PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

COMUNICATE DE PRESA - detalii Anunt Agentia pentru Protectia Mediului

» Inapoi Anunt Agentia pentru Protectia Mediului 22.08.2016 09:31 Comuna Poarta Alba, titular al proiectului: "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COM. POARTA ALBA, JUD. CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii decizieietapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.


Fisiere: