PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2018
» HCL NR. 1/2018 privind privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 202 din 13.12.2017
» HCL NR. 2/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.3/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 4/2018 privind aprobarea aderarii comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta prin Consiliul Local Mihai Viteazu, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"
» HCL NR. 5/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.11, lot 350, zona "D", comuna Poarta Alba, jude
» HCL NR.6/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7513 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.1, lot 1, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.7/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7515 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.3, lot 2, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.8/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7514 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.5, lot 3, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR. 9/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 10/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.11/2018 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 116 din 24.08.2017
» HCL NR. 12/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. L. Rebreanu, nr.2, lot 436, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei REBE
» HCL NR. 13/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.44, lot 68, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL NR. 14/2018 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 15/2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr. 16/2018 privind modificarea si completarea anexelor din HCL nr. 201/13.12.2017
» HCL NR.17/2018 privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 1/12.01.2018
» HCL NR. 18/2018 privind imputernicirea domnului Primar al comunei Poarta Alba, in vederea semnarii contractelor de comodat
» HCL NR. 19/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2018
» HCL NR. 20/2018 privind perfectarea contractelor de vanzare – cumparare pentru terenurile din zona "D", adjudecate si achitate integral
» HCL NR. 21/2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1865 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Burlacu, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.22/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta "Proiectului regional d
» HCL NR. 23/2018 privind darea in folosinta a terenurilor din domeniul public a UAT Poarta Alba, in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor prevazute in comuna Poarta Alba in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastruc
» HCL NR. 24/2018 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 25/2018 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2017
» HCL NR. 26/2018 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2018
» HCL NR. 27/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 28/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 29/2018 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba
» HCL NR. 30/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. Marin Preda, nr.16, lot 290,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BRAE
» HCL NR. 31/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. I.L.Caragiale, nr.29, lot 130,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului C
» HCL NR. 32/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. I.L.Caragiale nr.30, lot 131,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CH
» HCL NR. 33/2018 privind revocarea H.C.L. nr.23 din 29.03.2007
» HCL NR. 34/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 31din 17.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, zona "D", comuna Poarta Alba,
» HCL NR.35/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.36/2018 de modificare a H.C.L nr. 177/06.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta"
» HCL NR. 37/2018 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 32 din 09.03.2017
» HCL NR. 38/2018 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 177 din 06.11.2017
» HCL NR. 39/2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, respectiv N 806/2/2 şi A 811/2/2
» HCL NR. 40/2018 de aprobare a finantarii privind asistența tehnica din partea proiectantului, cofinatare la proiectul "MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR. 41/2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
» HCL NR. 42/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 41 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.1, lot 194, zona "D", comuna Poarta Alba, ju
» HCL Nr. 43/2018 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han
» HCL NR. 44/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna MARTIE
» HCL NR. 45/2018 privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba
» HCL NR. 46/2018 Privind incheierea intre Postul de Politie Poarta Alba si comuna Poarta Alba – Politia Locala, a unui Protocol de colaborare pentru initierea unor programe si actiuni comune privind luarea masurilor de prevenire si combatere a infr
» HCL NR. 47/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 48/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 49/2018 privind aprobarea intocmirii P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA UNITATI DE EXPLOATERE AGRICOLA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
» HCL NR. 50/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 51/2018 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.52/2018 privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 53/2018 pentru aprobarea propunerilor privind necesitatea si oportunitatea initierii Programului judetean de dezvoltare prin sustinerea invatamantului prescolar, primar si gimnazial din mediul rural al judetului Constanta, in perioada 2018
» HCL NR. 54/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 314 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona "D",str. Constantin Brancoveanu, nr. 19, lot 247,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t
» HCL NR. 55/2018 privind transmiterea din domeniul public al U.A.T. Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta, a unui imobil – teren
» HCL NR. 56/2018 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local nr.146 din 21.09.2016
» HCL NR. 57/2018 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 1.130,67 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 2S, lot 3, zona "C", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 58/2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 2000 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A 811/1/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 59/2018 privind aprobarea vanzarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 439 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Sanzienelor, nr. 5A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 60/2018 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 176 din 25.10.2017
» HCL Nr. 61/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna APRILIE
» HCL Nr. 62/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D" str. I.L. Caragiale, nr. 17, lot 381, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 63/2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenurilor detinute cu contract de concesiune
» HCL Nr. 64/2018 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 129 din 11.09.2017
» HCL Nr. 65/2018 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 505 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Salciilor, nr.3C, comuna Poarta Alba, judetul Const
» HCL Nr. 66/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tinerei Rosu Luiza, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003
» HCL Nr. 67/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tanarului Ungureanu Catalin - Gheorghe, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003
» HCL Nr. 68/2018 privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren acordat tanarului Ungureanu Nelu - Marius, pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii nr. 15/2003
» HCL Nr. 69/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 70/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna MAI
» HCL Nr. 71/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 72/2018de modificare si completare a H.C.L. nr.130/11.09.2017 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliu
» HCL NR. 73/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Tudor Musatescu, nr. 13, lot 397, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL Nr. 74/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 4596 din 19.07.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 460 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Izlazului, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL Nr. 75/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, lot 331, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner
» HCL Nr. 76/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 61 din 19.10.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 517 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D"str. Octavian Goga, nr.22, lot 10, zona "D", comuna Poart
» HCL Nr. 77/2018 prin care se ia act de demisia consilierului local LITESCU CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL Nr. 78/2018 privind modificarea componentei nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 79/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei POPA OLARIU ELENA
» HCL Nr. 80/2018 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate nr.1 pentru Agricultura, Activitati economic-financiare, Amenajarea teritoriului si urbanism, Protectia mediului si turism a Consiliului Local Poarta Alba
» HCL Nr.81/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 82/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna IUNIE
» HCL Nr.83/2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, respectiv A 806/2/2 si A 811/2/2
» HCL Nr. 84/2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019
» HCL Nr. 85/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gaju Elena
» HCL Nr.86/2018 privind acordarea unui ajutor de urgența doamnei Asan Zisan
» HCL Nr.87/2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridic
» HCL Nr.88/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.89/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MECA ALINA
» HCL Nr. 90/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OBOROCEANU ADRIAN
» HCL Nr. 91/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului PRICOP SANDU
» HCL Nr. 92/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei STRUGARIU VIOLETA
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007