PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2017
» HCL Nr. 1/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2016
» HCL Nr.2/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 3/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului DINU PAUL
» HCL Nr. 4/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei DUDEA MARIA- MARILENA
» HCL Nr. 5/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 61/29.08.2008
» HCL Nr. 6/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 99/29.10.2015
» HCL Nr. 7/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 237,84 mp. situat in comuna Poarta Alba, Aleea Prieteniei, nr. 6, judetul Constanta, catre doamna ANDRONACHE GEORGIANA-EMILIA
» HCL Nr. 8/2017 privind vanzarea terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in loc. Poarta Alba, Carier "Via", strada Postei, nr. 19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta – initiator dl. Primar Delicoti Vasile
» HCL Nr. 9/2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2015, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr.10/2017 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.11/2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol Poarta Alba din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.12/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.13/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea unei pasarele pietonale peste canalul Poarta Alba – Navo
» HCL Nr.14/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.15/2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.16/2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.17/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 106 din 22.07.2016
» HCL Nr.18/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 107 din 22.07.2016
» HCL Nr.19 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului P
» HCL Nr.20/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 861,16 mp., lot 40, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei TI
» HCL Nr. 21/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. situat in Np.738, lot 25/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 22/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANGHEL GHEORGHE
» HCL Nr. 23/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 420 mp. situat in localitatea Poarta Alba, aleea Trandafirului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.24/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4560 din 17.12.2001
» HCL Nr. 25/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 759,853 mp., lot 12, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Popescu Alexandru
» HCL Nr. 26/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017
» HCL Nr. 27/2017 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 28/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 29/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2017
» HCL Nr. 30/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 31/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in localitatea Nazarcea, strada Izlazului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Ion Elena
» HCL Nr. 32/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare si extindere scoala generala nr.1, corp – C1, corp – C3 localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 33/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare trama stradala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea si Cartier Zona "D"
» HCL Nr. 34/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Înfiintare sistem de iluminat public in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta
» HCL Nr. 35/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Sistematizare infrastructura rutiera si pietonala in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta
» HCL Nr. 36/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.14/26.01.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 37/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.15/26.01.2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico – economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 38/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALBA", judetul Constanta
» HCL Nr. 39/2017 de modificare a H.C.L. nr. 148/21.09.2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Adminis
» HCL Nr. 40/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.13/26.01.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea une
» HCL Nr. 41/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea proiectului de investitii "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA NR.2 CU CLASELE I-VIII CARTIER VIA, POARTA ALBA"
» HCL Nr. 42/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 43/2017 privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
» HCL Nr. 44/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Extindere retele de canalizare in localitatea Poarta Alba Etapa 2 – zona cuprinsa intre str. Garofitei, Aleea Pacii si Calea Bucuresti"
» HCL Nr. 45/2017 privind aplicarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"
» HCL Nr. 46/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Tudor Musatescu, nr.38, lot 127,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Rusu Vas
» HCL Nr. 47/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Miron Florin Zamfir
» HCL Nr. 48/2017 privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului Medical
» HCL Nr. 49/2017 de modificare a HCL nr. 146/21.09.2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasur
» HCL Nr.50/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"
» HCL Nr. 51/2017 privind implementarea proiectului "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"
» HCL Nr. 52/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Tudorache Liliana
» HCL Nr. 53/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 54/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna APRILIE
» HCL Nr. 55/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2017
» HCL Nr. 56/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 57/2017 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2017
» HCL Nr.58/2017 privind inregistrarea comunei Poarta Alba, judetul Constanta in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si stabilirea modului in care se suporta comisionul bancar ca urmar
» HCL Nr. 59/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 226 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Muncii, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Sprivac Anamaria
» HCL Nr. 60/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 603 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.2, lot 459, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 61/2017 privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea/actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 62/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.294 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, lot 2, cu nr. Cadastral IE 101.653
» HCL Nr. 63/2017 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2016-2017
» HCL Nr. 64/2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 540 m.p. , lot 25/2, domeniul privat al comunei, situat in Parcela Np 738, comuna Poarta Alba judetul Constanta
» HCL Nr. 65/2017 privind aprobarea aderarii Municipiului Onesti, judetul Bacau prin Consiliul Local Onesti si a municipiului Campulung, judetul Arges prin Consiliul Local Arges in cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
» HCL Nr. 66/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.27, lot 191, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei MUSIANU GEORGETA
» HCL Nr. 67/2017 privind asigurarea din bugetul local al comunei Poarta Alba a cheltuielilor de functionare a GAL "CANAL DUNARE MAREA NEAGRA 2016" in calitate de membru fondator
» HCL Nr.68/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna MAI
» HCL Nr. 69/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 70/2017 privind aprobarea folosirii unei cantitati de piatra in vederea repararii unor strazi din comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 71/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in cartier "Via", str. Caminului, nr. 2, bl. Cantina 2, ap.5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului AILINCAI FLORIN
