PRIMARIA POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Andrei Mircea - PNL
 2. Bardan Viorel - PNL
 3. Ciuca Valentin - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Mosteanu Leonora - PNL
 6. Oboroceanu Adrian - PSD
 7. Popa Olariu Elena - PNL
 8. Pricop Sandu - PSD
 9. Raileanu Lucia - PNL
 10. Stavian Tiberiu - PNL
 11. Strugariu Violeta - PSD
 12. Tudose Valentina Simona - PNL
 13. Vasile Nicu - PNL
Fisiere:

» 2020
» HCL NR.1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.2/2020 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2020
» HCL NR.3/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.4/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.5/2020 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.6/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL NR.7/2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020
» HCL NR.8/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 14.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.27, lot 32, zona "D", comuna Poarta Alba, judet
» HCL NR.9/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 31 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.5, lot 452, zona "D", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR.10/2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021
» HCL NR.11/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 81.286 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Nazarcea, cu nr. Cadastral 100376, in 2 loturi distincte
» HCL NR.12/2020 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba
» HCL NR.13/2020 privind initierea procedurilor pentru infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL NR.14/2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL NR.15/2020 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.16/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.17/2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia "ASFALTARE STRAZI IN COMUNA POARTA ALBA"
» HCL NR.18/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 30 din 18.11.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr. 17, lot 266, zona "D", comuna Poarta Alba, jud
» HCL NR.19/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020
» HCL NR.20/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna FEBRUARIE
» HCL NR.21/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7 din 19.03.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.6, lot 6, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judet
» HCL NR.22 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 20 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.36, lot 100, "zona D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 23/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 21 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.34, lot 135, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Con
» HCL NR.24/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 34 din 18.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 534 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Caminului, nr.2D, lot 15, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR. 25/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6 din 11.04.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, comuna Poarta Alba,
» HCL NR.26/2020 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Poarta Alba, judet
» HCL NR.27/2020 privind revocarea H.C.L. nr. 72/25.05.2016
» HCL NR.28/2020 privind respingerea atribuirii in folosința gratuita a unor suprafete de teren apicultorilor pentru infiintarea unor vetre de stupina, pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.29/2020 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR.30/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2019
» HCL NR.31/2020 pentru insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ – teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2019
» HCL NR.32/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei DUDEA MARIA - MARILENA
» HCL NR.33/2020 privind transmiterea in folosința gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din Zona Np. 738 Fermieri, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE D
» HCL NR.34/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Macului si Intrarea Gradinilor, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC
» HCL NR. 35/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Livezilor, din localitatea Nazarcea, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007