PRIMARIA POARTA ALBA

Judetul Constanta

ANUNTURI

INVITAŢIE Asociatia GAL ,,Canal Dunăre-Marea Neagră 2016’’ are deosebita plăcere de a vă invita la Campania de animare a teritoriului în localitatea Poarta Alba. Campania de animare a teritoriului se va organiza, în cadrul proiectului ,,Sprijin pentru funcţionare şi animare’’ Masura 19 – dezvoltare locala LEADER, Sub – Masura 19.4., proiect care face parte din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ - EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE. Teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala “Canal Dunare – Marea Neagra 2016” este format din 3 unitati administrativ teritoriale : Cumpana, Valu lui Traian si Poarta Alba. Proiectul îşi propune informarea populaţiei privind programele de finanţare, stimularea participării la programele de finanţare şi promovarea măsurilor şi a tipurilor de proiecte în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală . Campania de animare are rolul de a informa oportunitatea accesarii fondurior prin intermediul GAL. Evenimentul va avea loc in Sala de sedinte a Consiliului Local Poarta Alba, Calea Bucuresti nr. 25, comuna Poarta Alba, judeţul Constanţa, în data de 23.11.2018, începând cu ora 13.00. Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră la acest eveniment la adresa de posta electronica galcanaldunaremareaneagra_2016@ yahoo.com. Persoana de contact : Cislariu Constantina-Evelina, animator, telefon : _______________ . Cu speranţa că veţi fi cu noi la acest eveniment, vă transmitem cele mai bune gânduri. REPREZENTANT LEGAL, Ec. MARIANA GÂJU

» Anunt angajare sofer -
» INFORMARE MASURI DE AUTOPROTECTIE IN CONTEXTUL PREVENIRII IMBOLNAVIRII CU CORONAVIRUS -
» Grupuri de producatori in sectorul pomicol -
» dezvoltarea Fermelor mici -
» Investitii exploatatii pomicole, -
» In atentia crescatorilor de ovine -
» AFIR -MASURA 16.4, 16.4a -
» INVITATIE GAL Canal Dunare-Marea Neagra 2016 -
» Sprijin in vederea procesarii/marketingului produselor agricole -
» Informatii Pesta porcina -
» Obligativitate notificate APIA a datei rasaririi stratului vegetal -
» Invitatie proiect "Sprijin pentru functionare si animare" - 23.11.2018, ora 13.00 -
» Ajutor de minimis pentru usturoi si tomate din spatii protejate -
» in atentia celor ce au facut cereri in baza Legii 231/2018 -
» Ajutor de minimis pentru comercializarea lanii, pentru sustinerea crescatorilor de ovine -
» MASURI DE BIOSECURITATE IN CAZUL GRIPEI AVIARE -
» INFORMARI SPATIU LOCATIV -
» ANUNT SECETA -
» ANUNT privind promovare in grad imediat superior a functiilor contractuale din cadrul Compartimentului CONTRACTE IMPLEMENTARE PROIECTE -U.A.T. Comuna Poarta Alba, Judetul Constanta. -
» Anunt privind promovarea in grad imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,Contracte si Achizitii Publice-UAT Comuna Poarta Alba,Jud. Constanta -