PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2016
» HCL Nr. 1/2016 privind aprobarea continuarii activitatii si operationalizarea Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Asociatia de Dezvoltare Zonala Murfatlar" asociatie inscrisa in registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judec
» HCL Nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2016
» HCL Nr. 3/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2015
» HCL Nr. 4/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Halaciuga Anamaria
» HCL Nr. 5/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan, in suprafata de 29.700 mp., inscris in C.F. 102173 a U.A.T Poarta Alba, situat in comuna Poarta Alba, NP 795/1
» HCL Nr. 6/2016 privind concesionarea fara licitatie publica a spatiului "cabinet stomatologic" din cadrul Dispensarului Medical
» HCL Nr. 7/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru proiectul "REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBA
» HCL Nr. 8/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna februarie
» HCL Nr. 9/2016 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 in anul 2016
» HCL Nr. 10/2016 privind aprobarea bugetului creditelor interne al comunei Poarta Alba, pentru anul 2016
» HCL Nr. 11/2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2016, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr. 12/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta in care isi desfa
» HCL Nr. 13/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 14/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situată in Cartier "Via", aleea Cantinei, nr.6, bl. 14N, camera 26, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 15/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 16/2016 privind aprobarea actualizarii domeniul public al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 17/2016 privind aprobare intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona E" comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 18/2016 privind aprobarea intocmirii P.T. + D.D.E. pentru investitia "Alimentare cu energie lotizari zona D" comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 19/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 20/2016 privind aprobare intocmire S.F. pentru investitia "Reabilitare si extindere Scoala nr. 1 Poarta Alba – corp C1"
» HCL Nr. 21/2016 privind aprobarea prelungirii traseului pe ruta Medgidia – Cuza Voda-Castelu pana in Constanta zona Campus Universitar prin NAZARCEA (GALESU) –Ovidiu
» HCL Nr. 22/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatori pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr. 23/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 418.289 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela A 811/3, lot 1, zona de lotizare D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 24/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 25/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna martie
» HCL Nr. 26/2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor , de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
» HCL Nr. 27/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 6, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.2, tinerei MOROSANU RALUCA
» HCL Nr. 28/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 7, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.4, tinerei HLIHOR LENUTA RAMONA
» HCL Nr. 29/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafata de 300 mp., lot 8, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.6, tinerei COSTEA ALINA-CERASELA
» HCL Nr. 30/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului public al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 31/2016 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 32/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 10.359 mp. situat in localitatea Poarta Alba, parcela Np738, lot 25, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 33/2016 privind aprobarea participarii U.A.T POARTA ALBA, la constituirea parteneriatului CUMPANA-POARTA ALBA-VALU LUI TRAIAN
» HCL Nr. 34/2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-sociala a comunei Poarta Alba pe perioada 2014-2020
» HCL Nr. 35/2016 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 36/2016 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2015-2016
» HCL Nr. 37/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 2022 mp. inscris in CF 102681 a U.A.T. Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via" strada Ciocarliei, nr.6
» HCL Nr. 38/2016 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii nr. 5204/22.08.2012 privind impadurirea perimetrului din Zona Garii cu frasin de balta
» HCL Nr. 39/2016 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 40/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local SANDU NICOLAE si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL Nr. 41/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local PITURU FLORENTIN si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL Nr. 42/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local FARCAS DANIEL-IONUT si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL Nr. 43/2016 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2016
» HCL Nr. 44/2016 privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 45/2016 privind aprobarea renuntarii de catre doamna Negru Larisa-Cristina la cota – parte din terenul atribuit conform contractului de concesiune nr.3/11.03.2015
» HCL Nr. 46/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1 din 14.02.2014 pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., lot 21, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor, nr. 52, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 47/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str.Gradinilor, nr.52, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 48/2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru proiectul "MODERNIZARE TRAMA STRADALA COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr. 49/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta, aleea Democratiei, nr.3, lot 2, zona "T", in suprafata de 221,97 mp., catre doamna Maldan Lacramioar
» HCL Nr. 50/2016 privind aprobarea anularii taxei pentru eliberarea adeverintelor de stare materiala
» HCL Nr. 51/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 636 mp.,str. Lucian Blaga, nr.31, lot 30, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei IUSCENCO ALEXANDRA-MONICA
» HCL Nr. 52/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.15, lot 297, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Gisca Alexandru-Ovidiu
» HCL Nr. 53/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Eugen Barbu, nr.11, lot 350, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului GISCA ALIN-MARIAN
» HCL Nr. 54/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.28, lot 150, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAICIU CRISTIAN-GEORGE
» HCL Nr. 55/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.26, lot 165, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAICIU COSMIN-MIHAI
» HCL Nr. 56/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. I.L.Caragiale, nr.30, lot 129, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ROHOZNEANU COSTEL
