PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2018
» HCL NR. 1/2018 privind privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 202 din 13.12.2017
» HCL NR. 2/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.3/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 4/2018 privind aprobarea aderarii comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta prin Consiliul Local Mihai Viteazu, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"
» HCL NR. 5/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Eugen Barbu, nr.11, lot 350, zona "D", comuna Poarta Alba, jude
» HCL NR.6/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7513 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.1, lot 1, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.7/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7515 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.3, lot 2, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.8/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7514 din 13.11.2009, pentru terenul intravilan in suprafata de 367 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr.5, lot 3, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR. 9/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 10/2018 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.11/2018 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 116 din 24.08.2017
» HCL NR. 12/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. L. Rebreanu, nr.2, lot 436, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei REBE
» HCL NR. 13/2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.44, lot 68, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL NR. 14/2018 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 15/2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr. 16/2018 privind modificarea si completarea anexelor din HCL nr. 201/13.12.2017
» HCL NR.17/2018 privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 1/12.01.2018
» HCL NR. 18/2018 privind imputernicirea domnului Primar al comunei Poarta Alba, in vederea semnarii contractelor de comodat
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007