PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2017
» HCL Nr. 1/2017 privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2016
» HCL Nr.2/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 3/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului DINU PAUL
» HCL Nr. 4/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 585 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Berzei, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei DUDEA MARIA- MARILENA
» HCL Nr. 5/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 61/29.08.2008
» HCL Nr. 6/2017 privind revocarea H.C.L. nr. 99/29.10.2015
» HCL Nr. 7/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent locuintei, in suprafata de 237,84 mp. situat in comuna Poarta Alba, Aleea Prieteniei, nr. 6, judetul Constanta, catre doamna ANDRONACHE GEORGIANA-EMILIA
» HCL Nr. 8/2017 privind vanzarea terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in loc. Poarta Alba, Carier "Via", strada Postei, nr. 19, comuna Poarta Alba, judetul Constanta – initiator dl. Primar Delicoti Vasile
» HCL Nr. 9/2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate in anul 2015, de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL Nr.10/2017 privind implementarea proiectului "Modernizare trama stradala comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.11/2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea si dotarea Colegiului Agricol Poarta Alba din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.12/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.13/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea unei pasarele pietonale peste canalul Poarta Alba – Navo
» HCL Nr.14/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.15/2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.16/2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren situate in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.17/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 106 din 22.07.2016
» HCL Nr.18/2017 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 107 din 22.07.2016
» HCL Nr.19 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., lot 152, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Musatescu, nr.36, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului P
» HCL Nr.20/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 861,16 mp., lot 40, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei TI
» HCL Nr. 21/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp. situat in Np.738, lot 25/2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 22/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 513 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Gradinilor nr.16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului ANGHEL GHEORGHE
» HCL Nr. 23/2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 420 mp. situat in localitatea Poarta Alba, aleea Trandafirului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.24/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4560 din 17.12.2001
» HCL Nr. 25/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 759,853 mp., lot 12, zona "C", situat in localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Popescu Alexandru
» HCL Nr. 26/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017
» HCL Nr. 27/2017 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna si personalul feminin din cadrul Primariei comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 28/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 29/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2017
» HCL Nr. 30/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 31/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 300 mp., situat in localitatea Nazarcea, strada Izlazului, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Ion Elena
» HCL Nr. 32/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare si extindere scoala generala nr.1, corp – C1, corp – C3 localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 33/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare trama stradala in comuna Poarta Alba, sat Nazarcea si Cartier Zona "D"
» HCL Nr. 34/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Înfiintare sistem de iluminat public in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta
» HCL Nr. 35/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "Sistematizare infrastructura rutiera si pietonala in cartierele zona "D" si zona "E" din comuna Poarta Alba", judetul Constanta
» HCL Nr. 36/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.14/26.01.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 37/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.15/26.01.2017 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico – economici pentru investitia "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr. 38/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea investitiei "INFIINTARE CRESA DE STAT IN COMUNA POARTA ALBA", judetul Constanta
» HCL Nr. 39/2017 de modificare a H.C.L. nr. 148/21.09.2016 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Adminis
» HCL Nr. 40/2017 de modificare si completare a H.C.L. nr.13/26.01.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea accesibilitatii locuitorilor comunei Poarta Alba prin construirea une
» HCL Nr. 41/2017 privind aprobarea valorii totale si cofinantarea proiectului de investitii "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA NR.2 CU CLASELE I-VIII CARTIER VIA, POARTA ALBA"
» HCL Nr. 42/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 43/2017 privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
» HCL Nr. 44/2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Extindere retele de canalizare in localitatea Poarta Alba Etapa 2 – zona cuprinsa intre str. Garofitei, Aleea Pacii si Calea Bucuresti"
» HCL Nr. 45/2017 privind aplicarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"
» HCL Nr. 46/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Tudor Musatescu, nr.38, lot 127,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Rusu Vas
» HCL Nr. 47/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Miron Florin Zamfir
» HCL Nr. 48/2017 privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului Medical
» HCL Nr. 49/2017 de modificare a HCL nr. 146/21.09.2016 privind implementarea si finantarea proiectului "Modernizare drum de exploatare in comuna Poarta Alba, judetul Constanta" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasur
» HCL Nr.50/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"