» HCL Nr. 57/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.17, lot 280, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANDREI IONUT
» HCL Nr. 58/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Ciprian Porumbescu, nr.6, lot 33, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului RAILEANU LUCIA
» HCL Nr. 59/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna mai
» HCL Nr. 60/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016
» HCL Nr. 61/2016 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL Nr. 62/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4184 din 18.06.2009 pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., lot 16, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de doamna LUPUSOR
» HCL Nr. 63/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 16, situat in localitatea Nazarcea, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 64/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 503 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.21, lot 35, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei P
» HCL Nr. 65/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.8, lot 455, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 66/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Nicolae Labis, nr.10, lot 224, zona "D", comuna Poarta Alba judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 67/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.2, lot 225, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei M
» HCL Nr. 68/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.12, lot 349, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 69/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.45, lot 73, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL Nr. 70/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.4, lot 115, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar
» HCL Nr. 71/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.5, lot 404, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei MA
» HCL Nr. 72/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.32, lot 156, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 73/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.30, lot 159, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 74/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.14, lot 378, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 75/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L Caragiale, nr.7, lot 454, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 76/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L Caragiale, nr.12, lot 426, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 77/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.13, lot 249, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL Nr. 78/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.35, lot 78, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru
» HCL Nr. 79/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna IULIE
» HCL Nr. 80/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2016
» HCL Nr. 81/2016 privind implementarea investitiei "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE – CAMIN CULTURAL, CARTIER VIA IN COMUNA POARTA ALBA"
» HCL Nr. 82/2016 privind achizitionarea unor echipamente pentru locurile de joaca din comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 83/2016 privind HCL Nr. 83/2016 privind aprobarea infiintarii retelei de monitorizare video a comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 84/2016 privind stabilirea cuantumului normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 85/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ciobaniuc Stela, pentru copilul Ciobaniuc Nicola Iulia
» HCL Nr. 86/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna IULIE
» HCL Nr. 87/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local comunal Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 88/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 89/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 90/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7 din 03.07.2014 privind terenul in suprafata de 300 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", Aleea Plopilor, nr. 6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL Nr. 91/2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", strada Nordului , nr.1 bl. 7N Anexa, ap.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei Abalasei Steliana
» HCL Nr. 92/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 810 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 93/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr.4A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 94/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gigea Luminita
» HCL Nr. 95/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 631 mp., lot 79, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.33, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru
» HCL Nr. 96/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 433, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului CI
» HCL Nr. 97/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp., lot 307, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL Nr. 98/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 475, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. I.L. Caragiale, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 99/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 205, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 100/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 432, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr.101/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 125, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner
» HCL Nr. 102/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 421, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tine
» HCL Nr. 103/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., lot 357, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.14, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL Nr. 104/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 580 mp., lot 226, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 105/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 194, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 106/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 127, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.38, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar
» HCL Nr. 107/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tiner
» HCL Nr. 108/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 227, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 109/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 323, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL Nr. 110/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., lot 86, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tine
» HCL Nr. 111/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 501 mp., lot 85, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.21, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana
» HCL Nr. 112/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 430 mp., lot 109, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.41, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana
