PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2016
» HCL Nr. 1/2016 privind aprobarea continuarii activitatii si operationalizarea Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Asociatia de Dezvoltare Zonala Murfatlar" asociatie inscrisa in registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judec
» HCL Nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2016
» HCL Nr. 3/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2015
» HCL Nr. 4/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Halaciuga Anamaria
» HCL Nr. 5/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan, in suprafata de 29.700 mp., inscris in C.F. 102173 a U.A.T Poarta Alba, situat in comuna Poarta Alba, NP 795/1
» HCL Nr. 6/2016 privind concesionarea fara licitatie publica a spatiului "cabinet stomatologic" din cadrul Dispensarului Medical
» HCL Nr. 7/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru proiectul "REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBA
» HCL Nr. 8/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna februarie
» HCL Nr. 9/2016 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 in anul 2016
» HCL Nr. 10/2016 privind aprobarea bugetului creditelor interne al comunei Poarta Alba, pentru anul 2016
» HCL Nr. 11/2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2016, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr. 12/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta in care isi desfa
» HCL Nr. 13/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 14/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situată in Cartier "Via", aleea Cantinei, nr.6, bl. 14N, camera 26, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 15/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 16/2016 privind aprobarea actualizarii domeniul public al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 17/2016 privind aprobare intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona E" comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 18/2016 privind aprobarea intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona D" comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 19/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 20/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Reabilitare si extindere Scoala nr. 1 Poarta Alba – corp C1"
» HCL Nr. 21/2016 privind aprobarea prelungirii traseului pe ruta Medgidia – Cuza Voda-Castelu pana in Constanta zona Campus Universitar prin NAZARCEA (GALESU) –Ovidiu
» HCL Nr. 22/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatori pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr. 23/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 418.289 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela A 811/3, lot 1, zona de lotizare D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 24/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 25/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna martie
» HCL Nr. 26/2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor , de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
» HCL Nr. 27/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 6, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.2, tinerei MOROSANU RALUCA
» HCL Nr. 28/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 7, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.4, tinerei HLIHOR LENUTA RAMONA
» HCL Nr. 29/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 8, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.6, tinerei COSTEA ALINA-CERASELA
» HCL Nr. 30/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului public al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 31/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 32/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 10.359 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela Np738, lot 25, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 33/2016 privind aprobarea participarii U.A.T POARTA ALBA, la constituirea parteneriatului CUMPANA-POARTA ALBA-VALU LUI TRAIAN
» HCL Nr. 34/2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-sociala a comunei Poarta Alba pe perioada 2014-2020
» HCL Nr. 35/2016 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 36/2016 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2015-2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007