teren nr. 23 din 02.11.2023

 • Adaugat: 25-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 22 din 25.10.2023

 • Adaugat: 24-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 21 din 24.10.2023

 • Adaugat: 24-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 20 din 24.10.2023

 • Adaugat: 24-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 19 din 24.10.2023

 • Adaugat: 24-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 18 din 24.10.2023

 • Adaugat: 20-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 17 din 20.10.2023

 • Adaugat: 20-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 16 din 20.10.2023

 • Adaugat: 20-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 15 din 20.10.2023

 • Adaugat: 20-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 14 din 20.10.2023

 • Adaugat: 20-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 13 din 20.10.2023

 • Adaugat: 18-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 12 din 18.10.2023

 • Adaugat: 18-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 11 din 18.10.2023

 • Adaugat: 16-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 10 din 16.10.2023

 • Adaugat: 16-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 9 din 16.10.2023

 • Adaugat: 16-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 8 din 16.10.2023

 • Adaugat: 16-10-2023 - Oferta vanzare teren nr. 7 din 16.10.2023

 • Localitatea Poarta Alba

  Primaria comunei Poarta Alba

  Calea Bucuresti, nr. 25, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Liceul Agricol Poarta Alba

  str. Palatului nr.1, com. Poarta Alba, jud. Constanta;

  Scoala Generala nr. 1 Poarta Alba

  Calea Bucuresti, nr. 19, com. Poarta Alba, jud. Constanta;

  Scoala Generala nr. 2 Poarta Alba

  str. Camninului nr.8, cartier VIA, com. Poarta Alba, jud. Constanta;

  Gradinita cu Program Prelungit cu 6 (sase) grupe

  Aleea Politiei, nr. 1A, com. Poarta Alba, jud. Constanta;

  Gradinita cu Program Normal Poarta Alba

  str. Camninului, nr.8, cartier VIA, com. Poarta Alba, jud. Constanta;

  Camin Cultural Poarta Alba

  Calea Bucuresti, nr. 21, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Oficiul Postal Poarta Alba

  str. Postei, nr.2, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Biserica Crestina Penticostala Betel Poarta Alba

  str. Gradinilor, nr. 6, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Biserica Crestina Baptista Speranta Nazarcea

  str. Calea Ovidiu, nr. 19, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Biserica - Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

  str. Bisericii, nr. 9, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Biserica Sfantul Nicolae

  Calea Bucuresti, nr. 53, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Geamie Musulmana

  str. Primariei, nr. 14, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Politie

  Aleea Politiei, nr. 1, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Dispensar Uman

  Calea Bucuresti, nr. 41, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Dispensar Veterinar

  str. Primariei, nr. 4, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Camin Cultural Cartier VIA

  Aleea Cantinei, nr. 2, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Penitenciar Poarta Alba

  str. Coloniilor(Dj. 228), nr. 1, com. Poarta Alba, jud. Constanta

  Localitatea Nazarcea

  Scoala Generala nr. 1 Nazarcea

  Calea Ovidiu, nr. 20, sat Nazarcea, jud. Constanta

  Gradinita Nazarcea

  str. Calea Ovidiu, nr.20, sat Nazarcea, jud. Constanta

  Biserica Adormirea Maicii Domunului Nazarcea

  Calea Ovidiu, nr. 20A, sat Nazarcea, jud. Constanta

  Contabilitate

  Referent Dna. Gogoi Gabriela

  Email: contabilitate@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Contabil Dna. Talea Mihaela

  Email: contabilitate@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

 • Adaugat: 18-05-2023 - Registru de evidenta a datoriei publice locale la data de 26.11.2021

 • Adaugat: 29-01-2021 - REGISTRU DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE SI REGISTRU DE EVIDENTA A GARANTIILOR LOCALE LA DATA DE 31.12.2016

 • Adaugat: 29-01-2021 - REGISTRU DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE 2017

