PRIMARIA POARTA ALBA

Judetul Constanta

ANGAJARI > ANGAJARE INSPECTOR DEBUTANT COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

» Inapoi

ANGAJARE INSPECTOR DEBUTANT COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

ANUNT CONCURS – FUNCTIE PUBLICA COMUNA POARTA ALBA cu sediul in: loc. POARTA ALBA, str. Calea BUCURESTI , nr.25., jud. CONSTANTA in baza LEGII 188/1999, organizează concurs in vederea ocuparii postului vacant, pe perioada nedeterminata, pentru FUNCTIA PUBLICA SPECIFICA DE EXECUTIE , CLASA I, GRAD PROFESIONAL INSPECTOR DEBUTANT - Functie publică specifica vacantă de executie clasa I, grad profesional Inspector Debutant - nivelul studiilor = superioare – in cadrul Biroului;Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Probele stabilite pentru concurs sunt: - proba scrisă; - interviul; Condiţii de desfăşurare a concursului: Concursul se va desfăşura la sediul U.A.T. Comuna Poarta Albă, jud. Constanta, Calea Bucuresti nr. 25; Pentru proba scrisă în data de 06.05.2019; Pentru interviu în data de 08.05.2019. Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dosarele se vor depune la sediul U. A. T. Comuna Poarta Albă, in timp de 20 zile de la publicarea anutului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a; Condiţiile de participare sunt: - apt din punct de vedere medical, fizic și psihic; - capacitatea de a lucra în echipă și independent; - disponibilitatea la program prelungit daca e cazul; - abilități de comunicare, rezistență la stres și efort intelectual; - autonomie în acțiune și competență în redactarea documentelor; Vechime - pentru funcționarii grad profesional Debutant: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: ----; Studii - pentru funcționarii clasa I, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Comuna Poarta Alba, jud. Constanta, Calea Bucuresti nr. 25, telefon 0241/853228

Fisiere: