PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Poarta Alba are urmatoarea componenta:

 • Primar - Delicoti Vasile -PNL
 • Viceprimar - Tigmeanu Florentina - PNL
 • Consilieri:
 1. Litescu Constantin - PNL
 2. Gigea Milica - PNL
 3. Mosteanu Leonora - PNL
 4. Goria Iulian - PNL
 5. Raiciu Vasile - PNL
 6. Visan Ion - PNL
 7. Stavian Tiberiu - PNL
 8. Ciuca Valentin - PNL
 9. Vasile Nicu - PNL
 10. - Tudose Valentina-PNL    
Fisiere:

» 2019
» HCL NR.1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR. 2/19 Privind includerea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli a cotei de cofinantare aferenta comunei Poarta Alba din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata in aria de operare a S.C. R.A.J.A. Constanta in
» HCL NR.3/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV, anul 2018
» HCL NR.4/2019 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar in anul 2019
» HCL NR.5/2019 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.6/2019 privind aprobarea burselor de merit/studiu/sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR.7/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.8/2019 privind aprobarea S.F. si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE POARTA ALBA", Judetul Constanta
» HCL NR.9/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.10/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 416 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Zona "D", str. George Cosbuc, nr. 13, lot 200, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului
» HCL NR. 11/2019 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.12/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL NR. 13/2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2019
» HCL NR.14/2019 privind aprobarea schimbarii denumirii Liceului Tehnologic Poarta Alba in Liceul Agricol Poarta Alba, incepand cu anul scolar 2018-2019
» HCL NR.15/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 187/20.12.2018
» HCL NR.16/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "TROTUARE IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL NR.17/2019 privind aprobarea si insusirea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in comuna Poarta Alba, judetul Constanta
» HCL NR.18/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 68.736 mp., situate in localitatea Poarta Alba, parcela A718/2/2, cu nr. Cadastral 102226 – in 2 loturi distincte
» HCL Nr. 19/2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invaţamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020
» HCL Nr.20/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5 din 10.03.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 861,16 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr.2P, lot 40, comuna Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr. 21/2019 privind alocarea unor sume de bani in vederea sarbatoririi zilei de "8 martie" pentru femeile din comuna Poarta Alba
» HCL Nr.22/2019 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 550 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tudor Arghezi, nr.9, lot 366, zona "D", comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei GRA
» HCL Nr. 23/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 46 din 17.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 530 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Teodor Carnaucoff, nr.10, lot 4, comuna Poarta Alba, judetul Con
» HCL Nr. 24/2019 privind aprobarea preluarii unui contract de concesiune
» HCL Nr.25/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 37A, judetul Constanta
» HCL Nr. 26/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2972 din 09.05.2012, pentru terenul extravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/3, situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut
» HCL Nr.27/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2973 din 09.05.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 1000 mp., lot 23/4 situat in localitatea Poarta Alba, NP 738, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de
» HCL Nr.28/2019 privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si evaluare a unui teren situat in intravilanul comunei Poarta Alba, Parcela Np.738, lot 23/3 si lot 23/4, judetul Constanta
» HCL Nr. 29/2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridi
» HCL Nr.30/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 750 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Primaverii, nr. 18, avand nr. cadastral 103709
» HCL Nr.31/2019 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Alba, in suprafata de 5.498 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Carierei, nr. 4, avand nr. cadastral 102602
» HCL Nr. 32/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 40 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Țepes Voda, nr. 22, lot 2, zona E, comuna Poarta Alba, judetul
» HCL Nr.33/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA"
» HCL Nr.34/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati, devizul general actualizat, pentru investitia "MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA POARTA ALBA, SAT NAZARCEA SI CARTIER ZONA D"
» HCL Nr.35/2019 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constant
» HCL Nr.36/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 37 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Tepes Voda, nr. 1, lot 29, zona E, comuna Poarta Alba, judetul C
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007