 • Adaugat: 29-01-2021 - BILANT LA DATA DE 30.09.2017

 • Adaugat: 29-01-2021 - BILANT TRIMESTRUL PATRU

 • Adaugat: 29-01-2021 - CONTUL DE EXECUTIE AL INSISTUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

 • Adaugat: 29-01-2021 - Registrul de evidenta a datoriei publice a Unitatii Administrativ Teritoriale la data de 31.12.2018

 • Impozite si Taxe

  Referent Dna. Gheorghete Alexandra

  Email: taxe.impozite@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Referent Dna. Ostafie Liliana

  Email: taxe.impozite@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari

  Inspector Dra. Marin Larisa-Gabriela

  Email: registratura@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Referent Dna. Zugravu Ionica

  Email: secretar.general@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari

  Momentan nu exista inregistrari

  INFO NITRAÈšI - PENTRU FERMIERI

  1. Un afiș cu recomandarea de a consulta periodic https://infonitrati.apanoastra.ro/ și de a apela la Help Desk-ul INFO NITRAȚI ori de câte ori aveți nevoie, atât telefonic cât și pe mail, pentru informarea atât a lucrătorilor din cadrul compartimentului de Registru Agricol cât și a fermierilor din comuna dvs., în mod special a celor care primesc subvenții de la APIA și a beneficiarilor PNDR 2014-2020.

  2. Atașez de asemenea adresa MMAP–UMP CIPN nr.84960/UMP/12.08.2021 referitoare la Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați provenind din surse agricole, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora exista exploatații agricole.

  3. În prezentarea PPT atașată aveți mai multe informații despre proiectul http://www.inpcp.ro/, https://apanoastra.ro/, https://infonitrati.apanoastra.ro/. De asemenea, despre o componentă din PNRR aprobat - I.2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.

  4. Am atașat și prezentarea primită de la UMP CIPN, pentru componenta din PNRR gestionată de ministerul mediului.

 • Proiectul "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" (INPCP) http://www.inpcp.ro

 • Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei

 • Adresa MMAP

 • Help Desk Info Nitrati

 • Calendar de desfasurare la Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de REFERENT DE SPECIALITATE

 • Anunt privind organizare concurs ocuparea functiei contractuale de executie vacante de REFERENT DE SPECIALITATE

 • Proces verbal privind finalizarea selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar debutant

 • Anunt privind organizare concurs ocupare post vacant asistent medical comunitare

 • Anunt de promovare in grad imediat superior

 • Proces verbal privind finalizarea selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar

 • Dispozitia nr. 157 privind anularea concursului pentru ocuparea functiei vacante de asistent medical comunitar

 • Anunt - Organizare concurs ocupare post vacant asistent medical comunitar

 • Anunt - Promovare in grad imediat superior

 • Anunt - Promovare in grad imediat superior

 • Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de sofer

 • Anunt privind angajarea unui muncitor calificat - personal contractual

 • Anunt privind proiectul \"Viitor pentru tinerii NEETs I\"

 • Anunt privind organizarea concursului pentru postul Asistent Medical

 • Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice vacante

 • Anunt privind organizarea concursului pentru postul Sofer

 • Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior a unor functionari publici

 • Anunt privind angajarea unui muncitor calificat - personal contractual

 • Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

 • Anunt privind angajarea unui asistent medical generalist

 • Anunt privind proiectul \"Viitor pentru tinerii NEETs I\"

 • Anunt privind organizarea concursului pentru postul Asistent Medical

 • Anunt privind organizarea concursului pentru postul Sofer

 • Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice vacante

 • Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior a unor functionari publici

 • Momentan nu exista inregistrari

  Suprafata agricola a comunei este de 4406 ha, din care 3344ha teren arabil, 225ha pasuni si, respectiv 926ha de vie. Culturile predominante sunt cele de:

