Romana


PRIMARIA POARTA ALBA
Judetul Constanta
CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Delicoti Laurian Vasile - PNL
 • Consilieri:
 1. Goria Iulian - PNL
 2. Ion George - PNL
 3. Mosteanu Eleonora - PNL
 4. Pricop Vasilica - PNL
 5. Raileanu Lucia - PNL
 6. Tudose Valentina Simona - PNL
 7. Vasile Nicu - PNL
 8. Ailincai Viorel - PMP
 9. Delicoti Laurentiu - PPR
 10. Strugariu Violeta - PSD
 11. Meca Alina - PSD
 12. Bardan Ionel - PPU-SL
 13. Prodan Florin - PPU-SL
 14. Tigmeanu Florentina - PPU-SL


Fisiere:

» 2020
» HCL NR.1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.2/2020 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2020
» HCL NR.3/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.4/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.5/2020 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.6/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL NR.7/2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020
» HCL NR.8/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 26 din 14.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.27, lot 32, zona "D", comuna Poarta Alba, judet
» HCL NR.9/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 31 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ion Creanga, nr.5, lot 452, zona "D", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR.10/2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021
» HCL NR.11/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 81.286 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Nazarcea, cu nr. Cadastral 100376, in 2 loturi distincte
» HCL NR.12/2020 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba
» HCL NR.13/2020 privind initierea procedurilor pentru infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL NR.14/2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL NR.15/2020 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca a aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.16/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.17/2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia "ASFALTARE STRAZI IN COMUNA POARTA ALBA"
» HCL NR.18/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 30 din 18.11.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr. 17, lot 266, zona "D", comuna Poarta Alba, jud
» HCL NR.19/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2020
» HCL NR.20/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna FEBRUARIE
» HCL NR.21/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 7 din 19.03.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.6, lot 6, Cartier "Via", comuna Poarta Alba, judet
» HCL NR.22 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 20 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.36, lot 100, "zona D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 23/2020 aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 21 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Marin Preda, nr.34, lot 135, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Con
» HCL NR.24/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 34 din 18.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 534 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Caminului, nr.2D, lot 15, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR. 25/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6 din 11.04.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, comuna Poarta Alba,
» HCL NR.26/2020 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Poarta Alba, judet
» HCL NR.27/2020 privind revocarea H.C.L. nr. 72/25.05.2016
» HCL NR.28/2020 privind respingerea atribuirii in folosința gratuita a unor suprafete de teren apicultorilor pentru infiintarea unor vetre de stupina, pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.29/2020 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR.30/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2019
» HCL NR.31/2020 pentru insusirea raportului elaborat de Primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ – teritoriale comuna Poarta Alba, aferent anului 2019
» HCL NR.32/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei DUDEA MARIA - MARILENA
» HCL NR.33/2020 privind transmiterea in folosința gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din Zona Np. 738 Fermieri, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE D
» HCL NR.34/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Macului si Intrarea Gradinilor, din localitatea Poarta Alba, in favoarea SC
» HCL NR. 35/2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice asupra retelei aeriene de joasa tensiune din strada Livezilor, din localitatea Nazarcea, in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA
» HCL NR.36/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna MARTIE
» HCL NR. 37/2020 privind aprobarea infiintarii unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL NR. 38/2020 privind privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr.140/31.10.2019 privind aprobarea si insusirea unor rapoarte de evaluare
» HCL NR.39/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.17 din 28.12.2018, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, deti
» HCL NR.40/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1 din 04.02.2019, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr.22, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detin
» HCL NR.41/2020 privind privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1010/15.03.2005 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical
» HCL NR.42 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1012/15.03.2005 pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical
» HCL NR.43/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.44/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 36.518 mp., situat in localitatea Nazarcea, cu nr. Cadastral 102315, in 2 loturi distincte
