PRIMARIA POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Andrei Mircea - PNL
 2. Bardan Viorel - PNL
 3. Ciuca Valentin - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Mosteanu Leonora - PNL
 6. Oboroceanu Adrian - PSD
 7. Popa Olariu Elena - PNL
 8. Pricop Sandu - PSD
 9. Raileanu Lucia - PNL
 10. Stavian Tiberiu - PNL
 11. Strugariu Violeta - PSD
 12. Tudose Valentina Simona - PNL
 13. Vasile Nicu - PNL
Fisiere:

» 2019
» HCL NR.1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR. 2/19 Privind includerea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli a cotei de cofinantare aferenta comunei Poarta Alba din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata in aria de operare a S.C. R.A.J.A. Constanta in
» HCL NR.3/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2018
» HCL NR.4/2019 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2019
» HCL Nr. 5/2019 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale comunei Poarta Alba
» HCL NR.6/2019 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR.7/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.8/2019 privind aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA", Judetul Constanta
» HCL NR.9/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.10/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 416 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. George Cosbuc, nr. 13, lot 200, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL NR. 11/2019 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.12/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL NR. 13/2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2019
» HCL NR.14/2019 privind aprobarea schimbarii denumirii Liceului Tehnologic Poarta Alba in Liceul Agricol Poarta Alba, incepand cu anul scolar 2018-2019
» HCL NR.15/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 187/20.12.2018
» HCL NR.16/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "TROTUARE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.17/2019 privind aprobarea si insusirea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.18/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 68.736 mp., situate in localitatea Poarta Alba, parcela A718/2/2, cu nr. Cadastral 102226 – in 2 loturi distincte
» HCL Nr. 19/2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invaţamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020
» HCL Nr.20/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5 din 10.03.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 861,16 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, lot 40, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 21/2019 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba
» HCL Nr.22/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.9, lot 366, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei GRA
» HCL Nr. 23/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 46 din 17.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.10, lot 4, comuna Poarta Alba, judetul Con
» HCL Nr. 24/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune
» HCL Nr.25/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 37A, judetul Constanta
» HCL Nr. 26/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2972 din 09.05.2012, pentru terenul extravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/3, situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL Nr.27/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2973 din 09.05.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/4 situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de
» HCL Nr.28/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Parcela Np.738, lot 23/3 si lot 23/4, judetul Constanta
» HCL Nr. 29/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL Nr.30/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 750 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 18, avand nr. cadastral 103709
» HCL Nr.31/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.498 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Carierei, nr. 4, avand nr. cadastral 102602
» HCL Nr. 32/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 40 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Țepes Voda, nr. 22, lot 2, zona E, comuna Poarta Alba, judetul
» HCL Nr.33/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr.34/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA D"
» HCL Nr.35/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr.36/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 37 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr. 1, lot 29, zona E, comuna Poarta Alba, judetul C
» HCL NR.37/2019 privind prin care se ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier local al doamnei MECA ALINA si vacantarea mandatului de consilier local
» HCL NR.38/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 06.11.2014, pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.56, lot 23, comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL NR.39/2019 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 149 din 25.10.2018
» HCL NR. 40/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinere
» HCL NR.41/2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.161 din 06.10.2017
» HCL NR.42/2019 privind aprobarea unor rapoarte de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.43/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 44/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 3.000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Albatrosului, nr. 7, comuna Poarta Alba, jud. Constanta, avand nr. cad
» HCL NR.45/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 1.500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, comuna Poarta Alba, jud. Constanta, avand nr. cadastral
» HCL NR.46/2019 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia "LUCRARI DE EFICIENTIZARE TERMICA A DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA POARTA ALBA"
» HCL NR.47/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si avizului pentru programul de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati economice pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 48/2019 alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.49/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2019
» HCL NR.50/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.51/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati , devizul general actualizat, pentru investitia "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR.1 CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTAN
» HCL NR.52/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune
» HCL NR.53/2019 privind aprobarea modificarii Cap.II, art.1 al contractului de concesiune nr. 1476/10.03.2011
» HCL NR.54/2019 privind aprobarea taxei speciale pentru oficierea casatoriei in alta locatie decat sediul Primariei