  - porumb

  - grau

  - floarea-soarelui

  - legume

  - cartofi

  Poarta Alba detine 51% din suprafata cultivata cu vie si data in arenda catre S.C. Murfatlar Romania, in prezent societate comercial privata ce se intinde pe aproximativ 938 ha. podgoria Murfatlar este cea mai intinsa din tara ce apartine unui unic producator, cu o suprafata de 2600 ha, ce dau o productie medie de 18.000 tone/an. Vinurile care se produc aici sunt:

  Riesling Italian

  Pinot Gris

  Muscat Ottonel

  cabernet Sauvignion

  Feteasca Alba

  Sauvignion Blanc

  Pinot Noir

  Merlot

  Chardonnay

  Feteasca Neagra

  Feteasca Regala

  Momentan nu exista inregistrari

  Momentan nu exista inregistrari

  Obiective Turistice

  Manastirea Tuturor Sfintilor Romani

  Valul de pamant al lui Traian

  Valurile de piatra construite de romani pentru apararea castrului existent la acea data pe aceste teritorii

  Monumentul fostilor detinuti politici

  Cele doua canale navigabile: Canalul Dunarea - Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia Navodari

  Oportunitatii

  - Transport naval, feroviar si rutier

  - Infrastructura , apa si canalizare

  - Liceul agricol Poarta Alba

  - Pozitionare buna la intretaierea a doua cai navigabile importante din judet

  - Posibilitatea dezvoltarii transportului de marfuri si a altor activitarii specifice pe Canalul Dunarea Marea Neagra

  Momentan nu exista inregistrari

  Politie Locala

  D-nul Raiciu Vasile

  Email: politie.locala@primariapoartaalba.ro

  Momentan nu exista inregistrari

  Zilele comunei Poarta Alba

  In anul 2009, prin HCL nr. 59/30.06.2009 s-a infiintat sarbatoarea "ZILELE COMUNEI POARTA ALBA", sarbatoare ce se desfasoara in ultima Sambata si Duminica din luna Iulie a fiecarui an.

  In cadrul sarbatorii se desfasoara activitati cultural-artistice, recreative ce implica participarea elevilor scolilor generale din comuna si a Grupului Scolar Agricol Poarta Alba, precum si a copiilor de la Gradinita nr. 1 din localitatea Poarta Alba.

  De asemenea, in cadrul aceluiasi eveniment sunt invitate nume reprezentative ale muzicii populare si usoare romanesti.

  Hramurile Bisericilor

  Sf. Mihail si Gavril si Sf. Nicolae (Poarta Alba)

  Adormirea Maicii Domnului (Nazarcea)

  Targul de toamna organizat de SCoala Gimnaziala nr. 1 Poarta Alba

  Ziua Eroilor, celebrata la Monumentul Fostilor Detinuti Politici

  Se Sarbatoreste de Inaltarea Domnului

  Crosul Educatiei

  Comuna Poarta Alba are sase unitati de invatamant din care:

  - un liceu

  - doua scoli cu treizeci si sapte de sali de clase

  - trei gradinite cu trei sali de clase

  In prezent scoala cu clasele I - VIII din Poarta Alba are laboratoare pentru disciplinele de fizica, chimie, biologie, are o sala si teren de sport, o biblioteca cu peste 6500 de volume, sala pentru cercul de pictura, parteneriate cu alte scoli, cat si o importanta colaborare cu Consiliul Europei.

  Momentan nu exista inregistrari

  Inspector Dna. Tudose Valentina

  Email: asistenta.sociala@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari

  SSM si Protectia Mediului

  Referent Dna. Ciocanea Madalina Mirela

  Email: registratura@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari in acest compartiment

  Situatii de Urgenta

  Sef Serviciu Voluntar de Urgenta Dl. Raiciu Vasile

  Email: registratura@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Dispozitii Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta:

 • Adaugat: 26-07-2023 - Stop Incendierii Miristilor

 • Adaugat: 26-07-2023 - Anunt catre toti detinatorii de terenuri

 • Adaugat: 10-04-2023 - Informatii privind eliberarea autorizatiilor de recoltare/capturare si/sau achizitie si/sau comercializare a resurselor piscicole conform ordinului 410/2008