» HCL Nr. 113/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 104, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.32, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei C
» HCL Nr. 114/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 452, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 115/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 96, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Grigore Ureche, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 116/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 97, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei A
» HCL Nr. 117/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 19, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Avram Iancu, nr.8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului B
» HCL Nr. 118/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 507 mp., lot 201, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 119/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., lot 251, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.9, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL Nr. 120/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 29, zona "E", str. Tepes Voda, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei RADU ALINA
» HCL Nr. 121/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 2, zona "E", str. Tepes Voda, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SCRIPCARIU FLORIN-IONUT
» HCL Nr. 122/2016 privind aprobarea implementarii proiectului "CANALIZARE MENAJERA ZONA "D", COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA
» HCL Nr. 123/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati din studiul de fezabilitate aferent proiectului "CANALIZARE MENAJERA ZONA "D"” COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr. 124/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna AUGUST
» HCL Nr. 125/2016 privind infiintarea Asociatiei Grup De Actiune Locala "Canal Dunare – Marea Neagra 2016 ( GAL "Canal Dunare – Marea Neagra 2016)
» HCL Nr. 126/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna AUGUST
» HCL Nr. 127/2016 privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primariei comunei Poarta Alba si cota de combustibil in vederea efectuarii de lucrari pe domeniul public si privat
» HCL Nr. 128/2016 privind aprobarea P.T. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Extindere conducte de distributie apa si racorduri individuale, str. Gradinilor, Intrarea Lacului, localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 129/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 130/2016 privind aprobarea implementarii proiectului "ACTIUNI COMUNITARE UNIFICATE PRIN MUNCA"
» HCL Nr. 131/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 517 mp., lot 10, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Octavian Goga, nr.22, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei D
» HCL Nr. 132/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., lot 364, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.13, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 133/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 633 mp., lot 80, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.31, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanar
» HCL Nr. 134/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 410, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL Nr. 135/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 379, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.15, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru
» HCL Nr. 136/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 173, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.6, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 137/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 178, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei PA
» HCL Nr. 138/2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 14, zona "E", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului PO
» HCL Nr. 139/2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari – servicii, intre Comuna Poarta Alba si Penitenciar Poarta Alba
» HCL Nr. 140/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 141/2016 de modificare si completare a H.C.L. nr. 122/03.08.2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-
» HCL Nr. 142/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna SEPTEMBRIE
» HCL Nr. 143/2016 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 39/31.05.2007 de atribuire în folosinta gratuita a lotului nr. 2 din cartier ”Via" in vederea construirii unei locuinte conform Legii nr. 15/2003, modificata, tinerei AI
» HCL Nr. 144/2016 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 138/25.08.2016 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafată de 500 mp., lot 14, zona "E", situat in localitatea Poarta Alba
» HCL Nr. 145/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 17 din 21.06.2016 pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Vasile Alecsandri, nr. 45, lot 73, zona "D", comuna Poarta A
» HCL Nr. 146/2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 4,3 "Investitii pentru dezvoltar
» HCL Nr. 147/2016 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 148/2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta
» HCL Nr. 149/2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director din Colegiul Agricol Poarta Alba respectiv director si director adjunct di
» HCL Nr. 150/2016 privind respingerea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei SERBAN PETRONELA
» HCL Nr. 151/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 152/2016 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan- domeniul privat al comunei Poarta Alba, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela P 1024
» HCL Nr. 153/2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, situate in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", aleea Plopilor, nr.3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 154/2016 privind aprobarea achizitionarii de piatra pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor din comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 155/2016 privind concesionarea retelei de apa din strada Gradinilor, strada Macului si aleea Gradinilor, catre SC RAJA SA Constanta
» HCL Nr. 156/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Botezatu Ionut Cristian
» HCL Nr. 157/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, pentru anul 2017
» HCL Nr. 158 privind aprobarea achizitionarii de centrale termice pentru incalzire sediul Primariei Poarta Alba
» HCL Nr. 159/2016 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca Dacia Duster
» HCL Nr. 160/2016 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 161/2016 privind aprobarea modificării HCL nr.154/21.09.2016
» HCL Nr. 162/2016 aprobarea intocmirii S.F. si P.T. pentru investitia "Modernizare trama stradala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea, Cartier Zona D"
» HCL Nr. 163/2016 privind aprobarea modificarii si completarea HCL nr.127/25.08.2016
» HCL Nr. 164/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna OCTOMBRIE
» HCL Nr. 165/2016 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017
» HCL Nr. 166/2016 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007