PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2017
» HCL Nr. 1/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2016
» HCL Nr.2/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 3/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului DINU PAUL
» HCL Nr. 4/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei DUDEA MARIA- MARILENA
» HCL Nr. 5/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 61/29.08.2008
» HCL Nr. 6/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 99/29.10.2015
» HCL Nr. 7/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 237,84 mp. situat in comuna Poarta Alba, Aleea Prieteniei, nr. 6, judetul Constanta, catre doamna ANDRONACHE GEORGIANA-EMILIA
» HCL Nr. 8/2017 privind vanzarea terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in loc. Poarta Alba, Carier "Via", strada Postei, nr. 19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta – initiator dl. Primar Delicoti Vasile
» HCL Nr. 9/2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2015, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr.10/2017 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.11/2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol Poarta Alba din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.12/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.13/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea unei pasarele pietonale peste canalul Poarta Alba – Navo
» HCL Nr.14/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.15/2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.16/2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.17/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 106 din 22.07.2016
» HCL Nr.18/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 107 din 22.07.2016
» HCL Nr.19 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului P
» HCL Nr.20/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 861,16 mp., lot 40, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei TI
» HCL Nr. 21/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. situat in Np.738, lot 25/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 22/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANGHEL GHEORGHE
» HCL Nr. 23/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 420 mp. situat in localitatea Poarta Alba, aleea Trandafirului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.24/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4560 din 17.12.2001
» HCL Nr. 25/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 759,853 mp., lot 12, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Popescu Alexandru
» HCL Nr. 26/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017
» HCL Nr. 27/2017 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007