 • Adaugat: 21-03-2023 - SECETA

 • Adaugat: 21-03-2023 - INUNDATII

 • Adaugat: 21-03-2023 - INCENDII DE PADURE

 • Adaugat: 21-03-2023 - CUTREMUR

 • Adaugat: 21-03-2023 - ALUNECARI DE TEREN

 • Adaugat: 21-03-2023 - ACCIDENT NUCLEAR

 • Dna. Popa Daniela

  Email: cultura@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari

  Inspector Dna. Dragutu Mariana

  Email: resurse.umane@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

 • Transparenta veniturilor salariale - martie 2024

 • Transparenta veniturilor salariale - septembrie 2023

 • Transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2021

 • Transparenta veniturilor salariale - martie 2022

 • Transparenta veniturilor salariale - Situatie luna Martie 2023

 • Organigrama si Statul de functii - 2023

 • Organigrama si Statul de personal - 2023

 • Organigrama 2023

 • Transparenta veniturilor salariale - Situatie luna Septembrie 2022

 • anexa 30.03.2019

 • Transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2019

 • Transparenta veniturilor salariale la data de 31.03.2020

 • Transparenta veniturilor salariale in data de 31.03.2020

 • Transparenta veniturilor salariale 2020

 • ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI - 2011

 • ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI - 2013

 • ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI - 2017-2018

 • ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI-2019-2020

 • STAT DE PERSONAL 2019-2020

 • Sistem de Control Intern Managerial - 2022

 • Dispozitia nr. 5 SNA 2021-2025

 • Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei

 • Plan de integritate 2022

 • Raport privind stadiul implementarii SNA 2021-2025

 • Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele SNA 2021-2025

 • Componenta comisie SCIM

 • Dispozitia nr. 4 din 2022

 • Procese verbale SCIM

 • Program de dezvoltare SCIM

 • Regulament comisie SCIM

 • Atributii comisie SCIM

 • Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

 • Asistent Medical Comunitar Dna Uzum Elisabeta

  Email: asistenta.sociala@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Dispozitii

  Momentan nu exista inregistrari

  Informatii Utile

  Momentan nu exista inregistrari

  Inspector Dna. Cislariu Constantina Evelina

  Email: stare.civila@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Momentan nu exista inregistrari