» HCL NR.55/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati , devizul general actualizat, pentru investitia " INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR. 56/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 29 din 05.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr.28, lot 192, zona "D", comuna Poarta Alba,
» HCL NR.57/2019 privind aprobarea raportului de evaluare si expertiza tehnica a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Parcela Np. 738, lot 7, jud. Constanta
» HCL NR.58/2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020
» HCL NR.59/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan în suprafata de 776 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.17, lot 246, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL NR.60/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna MAI
» HCL NR.61/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.62/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.63/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.31, lot 217, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului AN
» HCL NR.64/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.20, lot 309, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, t
» HCL NR.65/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihai Eminescu, nr.21, lot 312, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL NR.66/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei COJOCARESCU MIHAELA - M
» HCL NR.67/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului POPA CONSTANTIN - GEO
» HCL NR.68/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2019
» HCL NR. 69/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.10, lot 304, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta,
» HCL NR.70/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Nastasescu Ecaterina
» HCL NR.71/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REALIZARE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE PENTRU CARTIER TINERI ZONA D DIN JUDETUL CONSTANTA, LOCALITATEA POARTA ALBA"
» HCL NR.72/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.73/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 520 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.30, lot 61, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei IGNAT FLORENTI
» HCL NR.74/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 183.684 mp, situat in localitatea Poarta Alba, P 694, cu nr. Cadastral 102292, in sase loturi distincte
» HCL NR.75/2019 privind reorganizarea si modificarea Organigramei, al Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.76/2019 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naționala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de inves
» HCL NR.77/2019 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naționala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de inves
» HCL NR.78/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IUNIE
» HCL NR.79/2019 privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator
» HCL NR.80/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.81/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.82/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr. 38, lot 102, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanaru
» HCL NR.83/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str.Mihail Sadoveanu, nr. 35, lot 101, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL NR.84/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu , nr. 24, lot 236, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei
» HCL NR.85/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Neculce, nr. 10, lot 198, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BU
» HCL NR.86/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Liviu Rebreanu, nr. 26, lot 208, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL NR.87/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 42 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 631 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.33, lot 79, zona "D”, comuna Poarta Alba
» HCL NR.88/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 27 din 05.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Cons
» HCL NR.89/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.90/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IUNIE
» HCL NR.91/2019 privind aprobarea ofertei de servicii a SC GEODATA SERVICES SRL privind realizarea de masuratori GIS a unor terenuri situate in intravilanul/extravilanul comunei Poarta Alba si integrarea acestora intr-o solutie geospatiala (harta GI
» HCL NR.92/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 290 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Mecanizarii, nr. 3, comun
» HCL NR. 93/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, in suprafata de 36.195 mp, situat in localitatea Poarta Alba, str. Calea Ovidiu, nr. 1J, cu nr. Cadastral 102248, in patru loturi distin
» HCL NR.94/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridic
» HCL NR. 95/22019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 18/31.01.2019
» HCL NR.96/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.97/2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 79/11.06.2019
» HCL NR.98/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna IULIE
» HCL NR.99/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2019
» HCL NR.100/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 101/2019 privind aprobarea ofertei E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A de realizare a investitiei "Extindere retea electrica de interes public zona D", localitatea Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.102/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.103/2019 privind aprobarea vanzarii/concesionarii prin licitatie publica a loturilor de teren intravilan – domeniul privat, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.104/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 28 din 27.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 501 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr.35, lot 78, zona "D", comuna Poarta Alba
» HCL NR. 105/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr. 10, lot 304, zona "D", comuna Poa
» HCL NR.106/2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 2044 mp., situat in localitatea Poarta Alba, parcela A811/2/2+A806/2/2 – lot 118, str. Salciilor, nr.1H, zona "E",
» HCL NR.107/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 540mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Neculce , nr. 12, lot 199 zona "D", comuna Poarta Alba, judetul C
» HCL NR.108/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr. 4, lot 238, zona "D", comuna Poarta Alba, jud
» HCL NR.109/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 633mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Octavian Goga, nr.36, lot 17 zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Co