» HCL NR.45/2020 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.46/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 – Investitii in
» HCL NR.47/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA POARTA ALBA, Aleea Cantinei, nr. 2, Com. Poart
» HCL NR.48/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.49/2020 privind preluarea dreptului de concesiune
» HCL NR.50/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.51/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul I, anul 2020
» HCL NR.52/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna APRILIE
» HCL NR.53/2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.54/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna MAI
» HCL NR.55/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.56/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr.53/30.04.2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 57/2020 privind aprobarea solicitarii de renuntare la terenul extravilan in suprafata de 1555 mp. situat in Np 738, lot 15, adjudecat prin licitație publica conform proces - verbal nr. 141/09.01.2014
» HCL NR. 58/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 285 mp., situat in localitatea Poarta Alba, lot 118, str. Ion Neculce, nr.9, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul C
» HCL NR.59/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 11.100 mp. situat in localitatea Poarta Alba, Parcela N 795/4, cu nr. Cadastral 103865, in 2 (doua) loturi distincte
» HCL NR.60/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 31.305 mp. situat in localitatea Nazarcea, str.Calea Ovidiu, nr. 1J, lot 4, cu nr. Cadastral 103806, in 4 (patru) loturi di
» HCL NR.61/2020 privnd aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021
» HCL NR.62/2020 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane – domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.63/2020 pentru modificarea anexei din H.C.L. nr. 58/18.04.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020
» HCL NR.64/2020 privind aprobarea perfectarii contractului de vanzare – cumparare pentru terenul intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, in suprafata de 6000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Tronson 3, fostul SC SUINPROD SA
» HCL NR.65/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna IUNIE
» HCL NR.66/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.12 din 29.09.2015, pentru terenul intravilan in suprafata de 377 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Malinului, nr.1, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL NR.67/2020 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE RETEA ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA POARTA ALBA, CALEA BUCURESTI, COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.68/2020 insusirea si aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.69/2020 privind respingerea intocmirii P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN PENTRU ADAPOST BERBECUTI
» HCL NR.70/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr. 11/30.01.2020
» HCL NR.71/2020 privind acordul de principiu pentru amplasarea retelei de irigatii de catre "O.U.A.I. ZYX Poarta Alba", pe drumurile de exploatare
» HCL NR.72/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finantat prin Submasura 7.2 – Investitii in
» HCL NR.73/2020 privind acordul de principiu pentru amplasarea retelei de irigatii", de catre O.U.A.I. BRAVA , pe drumurile de exploatare
» HCL NR.74/2020 privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.191 din 24.11.2017
» HCL NR.75/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.76/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei a Dispensarului Uman Poarta Alba
» HCL Nr.77/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.78/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna IULIE
» HCL NR.79/2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CIUCA VALENTIN
» HCL NR.80/2020 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate nr.1 pentru Agricultura, Activitati economic-financiare, Amenajarea teritoriului si urbanism, Protectia mediului si turism a Consiliului Local Poarta Alba
» HCL NR.81/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.82/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 230 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Branduselor, nr.24, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BOHAN
» HCL NR.83/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.84/2020 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2020
» HCL NR.85/2020 privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul de investitii "SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA DN22C (E81) SI DJ 228A"
» HCL NR.86/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.8 din 14.07.2014, pentru terenul extravilan in suprafata de 3.000 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Np 738, nr.11, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de domn
» HCL NR.87/2020 privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de iluminat public in comuna Poarta Alba
» HCL NR.88/2020 privind achizitionarea unor echipamente pentru locurile de joaca din comuna Poarta Alba
» HCL NR.89/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei AFRUNDIEI PETRICA - GABRIELA
» HCL NR.90/20200 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.91/2020 privind aprobarea D.A.L.I. si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.92/2020 privind modificarea componentei nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL NR.93/2020 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei SANDU LENUTA din partea P.N.L. in cadrul Consiliului Local al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.94/2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna AUGUST