  Anunturi

 • Declaratie de casatorie Simioneasa Costel cu Suliman Eriman

 • Declaratie de casatorie Munteanu Gheorghe-Daniel cu Ruta Alexandra-Ioana

 • Declaratie de casatorie Subtirica Elvis-Gabriel cu Popa Nicolita

 • Declaratie de casatorie Cojocaru Robert-Marian cu Hutanu Daniela-Melisa

 • Declaratie de casatorie Mirciu Petrica cu Baciu Elena-Madalina

 • Declaratie de casatorie Dinu Ionel cu Tican Andreea-Gabriela

 • Declaratie de casatorie Saip Denis cu Ghita Silvana-Andreea

 • Declaratie de casatorie Opincaru Valentin cu Cilibiu Luminita

 • Declaratie de casatorie Tudorache Ion cu Olteanu Anisoara

 • Declaratie de casatorie Regep Durgun cu Alis Sevda

 • Declaratie de casatorie Buhan Marian-Marius cu Catana Ionela-Georgiana

 • Declaratie de casatorie Bruma Constantin-Valentin cu Filip Gabriela

 • Declaratie de casatorie Vitos Constantin cu Sandu Rebeca

 • Declaratie de casatorie Neagu Tiberiu-Catalin cu Buduroi Andreea-Cristina

 • Declaratie de casatorie Omer Remzi cu Florea Paula-Camelia

 • Declaratie de casatorie Caldararu Ciprian cu Mihai Mihaela-Cadana

 • Declaratie de casatorie Fechete Ciprian-Stefan cu Opreanu Cansel

 • Declaratie de casatorie Trandafir Adrian cu Neagu Marinela-Diana

 • Declaratie de casatorie Turita Ionut cu Tapurel Cristina-Mariana

 • Declaratie de casatorie Burducel Mihai cu Manea Cristina

 • Declaratie de casatorie Calugar Costin-Daniel cu Patura Mariana-Ionela

 • Declaratie de casatorie Senchea Marcel cu Dragan Adelina-Andreea

 • Declaratie de casatorie Banciu Constantin cu Zavoianu Ionela-Daniela

 • Declaratie de casatorie Vasile Nicusor-Florentin cu Ciuca Adriana-Iuliana

 • Declaratie de casatorie Serban Romeo cu Oktay Melisa

 • Declaratie de casatorie Ene Daniel cu Aburazac Sibel

 • Declaratie de casatorie Tofan Dumitru cu Sava Marcela

 • Declaratie de casatorie Muresanu Gheorghe-Adrian cu Marin Mihaela

 • Declaratie de casatorie Mocanu Aurel cu Tabura Anastasia

 • Declaratie de casatorie Ibrian Viorel-Andrei cu Oae Nicoleta-Adelina

 • Declaratie de casatorie Trandafir Nicolae cu Rusu Madalina-Elena

 • Declaratie de casatorie Delicoti Nicu cu Niculache Diana

 • Declaratie de casatorie Ursu Gabriel cu Haidautu Maria-Mirabela

 • Declaratie de casatorie Napradean Alexandru-Ciprian cu Nedelea Andra-Daniela

 • Declaratie de casatorie Metehau Alexandru cu Secrieru Alexandra

 • Declaratie de casatorie Vatafu Alexandru-Ionut cu Horodinca Mariana

 • Declaratie de casatorie Danila Costel cu Florea Marioara-Adriana

 • Declaratie de casatorie Dumitru Andrei-George cu Sarbuletu Irina-Florentina

 • Declaratie de casatorie Baronescu Octavian cu Preda Mariana

 • Declaratie de casatorie Diaconu Robert-Marian cu Fotin Andra

 • Declaratie de casatorie Dumitru Fote cu Sandu Maria-Larisa

 • Declaratie de casatorie Soare Costel-Gabriel cu Ciuca Claudia-Mihaela

 • Declaratie de casatorie Condurache Andrei cu Cimpan Lorena-Bianca

 • Declaratie de casatorie Culica Ionut-Denis cu Monea Anca

 • Declaratie de casatorie Radulescu Alexandru-Cosmin cu Simpliceanu-Cismaru Nicoleta-Ximena