» HCL NR.110/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr. 9, lot 202 zona "D", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR. 111/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr. 27, lot 32 zona "D", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR.112/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna AUGUST
» HCL NR.113/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.114/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune
» HCL NR.115/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 341 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Geamiei, nr. 4A, comuna P
» HCL NR.116/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 40 din 01.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 684 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.1, lot 472, zona "D", comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.117/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 02.06.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 509 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Macului, nr. 33, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL NR.118/2019 privind aprobarea modificarii Cap.I. pct. 2 al contractului de concesiune nr. 15/11.06.2019
» HCL NR.119/2019 privind privind aprobarea ofertei PFA MURAT ERCHEAN autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie
» HCL NR.120/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.121/2019 pentru insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ – teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2018
» HCL NR.122/2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/25.07.2019
» HCL NR.123/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 24 din 12.07.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, lot 115, zona "D", comuna Poarta Alb
» HCL NR.124/2019 privind schimbarea locatiei Gradinitei nr.1 din localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de pe strada Bisericii, nr. 7 pe Aleea Politiei, nr.1A
» HCL NR.125/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna AUGUST
» HCL NR.126/2019 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne
» HCL NR.127/2019 privind aprobarea externalizarii serviciului de colectare deseuri comunale pe raza localitatii Poarta Alba
» HCL NR.128/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei TODERASC IOANA
» HCL NR.129/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna SEPTEMBRIE
» HCL NR.130/2019 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.131/2019 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care să faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Al
» HCL NR.132/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 11 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 7, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, det
» HCL NR. 133/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 12 din 11.06.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 8, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, de
» HCL NR.134/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune
» HCL NR.135/2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitionarea produselor fructe si/sau legume proaspete aferente Programului pentru scoli al Romaniei
» HCL NR.136/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 971 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 112, str. Mihai Viteazu, nr.9, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul
» HCL NR. 137/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri intravilane situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.138/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.139/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 2.044 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Salciilor, nr. 1H, lot 118 cu nr. Cadastral 103574, in 2 loturi distinc
» HCL NR. 140/2019 privind aprobarea si insusirea unor rapoarte de evaluare
» HCL NR.141/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.142/2019 privind aprobarea modificarii organigramei și statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba
» HCL NR.143/2019 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 9000 mp. , lot 16+ lot 17+ lot 18, situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, catre SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL
» HCL NR.144/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2019
» HCL NR.145/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2019 – luna OCTOMBRIE
» HCL NR.146/2019 privind implementarea investitiei "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr.2, Com. Poarta Alba, jud. Constanta"
» HCL NR.147/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico – economici pentru investitia "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr.2, Com. Poarta Alba, jud. Cons
» HCL NR.148/2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I."S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "REA
» HCL NR. 149/2019 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
» HCL NR.150/2019 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003, a unui teren intravilan, tinerei TUDORACHE FLORINA
» HCL NR.151/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 369, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, zona "D", comuna Poarta Alba, jud
» HCL NR.152/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de han
» HCL NR.153/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 266, str. Marin Preda, nr.17, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul
» HCL NR.157/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor intravilane apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.154/2019 privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba
» HCL NR.155/2019 privind perceperea penalitatilor de intarziere pentru angajamentele de plata aflate in derulare
» HCL NR.156 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 21 din 01.08.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 550 mp., situate in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr. 13, lot 364, zona "D", comuna Poarta Alba, jude
» HCL NR.157/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor intravilane apartinand domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.158/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL NR. 159/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ANDREI DOINA
» HCL NR.160/2019 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.161/2019 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 150 din 31.10.2019
» HCL NR.162/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.163/2019 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.L. nr. 117/22.07.2016
» HCL NR.164/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 165/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1 CORP C1, CORP C3, LOCALITATEA POARTA ALBA, COMUNA POARTA ALBA, JUD
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007