» HCL Nr. 72/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.46, lot 69, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 73 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Constantin Brancoveanu, nr.5, lot 253, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana
» HCL Nr. 74/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.60 din 30.09.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.16, lot 307, zona "D", comuna Poart
» HCL Nr. 75/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.16 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ciprian Porumbescu, nr.6, lot 33, zona "E", comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 76/2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020" a bunurilor imobile – teren – pentru extinderea conductei d
» HCL Nr. 77/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta "Proiectului regional de dezvoltar
» HCL Nr. 78/2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic pentru investitia "Reabilitare trotuare Calea Bucuresti (DN 22C) in localitatea Poarta Albă"
» HCL Nr. 79/2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 130/05.07.2016
» HCL Nr. 80/2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL Nr. 81/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3797 din 21.06.2011, pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 82/2017 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a terenului intravilan situat in localitatea Poarta Alba, str. Coloniilor, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 83/2017 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.nr. 175/24.11.2016
» HCL Nr. 84/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr.85/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IUNIE
» HCL Nr.86/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.87/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mitescu Petrina
» HCL Nr.88/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu orar prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.89/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 90/2017 privind constituirea Consiliului Local Poarta Alba ca parte civila intr-un dosar penal
» HCL Nr. 91/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Porta Alba pentru anul 2018
» HCL Nr. 92/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 93/2017 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 94/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IULIE
» HCL Nr. 95/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2017
» HCL Nr. 96/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 97/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 98/2017 privind privind aprobarea caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 99/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 175 din 24.11.2016
» HCL Nr. 100/2017 privind aprobarea executarii unor lucrari de reparatii la reteaua de apa situata pe strada Amurgului si strada Liliacului
» HCL Nr. 101/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 222, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 102/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 103/2017 privind aprobarea alocarii sumei necesare achizitionarii unei locuinte sociale
» HCL Nr. 104/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna AUGUST
» HCL Nr. 105/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2017-2018
» HCL Nr. 106/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 107/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp. , lot 73, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana
» HCL Nr.108/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 109/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 110/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp. , lot 301, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL Nr. 111/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Sandu Maria
» HCL Nr. 112/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 81, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.29, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,tiner
» HCL Nr. 113/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 132, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.39, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 114/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. , lot 316, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL Nr. 115/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 133, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tin
» HCL Nr. 116/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.2, lot 436, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 117/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Eugen Barbu, nr.19, lot 277, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 118/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Marin Preda, nr.36, lot 100, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 119 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Marin Preda, nr.34, lot 135, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CUMP
» HCL Nr. 120/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.28, lot 192, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru
» HCL Nr. 121/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Liviu Rebreanu, nr.14, lot 324, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 122/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr.26, lot 229, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar
» HCL Nr. 123/2017 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 20.500 mp. teren domeniu privat al comunei, in vederea construirii unui locas de cult si muzeu, pe durata existentei constructiilor, catre Manastirea "Duminica Sfintilo
» HCL Nr. 124/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t
» HCL Nr. 125/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.12, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t
» HCL Nr. 126/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 535 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Teodor Carnaucoff, nr.16, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t
» HCL Nr.127/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 128/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 6.794 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, cu nr. Cadastral IE 10673
» HCL Nr. 129/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 23.174 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela N806/2, cu nr. Cadastral 101468
» HCL Nr. 130/2017 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta
» HCL Nr. 131/2017 privind Solicitarea Avansului privind proiectul "Canalizare Menajera Zona D, Comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Submasura 7.2 "nvestitii in crearea si moderniz
» HCL Nr. 132/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna SEPTEMBRIE
» HCL Nr. 133/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.134/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.5106 din 31.07.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL Nr. 135/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Livezilor, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului LEUCO SORIN
» HCL Nr. 136/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.19 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 503 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.21, lot 35, comuna Poarta Alba, judetul Consta
» HCL Nr. 137/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Nicolae Labis, nr.6, lot 334, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei RADU NICOLETA
» HCL Nr. 138/2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Poarta Alba cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi, in perioada 2017-2020
» HCL Nr. 139/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.38, lot 127, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului COLIC GE
» HCL Nr. 140/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L.Caragiale, nr.14, lot 411, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei COLAN DARIA