 • Declaratie de casatorie Vlaescu Madalin-Alin cu Truta Stefania

 • Declaratie de casatorie Radu Ionut-Adrian cu Bucur Maria

 • Declaratie de casatorie Niculae Robert-Danut cu Apostol Madalina-Cristina

 • Declaratie de casatorie Taraipan Ion cu Ghinuta Diana

 • Declaratie de casatorie Munteanu Ioan-Mugurel cu Grigorescu Cristina-Ioana

 • Declaratie de casatorie Atitei Constantin cu Sava Nicoleta-Cristina

 • Declaratie de casatorie Cretu Gabriel cu Moraru Marcela

 • Declaratie de casatorie Oprea Daniel cu Acasandrei Mirela

 • Declaratie de casatorie Tobosaru Bogdan cu Burlacu Roxana-Nicoleta

 • Declaratie de casatorie Belibou Ionel cu Ariton Elena

 • Declaratie de casatorie Patura Florin-Junior cu Costea Ana-Maria

 • Declaratie de casatorie Muca Esmerald cu Neicu Oana-Silviana

 • Declaratie de casatorie Dragoi Cristian-Nicusor cu Iorga Bianca

 • Documentele necesare pentru eliberarea actului de identitate

 • Declaratie de casatorie Mengai Constantin-George cu Tigleanu Andreea

 • Declaratie de casatorie Asofiei Constantin cu Iancu Ionela-Roxana

 • Declaratie de casatorie Budur Adrian cu Stancu Ecaterina-Ionela

 • Declaratie de casatorie Mustafa Gevat cu Paterau Gabriela-Lacramioara

 • Declaratie de casatorie Lopataru George cu Tudor Lacramioara

 • Declaratie de casatorie Dima Gabriel-Nicolae cu Simion Andrada-Loredana

 • Declaratie de casatorie Nacu Daniel-Lucian cu Constantin Mariana

 • Declaratie de casatorie Sparcaci Stefan cu Tifui Georgeta

 • Declaratie de casatorie Filip Cosmin-George cu Botez Anca-Valentina

 • Declaratie de casatorie Baluta Constantin cu Savu Aureliana

 • Declaratie de casatorie Cosug Andrei cu Marcuta Mihaela

 • Declaratie de casatorie Duica Orlando-Iulian cu Stamate Otilia-Andreea

 • Declaratie de casatorie Trandafir Marian-Alexandru cu David Alina-Alexandra

 • Declaratie de casatorie Barosu Ionut-Pompiliu cu Suta Alexandra

 • Declaratie de casatorie Miron Constantin cu Geanta Madalina-Stefania

 • Declaratie de casatorie Stan Florin-Cristi cu Vinogradov Roxana-Andreea

 • Declaratie de casatorie Bozdogan Emrah cu Craciun Simona

 • Declaratie de casatorie Udrea Adrian-Stefan cu Gruiea Mihaela

 • Declaratie de casatorie Neculusca Mihai-Sorin cu Beznea Florentina-Vasilica

 • Declaratie de casatorie Bantoi Marian cu Stan Alexandra-Eliza

 • Declaratie de casatorie Draghici Andrei-Daniel cu Rosu Andreea-Daniela

 • Declaratie de casatorie Amarandei Bogdan-Ionut cu Vlase Ruxandra

 • Declaratie de casatorie Stoica Madalin-Viorel cu Chiriac Elena-Janeta

 • Declaratie de casatorie Sandu Alexandru-Nicolae cu Memet Ghiulduren

 • Declaratie de casatorie Morosanu Marian cu Gintu Oana-Florentina

 • Declaratie de casatorie Ivanciu Leonard cu Gheorghe Lorena

 • Declaratie de casatorie Gisca Alin-Marian cu Miron Ana-Maria

 • Declaratie de casatorie Burgheaua Florin cu Marcu Daniela-Elena

 • Declaratie de casatorie Magureanu George-Madalin cu Abuziloae Cristina

 • Declaratie de casatorie Seceleanu Catalin cu Maldan Georgiana-Florentina

 • Declaratie de casatorie Ciobotaru Sorin-Ionut cu Artene Lorena-Florentina

 • Declaratie de casatorie Pop Sacha cu Leoca Andreea-Sabrina

 • Declaratie de casatorie Chirita George-Emilian cu Cojocarescu Mihaela-Mariana

 • Declaratie de casatorie Casim Vasile cu Cioclu Stana

 • Declaratie de casatorie Matei Vlad-Stefanel cu Alexandru Rebecca-Ioana

 • Declaratie de casatorie Alexandru Iulian-Florin cu Alexandru Gabriela

 • Declaratie de casatorie Stan Mihai-Catalin cu Marior Luminita

 • Declaratie de casatorie Zahariuc Ionut cu Bendiac Angela

 • Arhitect Sef Dl. Cacina Sergiu

  Email: urbanism@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Inspector Dna. Raileanu Andreea Maria

  Email: urbanism@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Referent Dna. Ciocanea Madalina Mirela

  Email: achizitii.proiecte@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Inspector Dna. Afloare Ionela-Monica

  Email: urbanism@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

  Inspector Dna. Sim Ioana-Raluca

  Email: achizitii.proiecte@primariapoartaalba.ro

  Tel/Fax: 0241.853.228

 • Anunt APM - solicitare acord mediu - Pod Poarta Alba

 • Momentan nu exista inregistrari