» HCL NR.95/2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.96/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.32 din 17.10.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Caminului, nr. 2G, lot 12, comuna Poarta Alba, ju
» HCL NR.97/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Stefan cel Mare, nr.15, lot 41, zona "E", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR.98/2020 privind aprobarea concesionarii făra licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 527 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Stefan cel Mare, nr.22, lot 47, zona "E", comuna Poarta Alba, judet
» HCL NR. 99/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.10, lot 241, zona "D", comuna Poarta Alba, judetu
» HCL NR.100/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 647 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Lucian Blaga, nr.17, lot 37, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul
» HCL NR.101/2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.102/2020 privind privind implementarea proiectului "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.103/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei CHIRVASE GABRIELA
» HCL NR.104/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 105/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE
» HCL NR.106/2020 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL nr. 89/30.07.2020
» HCL NR.107/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat pentru investitia – "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.108/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE
» HCL NR.109/2020 privind aprobarea infiintarii unui punct farmaceutic in localitatea Nazarcea, Calea Ovidiu, nr. 20, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.110/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.111/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr.4, lot 93, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul Cons
» HCL NR.112/2020 privind desemnarea de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1, Poarta Alb
» HCL NR.113/2020 privind aprobarea preluării unui contract de concesiune
» HCL NR.114/2020 privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.115/2020 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a locuintei situata in cartier "Via", str. Nordului, nr. 8, bl. 18N, ap.3, parter, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei TAPUREL LUMINITA
» HCL NR.116/2020 privind insusirea si aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.117/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna SEPTEMBRIE
» HCL NR.118/2020 privind aprobarea achizitionarii de covor gazon sintetic pentru terenul de sport multifunctional din Cartier "Via", Scoala generala, nr. 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 119/2020 de modificare si completare a H.C.L. nr. 90/30.07.2020 privind aprobarea implementarii investitiei "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE "DISPENSAR UMAN" (P+1E) DIN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.120/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR.121/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poarta Alba, judetul Constanta pentru anul 2020 – luna OCTOMBRIE
» HCL NR.122/2020 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.123/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.7441 din 04.12.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 445 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr. 8, lot 8, comuna Poarta Alba, j
» HCL NR.124/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan – domeniul privat, in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Enescu, nr.10, lot 88, zona "E", comuna Poarta Alba, judetul
» HCL NR.125/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.23 din 25.09.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. Mihail Sadoveanu, nr. 36, lot 133, comuna Poarta Alba
» HCL NR.126/2020 privind revocarea H.C.L. nr. 73/24.05.2018
» HCL NR.127/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4694 din 27.07.2010, pentru terenul intravilan in suprafata de 445 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Cartier "Via", str. Sperantei, nr. 4,, comuna Poarta Alba, judetul
» HCL NR.128/2020 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 337 mp., teren aferent locuintei, situat in localitatea Poarta Alba, str. Postei, nr. 23, lot 4 com
» HCL NR. 129/2020 privind aprobarea achizitionarii de materiale pentru dotarea salilor de clasa din Liceul Agricol Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.130/2020 privind aprobarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 131/2020 privind infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata cu asociat unic comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local al comunei Poarta Alba
» HCL NR.132/2020 privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan - domeniul privat, in suprafata de 3.299 mp., situat in sat Nazarcea, Calea Ovidiu, nr.87, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR. 133/2020 privind aprobarea vânzarii prin negociere directa a locuintei, situata in localitatea Poarta Alba, cartier "Via", str. Nordului, nr. 2A, bl. Spalatorie, ap.2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, doamnei CIMPEANU FLORENTINA
» HCL NR. 134/2020 privind aprobarea intocmirii S.F si P.T. pentru investitia "CONSTRUIRE INTERNAT CU CANTINA + ATELIER PENTRU PRACTICA SI TERENURI DE SPORT" la Liceul Agricol Poarta Alba
» HCL NR.135/2020 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13 din 21.06.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Constantin Brancoveanu, nr. 13, lot 249, Zona "D", comuna Poart
» HCL NR.136/2020 privind aprobarea implementarii proiectului "ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – MOBILE PENTRU UZ SCOLAR"
» HCL NR.137/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 82.763 mp., situat in localitatea Poarta Alba, in 2 (doua) loturi distincte
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
»