» HCL Nr. 141/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CHIVU A
» HCL Nr. 142/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.10, lot 4, comuna Poarta Alba judetul Constanta, tanarului VOLOCARU
» HCL Nr. 143/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat în localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.8, lot 5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului NACUTE
» HCL Nr. 144/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba str. Teodor Carnaucoff, nr.6, lot 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CODREANU L
» HCL Nr. 145/2017 privind aprobarea concesionarii fără licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 530 mp., situat în localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.4, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PENA A
» HCL Nr. 146/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 525 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.2, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PENA LUC
» HCL Nr. 147/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 554 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2I, lot 10, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei FRUNZA ANDREEA -
» HCL Nr. 148/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 552 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2H, lot 11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CALIN ION
» HCL Nr. 149/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2G, lot 12, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei NEGRU LARISA - C
» HCL Nr. 150/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 546 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2E, lot 14, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei PADURARIU VIOLETA
» HCL Nr.151/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 534 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2D, lot 15, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PITA FLORIN - A
» HCL Nr. 152/2017 privind aprobarea întocmiri Studiului de Feabilitate pentru obiectivul de investitii "Gradinita cu program normal Poarta Alba, judetul Constanta" – 3 sali de grupa
» HCL Nr. 153/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 548 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2F, lot 13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BOSOI ANDREEA - M
» HCL Nr. 154/2017 privind atribuirea denumirii unei strazi din comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 155/2017 privind Solicitarea Avansului pentru proiectul "Modernizare trama stradala Comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submasura 7.2 "Investitii in crearea si moderni
» HCL Nr. 156/2017 privind Solicitarea Avansului pentru proiectul "Modernizarea si Dotarea Colegiului Agricol Poarta din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Submasura 7.2
» HCL Nr. 157/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE
» HCL Nr. 158/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.2, lot 451, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROMANET MA
» HCL Nr. 159/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 684 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.1, lot 472, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROMANET LUC
» HCL Nr. 160/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 556 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Caminului, nr.2 J, lot 9, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului GRIGORE FLORIN
» HCL Nr. 161/2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale din comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 162/2017 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz, servitute si superficie asupra unor terenuri in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
» HCL Nr. 163/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 156 din 06.10.2017
» HCL Nr. 164/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE
» HCL Nr. 165/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Modernizare trama stradala in localitatea Poarta Alba, Cartier Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 166/2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.158/06.10.2017
» HCL NR. 167/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 408 mp., situate in localitatea Poarta Alba, str. Palatului, nr.3, lot 16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SIMION IONUT -
» HCL NR. 168/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.23 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan în suprafață de 500 mp., situat în localitatea Poarta Albă, str. I.L.Caragiale, nr.7, lot 454, zona ”D”, comuna Poarta
» HCL Nr. 169/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.27 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba,
» HCL Nr. 170/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI DE GRUPA POARTA ALBA, Judetul CONSTANTA"
» HCL Nr. 171/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 172/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 173/2017 privind concesionarea retelei de apa din localitatea Poarta Alba, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, catre SC RAJA SA Constanta
» HCL Nr. 174/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna OCTOMBRIE
» HCL Nr. 175/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2017
» HCL Nr. 176/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiii "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALBĂ", judetul Constanta
» HCL Nr. 177/6.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta"
» HCL Nr. 178/6.11.2017 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia "Modernizare trama stradala in localitatea Poarta Alba, Cartier Via", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 179/24.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna NOIEMBRIE
» HCL Nr. 180/24.11.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
» HCL Nr. 181/24.11.2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 182/24.11.2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 183/24.11.2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.34/09.03.2017privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Infiintare sistem de iluminat public in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta
» HCL Nr. 184/24.11.2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 139/28.09.2017
» HCL Nr. 185/24.11.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 20 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I. L. Caragiale, nr.8, lot 455, zona "D", comuna Poarta
» HCL Nr. 186/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.8, lot 455, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului COLI
» HCL Nr. 187/24.11.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 47 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I. L. Caragiale, nr.3, lot 475, comuna Poarta Alba, jude
» HCL Nr. 188/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei VASILE RODICA
» HCL Nr. 189/24.11.2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane
» HCL Nr. 190/24.11.2017 privind indreptarea erorii materiale existente in HCL nr.113/22.07.2016
» HCL Nr. 191/24.11.2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, I.L. Caragiale, nr.16, lot 396, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului TIGMEANU
» HCL Nr. 192/24.11.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 162/06.10.2017
» HCL Nr. 193/24.11.2017 privind revocarea H.C.L. nr. 154/28.09.2017
» HCL NR. 194/24.11.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, in suprafata de 200 mp., situat in loc. Poarta Alba, aleea Mecanizarii, nr. 9A
» HCL NR. 195/24.11.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local RAICIU VASILE si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL NR. 196/24.11.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 1/25.06.2016 si HCL nr. 186/22.12.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor
» HCL Nr. 197/24.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BARDAN IONEL
» HCL NR. 198/24.11.2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007