» HCL Nr. 51/2017 privind implementarea proiectului "EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2"
» HCL Nr. 52/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Tudorache Liliana
» HCL Nr. 53/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 54/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna APRILIE
» HCL Nr. 55/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2017
» HCL Nr. 56/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 57/2017 privind aprobarea "Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Poarta Alba, pentru anul 2017
» HCL Nr.58/2017 privind inregistrarea comunei Poarta Alba, judetul Constanta in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si stabilirea modului in care se suporta comisionul bancar ca urmar
» HCL Nr. 59/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 226 mp., situat in localitatea Poarta Alba, aleea Muncii, nr.4, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei Sprivac Anamaria
» HCL Nr. 60/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 603 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.2, lot 459, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarul
» HCL Nr. 61/2017 privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea/actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 62/2017 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.294 mp, situat in localitatea Poarta Alba, strada Traian, nr.22, lot 2, cu nr. Cadastral IE 101.653
» HCL Nr. 63/2017 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2016-2017
» HCL Nr. 64/2017 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 540 m.p. , lot 25/2, domeniul privat al comunei, situat in Parcela Np 738, comuna Poarta Alba judetul Constanta
» HCL Nr. 65/2017 privind aprobarea aderarii Municipiului Onesti, judetul Bacau prin Consiliul Local Onesti si a municipiului Campulung, judetul Arges prin Consiliul Local Arges in cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
» HCL Nr. 66/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp.,str. Liviu Rebreanu, nr.27, lot 191, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei MUSIANU GEORGETA
» HCL Nr. 67/2017 privind asigurarea din bugetul local al comunei Poarta Alba a cheltuielilor de functionare a GAL "CANAL DUNARE MAREA NEAGRA 2016" in calitate de membru fondator
» HCL Nr.68/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna MAI
» HCL Nr. 69/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 70/2017 privind aprobarea folosirii unei cantitati de piatra in vederea repararii unor strazi din comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 71/2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in cartier "Via", str. Caminului, nr. 2, bl. Cantina 2, ap.5, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, domnului AILINCAI FLORIN
» HCL Nr. 72/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 519 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Lucian Blaga, nr.46, lot 69, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL Nr. 73 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona "D", str. Constantin Brancoveanu, nr.5, lot 253, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tana
» HCL Nr. 74/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.60 din 30.09.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 539 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr.16, lot 307, zona "D", comuna Poart
» HCL Nr. 75/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.16 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ciprian Porumbescu, nr.6, lot 33, zona "E", comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 76/2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020" a bunurilor imobile – teren – pentru extinderea conductei d
» HCL Nr. 77/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Poarta Alba si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta "Proiectului regional de dezvoltar
» HCL Nr. 78/2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic pentru investitia "Reabilitare trotuare Calea Bucuresti (DN 22C) in localitatea Poarta Albă"
» HCL Nr. 79/2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 130/05.07.2016
» HCL Nr. 80/2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL Nr. 81/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3797 din 21.06.2011, pentru terenul intravilan in suprafata de 513 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.14, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 82/2017 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a terenului intravilan situat in localitatea Poarta Alba, str. Coloniilor, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 83/2017 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.nr. 175/24.11.2016
» HCL Nr. 84/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr.85/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IUNIE
» HCL Nr.86/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr.87/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mitescu Petrina
» HCL Nr.88/2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Gradinita cu orar prelungit cu 6 sali de clasa, localitatea Poarta Alba, comuna Poarta Alba, judetul Constanta"
» HCL Nr.89/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 90/2017 privind constituirea Consiliului Local Poarta Alba ca parte civila intr-un dosar penal
» HCL Nr. 91/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Porta Alba pentru anul 2018
» HCL Nr. 92/2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba
» HCL Nr. 93/2017 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 94/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 – luna IULIE
» HCL Nr. 95/2017 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2017
» HCL Nr. 96/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 97/2017 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 98/2017 privind privind aprobarea caietului de sarcini – cadru, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba
» HCL Nr. 99/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 175 din 24.11.2016
» HCL Nr. 100/2017 privind aprobarea executarii unor lucrari de reparatii la reteaua de apa situata pe strada Amurgului si strada Liliacului
» HCL Nr. 101/2017 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp. , lot 222, zona "D", situat in localitatea Poarta Alba, str. Miron Costin, nr.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarulu
» HCL Nr. 102/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL Nr. 103/2017 privind aprobarea alocarii sumei necesare achizitionarii unei locuinte sociale
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007